• Thứ Hai, 12/01/2004 09:35 (GMT+7)

  Lưu trữ thông minh

  Lưu trữ theo đối tượng có thể tự động quản lý dữ liệu
  Trong tương lai, thiết bị lưu trữ có khả năng tự động quản lý dữ liệu, bảo mật không cần đến con người; độc lập hoàn toàn với kiểu truyền dữ liệu theo khối hay tập tin. Đó là tiềm năng của công nghệ lưu trữ theo đối tượng (object-based storage).

  Công nghệ lưu trữ theo đối tượng nhận trách nhiệm quản lý thông tin ở cấp thấp thay cho HĐH. Thiết bị lưu trữ được trang bị “sự thông minh” để thực hiện công việc ánh xạ tập tin đến khối lưu trữ thật sự trên đĩa cứng, quản lý tập tin và siêu dữ liệu (metadata) liên quan. Đặc biệt, hệ thống lưu trữ theo đối tượng có tính linh hoạt, tin cậy, an toàn và dễ quản lý hơn các hệ thống hiện nay.

  Ủy Ban Kỹ Thuật T10 (T10 Technical Committee) thuộc Hội Công Nghiệp Lưu Trữ Mạng (SNIA - Storage Networking Industry Association) đang xây dựng đặc tả lưu trữ theo đối tượng, gọi là Object based Storage Devices (OSD). Trong OSD, tập tin, thư mục và các yếu tố liên quan đều trở thành đối tượng. Phần mềm quản lý lưu trữ truy xuất đến đối tượng bằng tập lệnh SCSI-3. Để mở rộng phạm vi ứng dụng, giới nghiên cứu dự kiến đưa ra đặc tả mới tương thích với hầu hết chuẩn giao tiếp hiện nay như SCSI, Fibre Channel, TCP/IP...
  Bằng cách trang bị cho mảng lưu trữ mức độ thông minh nào đó trong việc truy xuất đối tượng  thay vì máy chủ ứng dụng, mạng có khả năng mở rộng vô hạn vì máy chủ không còn cần băng thông để tìm kiếm và truy xuất tập tin hoặc khối dữ liệu. Việc gắn thêm máy chủ vào mạng lưu trữ giờ trở nên đơn giản như gắn ổ đĩa cứng.

  Đại học California (Mỹ) đang thiết kế mạng lưu trữ tốc độ cao dựa trên phần cứng thông thường, dung lượng lên tới 2 petabyte (PB = 1015 byte) dựa trên mô hình OSD. Nhờ chuyển siâu dữ liệu và thuộc tính của đối tượng ra khỏi hệ thống tập tin, máy chủ tập tin đã thoát khỏi hiện tượng thắt cổ chai trong quá trình nâng cấp mở rộng.
   

  ID: A0306_86

ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC