• Thứ Hai, 19/11/2007 09:16 (GMT+7)

  15 năm phát triển và thành công

  Cách đây đúng 15 năm, vào tháng 11 năm 1992, ấn phẩm “Điện Tử - Tin Học” số tháng 11/1992 đã ra mắt độc giả với nội dung mới, được thay đổi hoàn toàn theo hướng chuyên về công nghệ thông tin, là lĩnh vực công nghệ rất mới đang bắt đầu phát triển tại Việt Nam. Số tạp chí tháng 11/1992 không chỉ đánh dấu định hướng mới đúng đắn và kịp thời của ban biên tập “Điện Tử - Tin Học” mà hơn thế nữa, nó đã khai sinh ra một dòng ấn phẩm mới được cả giới CNTT-TT biết đến hiện nay với tên gọi “Thế Giới Vi Tính - PC World Vietnam”.

  Sự ra đời và quá trình phát triển của “Thế Giới Vi Tính - PC World Vietnam” đã gắn liền với sự phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam. Là một trong số rất ít ấn phẩm đầu tiên của Việt Nam đi chuyên sâu về CNTT vào thời điểm mà CNTT chưa được coi là yếu tố động lực, và chưa phổ cập rộng rãi như những năm sau đó, Thế Giới Vi Tính – PC World Vietnam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng liên tục phát triển và luôn là tạp chí CNTT hàng đầu của Việt Nam.

  Với một ấn phẩm ban đầu có số phát hành 1.500 bản/tháng, sau 15 năm tạp chí đã có 3 ấn phẩm với tổng số lượng phát hành trên 100.000 bản/tháng, một trang thông tin trực tuyến có số truy cập gần 100.000 lượt/ngày, một sách tra cứu phát hành 10.000 bản/năm, và nhiều dịch vụ, hoạt động chuyên môn khác.

  Nếu mục tiêu ban đầu của BBT tạp chí là nhắm vào giới CNTT chuyên nghiệp thì sau đó mục tiêu ngày càng được mở rộng, bao trùm nhiều đối tượng độc giả khác nhau, từ học sinh – sinh viên đến các kỹ sư, chuyên gia CNTT-TT, từ người dùng máy tính văn phòng cho tới các nhà quản lý, lãnh đạo tổ chức – doanh nghiệp.

  “Thế Giới Vi Tính – PC World Vietnam” đã không chỉ có ý nghĩa hẹp ở một ấn phẩm chuyên ngành mà đã trở thành phương tiện truyền thông mang tính xã hội.
  15 năm tồn tại và phát triển là cả một quá trình nỗ lực lao động và sáng tạo của tập thể nhân viên tạp chí, là sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của hàng trăm nghìn bạn đọc, là sự hợp tác tin tưởng của các đơn vị tin học, cơ quan – tổ chức.

  Chúng tôi trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn đến các bạn.

  Tổng biên tập
  Lê Trung Việt

  ID: B0711_4