• Thứ Sáu, 03/06/2005 14:48 (GMT+7)

  Open-Source Licensing

  Giấy phép phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng đọc, truy cập, thay đổi và sử dụng lại mã nguồn của một sản phẩm phần mềm. Cả phần mềm mã nguồn mở Apache dùng cho máy chủ   web và cơ sở dữ liệu hỗ trợ Linux đều có giấy phép sử dụng giống như phần mềm của Microsoft. Vì thế, người dùng cũng cần phải biết quyền lợi và trách nhiệm của mình được ghi trong văn bản này.

  Điều đầu tiên cần ghi nhớ là mã nguồn mở mang ý nghĩa tự do nhiều hơn là miễn phí. Những công ty chuyên về mã nguồn mở như Red Hat được phép thu tiền đối với sản phẩm đóng gói và phân phối công nghệ. Tất nhiên, bạn có thể vào thẳng web site nào đó có lưu mã nguồn mở và tải xuống miễn phí. Tuy nhiên, các yêu cầu về giấy phép vẫn có hiệu lực.

  Một yếu tố quan trọng khác bạn cũng nên biết là có nhiều loại giấy phép về mã nguồn mở (xem danh sách bên). Thông thường, có những điểm “lắt léo” trong các loại giấy phép khác nhau, vì vậy bạn cần phải xem xét kỹ trước khi đầu tư phát triển mã nguồn mở. Ví dụ, giấy phép BSD dài chỉ một trang và nêu ba điểm cần phải tuân thủ, trong khi đó giấy phép Mozilla Public License 1.1 dài đến 12 trang, đề cập mọi thứ từ định nghĩa thuật ngữ cho đến cách thức áp dụng giấy phép cho chính phủ.

  Một trong những quy định quan trọng trong giấy phép mã nguồn mở (được lưu ý trong giấy phép của Mozilla và một số khác): nếu bạn thay đổi mã thì phải lập tài liệu về các thay đổi và đính kèm mã nguồn của bạn vào tài liệu này.

  Điểm quan trọng nhất, như phát biểu trong giấy phép GNU General Public License (GPL): Bạn phải bảo đảm công trình mà bạn đóng góp hay xuất bản, toàn bộ hay phần có chứa/dẫn xuất từ chương trình hay bất kỳ phần nào của chương trình, được cấp phép như là một tổng thể mà không có bất kỳ khoản phí nào cho mọi bên thứ ba theo các điều khoản của giấy phép này. Nói cách khác, nếu bạn dùng một chương trình mã nguồn mở ở bất kỳ đâu trong mã chương trình của mình thì sản phẩm cuối cùng do bạn tạo ra vẫn phải tuân thủ các quy định của mã nguồn mở.

  Và giống như hầu hết phần mềm, giấy phép mã nguồn mở mô tả sản phẩm dẫn xuất trong điều kiện “như hiện có” mà không bảo đảm là chúng thực sự làm việc. Hiện chỉ có một số ít công ty đưa ra phiên bản mã nguồn mở cho sản phẩm thương mại của mình, nhưng ngày càng có nhiều công ty đang đi theo hướng này, điều đó làm tăng thêm sự phức tạp của việc cấp phép.

  Ví dụ, công ty NetDive (Mỹ) đã tung ra phiên bản mã nguồn mở của phần mềm hội thảo web eAuditorium, cho phép khách hàng xem xét, sửa đổi, tạo sản phẩm dẫn xuất và lưu hành nội bộ mà không phải trả chi phí. Mặc dù hợp đồng của NetDive có một số điểm khá “mở” nhưng nó vẫn chưa được hoàn toàn công nhận là mã nguồn mở.

   

  Tuỳ Chọn Mã Nguồn Mở
  Hầu hết các công ty đầu tư vào sản phẩm thương mại mã nguồn mở đều hỗ trợ cả hướng cho phép tiếp cận mã nguồn và sử dụng một loại giấy phép sẵn có.

  Công ty Trolltech AS (Na Uy) chuyển giao thành công cơ cấu phát triển ứng dụng Qt cho cả phiên bản theo mã nguồn mở GPL và thương mại. Hãng Walt Disney (Mỹ) hiện đang dùng bản thương mại của Trolltech, tuy nhiên trước đó hãng này đã dùng bản mã nguồn mở của Qt để tiến hành kiểm tra đánh giá. Nhờ nắm được mã nguồn, các nhà phát triển của Walt Disney có thể sửa đổi, mở rộng tính năng của các lớp trong Qt và hiểu rõ cách thức hoạt động của API.

  Computerworld 05/08/2002

   

  Danh Sách Cấp Phép

  Tổ chức mã nguồn mở Open Source Initiative (OSI) sẽ quản lý toàn bộ giấy phép phần mềm được OSI “phê chuẩn” tại www.opensource.org. Dưới đây là toàn bộ danh sách (cập nhật 30/11/2002). Bạn cũng có thể tìm đọc định nghĩa bằng tiếng Việt tại www.opensource.org/docs/osd-vietnamese.php, dùng phông unicode UTF-8.

   

  Academic Free l License

  Apache Software l License

  Apple Public l Source License

  Artistic License l

  Attribution l Assurance Licenses

  BSD License l

  Common Public l License

  Eiffel Forum l License

  GNU General Public l License (GPL)

  GNU Library or l “Lesser” General Public License (LGPL)

  IBM Public License l

  Intel Open Source l License

  Jabber Open Source l License

  MIT License l

  MITRE l Collaborative Virtual Workspace License (CVW License)

  Motosoto License l

  Mozilla Public l License 1.0 (MPL)

  Mozilla Public l License 1.1 (MPL)

  Nethack General l Public License

  Nokia Open Source l License

   OCLC Researchl Public License 1.0

  Open Group Test l Suite License

  Open Software l License

  Python license l (CNRI Python License)

  Python Software l Foundation License

  Qt Public License l (QPL)

  Ricoh Source Code l Public License

  Sleepycat License l

  Sun Industry l Standards Source License (SISSL)

  Sun Public License l

  Sybase Open Watcom l Public License 1.0

  University of l Illinois/NCSA Open Source License

  Vovida Software l License v. 1.0

  W3C License l

  wxWindows Library l License

  X.Net License l

  Zope Public l License

  Zlib/libpng l   License

  ID: A0212_78