• Thứ Hai, 07/01/2008 14:30 (GMT+7)

  SQL Server 2008 và nền tảng dữ liệu

  Hiện có nhiều yếu tố hợp lại tạo nên sự bùng nổ lưu trữ thông tin. Thông tin sinh ra từ kỹ thuật số ngày càng tăng nhanh, được bổ sung bởi những dạng thông tin mới từ việc số hóa dữ liệu ảnh số và video, dữ liệu từ thẻ RFID... Yêu cầu về tính tương thích và dùng chung ngày càng tăng buộc thông tin phải được lưu trữ an toàn nhưng cũng phải luôn sẵn sàng. Hơn nữa, người dùng muốn truy cập thông tin này trên thiết bị bất kỳ và trong các ứng dụng hàng ngày như Microsoft Office. Chi phí cho không gian lưu trữ đã giảm đáng kể, bộ nhớ flash cho phép lưu trữ lượng lớn dữ liệu trên các thiết bị mới; người dùng giờ đây có thể lưu trữ nhiều dữ liệu hơn mà không tốn kém nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn có những trở ngại trong việc quản lý lượng dữ liệu đồ sộ này. Người dùng vẫn phải ngụp lặn trong hàng núi dữ liệu để tìm thông tin thích hợp.

  Nền tảng dữ liệu của Microsoft là giải pháp toàn diện đáp ứng cho sự bùng nổ dữ liệu đang đến gần và thế hệ kế tiếp của các ứng dụng thiên về dữ liệu nhằm cung cấp "dữ liệu của bạn, mọi nơi, mọi lúc". Nền tảng này cho phép lưu trữ và quản lý nhiều loại dữ liệu như XML, email, tập tin, thời gian, không gian... đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ để làm việc với dữ liệu: tìm kiếm, truy vấn, phân tích, báo cáo, tích hợp và đồng bộ; và cho người dùng khả năng truy cập thông tin trên bất kỳ thiết bị nào, từ PC đến thiết bị di động.

  SQL Server 2008 là một nước cờ quan trọng trong việc hiện thực nền tảng dữ liệu của Microsoft, có nhiều điểm đột phá ở 4 mảng chính: nền tảng cho ứng dụng nghiệp vụ then chốt, môi trường phát triển năng động, hệ cơ sở dữ liệu vượt khỏi quan hệ và hệ thống phân tích thông tin toàn diện.

  ỨNG DỤNG NGHIỆP VỤ THEN CHỐT

  Trong môi trường mà dữ liệu có ý nghĩa quyết định như hiện nay, dữ liệu và hệ thống quản lý dữ liệu phải luôn đảm bảo an toàn và luôn sẵn sàng phục vụ. SQL Server 2008 giúp giảm độ phức tạp trong hệ thống CNTT đồng thời cung cấp nền tảng dữ liệu dễ quản lý, dễ nâng cấp và bảo mật tốt hơn, đảm bảo ứng dụng hoạt động ít bị gián đoạn.

  Nền tảng bảo mật tin cậy cho dữ liệu

  Kế thừa SQL Server 2005, SQL Server 2008 phát triển thêm các tính năng mới sau:

  - Mã hóa dữ liệu trong suốt: cho phép mã hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) và các file dữ liệu mà không cần viết lại cũng như không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của các ứng dụng hiện có.

  - Quản lý khoá mở rộng: cung cấp giải pháp toàn diện cho việc mã hóa và quản lý khoá, đáp ứng các yêu cầu tính tương thích và bảo mật dữ liệu; hỗ trợ các phần cứng bảo mật và quản lý khoá của hãng thứ ba.

  Quản lý theo chính sách

  Nền tảng dữ liệu của Microsoft.
  Declarative Management Framework (DMF) là một phần trong nỗ lực của Microsoft nhằm giảm tổng phí sở hữu, đây là khung quản lý theo chính sách mới cho SQL Server Database Engine.

  Người quản trị dùng SQL Server Management Studio để tạo ra các chính sách quản lý các thực thể trên máy chủ như SQL Server, CSDL và các đối tượng SQL Server khác. Việc quản trị có thể thực hiện tự động dùng các phương thức như trigger, theo lịch hay sự kiện.

  Tối ưu hiệu suất hệ thống


  SQL Server 2008 cung cấp hiệu suất làm việc có thể tính trước và có thể nâng cấp để đáp ứng mọi "áp lực" về khối lượng dữ liệu lẫn số lượng người dùng trên hệ thống dữ liệu của bạn.

  Để giúp người quản trị: SQL Server 2008 cung cấp tập dữ liệu hiệu suất nhiều thông tin hơn, một nơi tập trung chứa dữ liệu hiệu suất và các công cụ để giám sát và lập báo cáo.

  Tính năng nén dữ liệu cải tiến cho phép lưu trữ dữ liệu hiệu quả hơn và giảm yêu cầu về không gian lưu trữ. Tính năng này cũng cung cấp những cải tiến hiệu năng đáng kể cho các tác vụ làm việc với lượng dữ liệu lớn.

  SQL Server 2008 cho phép ấn định các mức giới hạn và ưu tiên tài nguyên cho các công việc khác nhau, cho phép thực hiện các công việc đồng thời để cung cấp hiệu suất ổn định đối với người dùng cuối.

  MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN TỐT

  Nền tảng lập trình dữ liệu toàn diện của Microsoft cho phép xây dựng các ứng dụng dữ liệu hướng đến PC, thiết bị di động, máy chủ web và máy chủ mạng công ty. SQL Server 2008 hỗ trợ xây dựng các ứng dụng dùng nhiều loại công nghệ kết nối có sẵn như ODBC, ADO/OLEDB và ADO.NET. Đặc biệt, SQL Server 2008 cùng với .NET Framework và Visual Studio Team Systems cho phép xây dựng những ứng dụng CSDL thế hệ kế tiếp mạnh mẽ.

  Hỗ trợ mới cho các hệ thống không kết nối thường xuyên cho phép xây dựng các ứng dụng mà người dùng có thể đem theo dữ liệu trên thiết bị và sau đó đồng bộ dữ liệu với máy chủ trung tâm.

  Tăng tốc độ phát triển ứng dụng

  Một xu hướng chung của các nhà phát triển CSDL là định nghĩa các đối tượng nghiệp vụ cấp cao, hay các thực thể, rồi chiếu đến các bảng và cột trong CSDL. ADO.NET Entity Framework mới cho phép lập trình dựa trên dữ liệu quan hệ dưới dạng các thực thể. Việc lập trình ở cấp trừu tượng này dễ dàng hơn rất nhiều và cho phép khai thác hết ưu điểm của mô hình thực thể – quan hệ.

  LINQ (Language Integrated Query) mới trong .NET Framework tạo nên cuộc cách mạng về cách truy vấn dữ liệu bằng cách mở rộng C# và Visual Basic .Net hỗ trợ sẵn cú pháp truy vấn dạng SQL. (xem bài "LINQ - khai thông rào cản truy vấn", ID: A0608_108).

  Hệ thống kết nối không liên tục

  SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng cho phép việc đồng bộ nhất quán xuyên suốt các ứng dụng, các nơi lưu trữ dữ liệu và các kiểu dữ liệu. Nhà phát triển có thể nhanh chóng tạo ứng dụng kết nối không liên tục với các dịch vụ đồng bộ mới trong ADO.NET và các công cụ thiết kế offline (ngắt kết nối) trong Visual Studio. SQL Server 2008 có các tính năng cho việc giám sát thay đổi, cho phép phát triển các ứng dụng dựa trên cơ chế lưu đệm, đồng bộ và thông báo.

  HỆ CSDL VƯỢT KHỎI QUAN HỆ

  SQL Server 2008 có các kiểu dữ liệu mới cho phép lưu trữ và quản lý hiệu quả dữ liệu không cấu trúc như tài liệu, hình ảnh và dữ liệu địa lý. Ngoài các kiểu dữ liệu mới, SQL Server 2008 còn cung cấp nhiều dịch vụ làm việc với các kiểu dữ liệu khác nhau đồng thời đảm bảo tính tin cậy, bảo mật và khả năng quản lý của nền tảng dữ liệu này.

  Công cụ thiết kế báo cáo.

  - Các kiểu dữ liệu ngày và giờ mới: kiểu DATE chỉ có ngày, kiểu TIME chỉ có giờ, kiểu DATETIMEOFFSET chứa thông tin thời gian theo vùng, kiểu DATETIME2 có phần chia giây lớn hơn kiểu DATETIME hiện tại. Các kiểu dữ liệu mới này cho phép tách biệt ngày và giờ, đồng thời cung cấp các phạm vi dữ liệu lớn hay các giá trị thời gian với độ chính xác do người dùng định nghĩa.

  - Kiểu HierarchyId: một kiểu hệ thống mới có thể lưu các giá trị thể hiện các nút trong cây phân cấp.

  - Kiểu FILESTREAM mới: cho phép tách ra dữ liệu nhị phân lớn, trước đây do hệ CSDL quản lý, để lưu bên ngoài trên không gian lưu trữ ít tốn kém hơn (hệ thống file NTFS) nhưng vẫn đảm bảo các tính năng truy cập dữ liệu.

  - Kiểu Sparse: cung cấp một cách thức hiệu quả để quản lý dữ liệu rỗng trong CSDL bằng cách thiết kế dữ liệu NULL không tốn không gian lưu trữ vật lý.

  - Integrated Full-Text Search: cho phép chuyển đổi giữa tìm kiếm toàn văn và dữ liệu quan hệ, đồng thời cho phép dùng chỉ mục toàn văn để thực hiện tìm nhanh trên các cột văn bản lớn.

  - Các kiểu do người dùng định nghĩa: bỏ giới hạn 8KB, cho phép mở rộng kích thước đáng kể.

  - Các kiểu dữ liệu không gian mới: cho phép xây dựng ứng dụng ghi nhận thông tin địa lý và dễ dàng kết hợp thông tin này vào các ứng dụng hiện có.

  PHÂN TÍCH THÔNG TIN TOÀN DIỆN

  Xác định chỗ đứng trong thị trường thông tin doanh nghiệp (BI - Business Intelligence), SQL Server 2008 cung cấp hệ thống có thể quản lý các báo cáo và phân tích đủ mọi cấp độ, tích hợp chặt chẽ với Microsoft Office, cho phép đưa thông tin phân tích đến tất cả nhân viên, giúp ra quyết định nhanh hơn và tốt hơn.

  Kho dữ liệu thế hệ mới

  SQL Server 2008 cung cấp nền tảng kho dữ liệu toàn diện và có thể mở rộng, cho phép đưa dữ liệu vào kho dữ liệu nhanh hơn và có thể nâng cấp để quản lý lượng dữ liệu và người dùng ngày càng tăng, đồng thời cung cấp thông tin phân tích đến tất cả mọi người. Một số cải tiến trong kho dữ liệu:

  - Nén dữ liệu và sao lưu

  - Tối ưu truy vấn

  - Điều phối tài nguyên

  - GROUPING SETS: mở rộng mệnh đề GROUP BY, cho phép định nghĩa nhiều lệnh "nhóm" (grouping) trong 1 truy vấn, giúp cho việc truy vấn và báo cáo kết hợp dễ dàng hơn và nhanh hơn.

  - Ghi nhận dữ liệu thay đổi: cho phép tích hợp thông tin mới nhất vào kho dữ liệu.

  - Lệnh MERGE SQL: cho phép xử lý hiệu quả hơn các tình huống lưu kho dữ liệu chung như kiểm tra một hàng có tồn tại hay không rồi thực thi tác vụ "chèn" hay "cập nhật".

  - Các dịch vụ tích hợp có thể mở rộng: đảm bảo đáp ứng những ứng dụng qui mô xí nghiệp lớn, cải thiện khả năng thực thi trên nhiều bộ xử lý...

  Phân tích và báo cáo linh hoạt

  Việc truy cập tức thời đến thông tin chính xác cho phép người dùng cuối trả lời thậm chí các câu hỏi phức tạp nhất ở tốc độ tư duy là tiền đề của Online Analytical Processing (OLAP). SQL Server 2008 xây dựng trên tính năng OLAP có trong SQL Server 2005, cung cấp thời gian truy vấn và tốc độ làm tươi dữ liệu nhanh hơn. Cải thiện hiệu suất này cho phép thực hiện việc phân tích phức tạp nhiều chiều và kết hợp.

  SQL Server 2008 có cơ chế xử lý và định dạng báo cáo hiệu quả, với bộ công cụ hoàn chỉnh cho việc tạo, quản lý và xem báo cáo. Một kiến trúc có thể mở rộng và các giao tiếp mở cho phép dễ dàng tích hợp các giải pháp lập báo cáo trong môi trường CNTT đa dạng.

  Người dùng có thể dễ dàng tạo và chia sẻ các báo cáo trong toàn công ty, hay có thể triển khai báo cáo trên Internet. SQL Server 2008 có cung cấp các công cụ cần thiết để quản lý hệ thống báo cáo trên máy chủ trung tâm và trên nhiều máy chủ.

  SQL Server 2008 đem đến cho người dùng những thông tin nghiệp vụ hữu ích với các cải tiến về báo cáo. Những cải tiến này cho phép người dùng truy cập thông tin ngay trong các công cụ mà họ dùng hàng ngày như Microsoft Office.

  KẾT LUẬN

  SQL Server 2008 cung cấp công nghệ và những tính năng mà người dùng và doanh nghiệp có thể tin cậy để giải quyết các thách thức ngày càng tăng trong việc quản lý dữ liệu và trong việc cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng. Với những cải tiến quan trọng, những lợi ích mà SQL Server 2008 đem lại rất thiết thực. SQL Server 2008 là một phần của nền tảng dữ liệu của Microsoft được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý và làm việc với dữ liệu hiện tại và trong tương lai.

  Nguyễn Lê

  ID: A0712_139

ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC