• Thứ Hai, 12/01/2004 09:18 (GMT+7)

  Phát triển phần mềm trong môi trường toàn cầu

  Các nhà lập trình tài năng ở khắp nơi trên thế giới, môi trường phát triển cộng tác thích hợp và nguồn mở sẽ mang họ lại với nhau
  Việc toàn cầu hoá trong lĩnh vực phát triển phần mềm (PTPM) kèm theo các vấn đề như tiến độ, sự phối hợp các nhóm dự án và tài nguyên, chuyển giao công cụ và kỹ thuật giữa các nhóm... Một mô hình đáng tham khảo từ ngành công nghiệpå điện ảnh, đó là tập hợp các nhóm theo yêu cầu công việc để đạt được những mục tiêu đặt ra với những ràng buộc về thời gian và chi phí – một mô hình tổ chức có thể sẽ được các ngành công nghiệp khác áp dụng trong tương lai. Một mô hình khác liên quan mật thiết hơn: mô hình nguồn mở. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các dự án nguồn mở lớn đều là dự án toàn cầu.

  QUI TRÌNH
  Việc PTPM toàn cầu không đơn giản, nó cần có một khung phát triển cộng tác hiệu quả. Khi nói đến gia công bên ngoài, thường vấn đề được quan tâm đầu tiên là quy trình. Nhiều sinh viên và cả những lập trình viên kinh nghiệm rất ưa thích các qui trình PTPM như RUP (Rational Unified Process) và CMMI (Capability Maturity Model Integration). Các qui trình này đã được làm cho “thích ứng” với thực tế của môi trường làm việc cộng tác đa quốc gia và đa văn hoá. Việc thích ứng như vậy là yêu cầu tất yếu.
  Công ty EPAM làm cầu nối giữa các nhóm lập trình ở
  Moscow Minsk (Nga) với các khách hàng lớn như Colgate, Haliburton và CareFirst. Với khách hàng không có hệ thốngå quản lý dự án tốt, EPAM sẽ cung cấp. Nhưng với khách hàng đã có sẵn hệ thống quản lý, công ty sẽ “thích ứng” theo và cung cấp chỉ những phần mà khách hàng thiếu.

  Công ty Virtusa (Mỹ) thì chọn mô hình PTPM XP (eXtreme Programming) dựa trên việc kiểm tra trước theo từng mô đun và phương pháp lập trình đôi – nhóm hai người cùng thực hiện việc phát triển và kiểm tra. Virtusa áp dụng phương pháp này cho bộ phận R&D (nghiên cứu và phát triển) có văn phòng ở Mỹ và Sri Lanca (châu Á), lợi dụng chu trình xoay vòng của mô hình phát triển phân tán: Trong khi ở châu Á đang ngủ thì các lập trình viên ở Mỹ kiểm tra mã lệnh hay thực hiện kiểm tra tích hợp, và ngược lại.
  Các công ty như EPAM và Virtusa không bao giờ lăn mình vào việc khắc phục Y2K hay bảo trì chương trình COBOL. Thay vì vậy, họ trang bị cho đội ngũ của mình những công cụ tốt nhất, huấn luyện sử dụng với nhiều tình huống, và triển khai theo những phương án có tính khả thi cao cho khách hàng.

  ID: A0306_78

ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC