• THẾ GIỚI VI TÍNH Thứ Hai, 29/05/2017
  Ấn phẩm: số:
  Tiêu điểm
  Trong phần 1 của bài viết “Đi tìm một định nghĩa có cấu trúc cho đô thị thông minh” đăng trên ấn phẩm TGVT tháng 4/2015 - www.pcworld.com.vn/T1251454, chúng ta đã nêu khái niệm Đô thị hiện đại (ĐTHĐ) và nói rằng Đô thị thông minh (ĐTTM) phải có gì đó rất khác mà ĐTHĐ có thể chưa có (và ngược lại, một ĐTTM có thể chưa thật hiện đại!).
  Chủ điểm
  Điện toán đám mây (Cloud) hiện được cộng đồng công nghệ nhắc đến với tần suất cao, mọi lúc, mọi nơi và đã có không ít khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, thậm chí người dùng đầu cuối nhầm tưởng Cloud là khái niệm gì đó rất to lớn, hoành tráng. Đúng, nhưng chưa rõ.
  Khám phá
  Máy chủ truyền thống đang từng bước nhường chỗ cho máy chủ cloud vì lý do gì? Hãy cùng chúng tôi làm rõ trong bài viết bên dưới.
  An ninh mạng
  Nếu không phòng bị trước, có thể khi bị ransomware tấn công mã hóa dữ liệu bạn sẽ phải ôm hận vì không xoay xở kịp Bitcoin để trả tiền chuộc giải thoát 'con tin'.
  Một số công ty tiếp tục tiêu tốn vào những công nghệ đã lỗi thời, để lại những lỗ hổng trong mạng của họ.

  THẾ GIỚI VI TÍNH Thứ Hai, 29/05/2017
  Ấn phẩm: số: