• THẾ GIỚI VI TÍNH Thứ Năm, 19/10/2017
  Ấn phẩm: số:
  Làm thế nào?
  Biên tập là quá trình hậu kỳ để tạo ra một đoạn video lôi cuốn người xem. Dưới đây là những điều đáng ghi nhớ để bạn có thể tự mình hoàn chỉnh một bộ phim chuyên nghiệp.
  Chủ điểm
  Gần đây, nhiều lãnh đạo cả trung ương và địa phương đã nói về xây dựng các TPTM (hoặc ĐTTM). Chúng ta sẽ sử dụng 2 thuật ngữ TPTM và ĐTTM như 2 thuật ngữ tương đương. Giới học giả, lãnh đạo vài quốc gia và một số thành phố trên thế giới thì bắt đầu nói về các TPTM từ khoảng 10 năm trở lại đây.

  THẾ GIỚI VI TÍNH Thứ Năm, 19/10/2017
  Ấn phẩm: số: