• Thứ Năm, 10/04/2008 07:04 (GMT+7)

  BI trong Server 2008

  Với cơ sở hạ tầng mạnh, linh hoạt và có thể mở mở rộng, tích hợp chặt chẻ với Microsoft Office, giải pháp BI trong SQL Server 2008 hứa hẹn sẽ tạo nên một cú huých trên thị trường BI.

  Xác lập chỗ đứng trong thị trường giải pháp thông tin doanh nghiệp (Business Intelligence - BI), SQL Server 2008 cung cấp các công cụ có khả năng quản lý báo cáo và phân tích đủ mọi cấp độ, tích hợp chặt chẽ với Microsoft Office, cho phép đưa thông tin doanh nghiệp đến tất cả nhân viên, giúp ra quyết định nhanh hơn và tốt hơn.

  Bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải nhận diện trước các xu hướng thị trường và đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng. Thêm vào đó, doanh nghiệp còn cần đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất và đưa ra các quyết định đúng đắn. Để đáp ứng những đòi hỏi đó, tất cả nhân viên cần hiểu biết thấu đáo về thông tin doanh nghiệp và tham gia (trực tiếp hay gián tiếp) tác động vào các kết quả phân tích dữ liệu chung.

  Giải pháp BI của Microsoft được xây dựng trên nền tảng dữ liệu đáp ứng cho việc quản lý dữ liệu, phân tích và báo cáo, đồng thời cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng cuối truy cập và phân tích thông tin doanh nghiệp. Trung tâm của giải pháp này là SQL Server 2008 (SQ08), một nền tảng dịch vụ dữ liệu hoàn chỉnh có khả năng:

  - Hợp nhất việc lưu trữ và truy cập cho tất cả dữ liệu

  - Xây dựng và quản lý các giải pháp BI phức tạp

  - Mở rộng phạm vi giải pháp BI đến tất cả nhân viên

  HỢP NHẤT LƯU TRỮ VÀ TRUY CẬP
   

  Hầu hết doanh nghiệp đều có nhiều ứng dụng với kho dữ liệu riêng, thường thì các ứng dụng này cho phép bạn tạo báo cáo và thực hiện phân tích trên dữ liệu của chúng. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể có được cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp khi hợp nhất các kho dữ liệu để tạo ra một nguồn dữ liệu chung cho việc báo cáo và phân tích.

  SQ08 hỗ trợ hai phương pháp thông dụng để hợp nhất dữ liệu, bạn có thể sử dụng một hoặc đồng thời cả hai:

  - Kho dữ liệu chung (Data warehouse): Một kho chuyên cho dữ liệu toàn doanh nghiệp được đồng bộ với các nguồn dữ liệu riêng biệt. Ưu điểm chính của phương pháp này là bạn có thể thiết kế kho dữ liệu tối ưu về hiệu suất báo cáo và phân tích mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của các ứng dụng nghiệp vụ.

  - Trừu tượng nguồn dữ liệu: Dịch vụ phân tích Analysis Services của SQ08 cho phép tạo các "view nguồn dữ liệu" hay nói nôm na là các góc nhìn nhằm cung cấp một lớp trừu tượng phía trên một hay nhiều nguồn dữ liệu. Sau đó bạn có thể sử dụng view này như một nguồn dữ liệu cho các dịch vụ phân tích, báo cáo và tích hợp. Ưu điểm chính của phương pháp này là cho phép phân tích theo thời gian thực dữ liệu trong các ứng dụng nghiệp vụ. Hơn nữa, view nguồn dữ liệu thông qua lớp trừu tượng còn cho phép tạo các tên thân thiện, dễ nhớ thay vì phải dùng các tên bảng dài hay khó hiểu.

  Làm việc với dữ liệu theo cách bạn muốn

  SQ08 xây dựng trên sự kế thừa các phiên bản trước, hỗ trợ cả dữ liệu quan hệ và không quan hệ, cung cấp các kiểu dữ liệu khác nhau cho phép lưu và quản lý hiệu quả dữ liệu không cấu trúc như tài liệu, hình ảnh, cho phép doanh nghiệp lưu và quản lý, phân tích dữ liệu theo định dạng thích hợp với nghiệp vụ của mình.

  SQ08 còn hỗ trợ lưu trữ dữ liệu XML và kiểu dữ liệu FILESTREAM - cho phép lưu dữ liệu nhị phân lớn trong hệ thống file nhưng vẫn thuộc CSDL. Hơn nữa, giới hạn về kích thước của các kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa cũng được gỡ bỏ, đồng thời thêm vào hỗ trợ các kiểu dữ liệu địa lý và không gian.

  Tích hợp tất cả các nguồn dữ liệu

  View nguồn dữ liệu cho phép tích hợp và truy cập dữ liệu có nguồn gốc từ các kho lưu trữ dữ liệu không đồng nhất, như SQL Server, Oracle và DB2. View này cũng cung cấp kho lưu trữ OLAP (Online Analytical Processing – xử lý phân tích trực tuyến) và hỗ trợ cho nhiều nguồn dữ liệu khác nhau trong SQL Server Integration Services.
  Hơn nữa, thông qua dịch vụ web và .NET Framework, SQ08 còn hỗ trợ khả năng cộng tác với nhiều nền tảng, ứng dụng và các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Việc truyền thông giữa các hệ thống được cải thiện nhờ sự hỗ trợ các chuẩn mở như HTTP, XML, SOAP, XQuery và XSD.

  XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ

  Khi doanh nghiệp ngày càng cần việc phân tích phức tạp, nhu cầu về khả năng xây dựng và tạo các giải pháp BI hiệu quả nhanh chóng và giảm gánh nặng quản lý đối với cơ sở hạ tầng BI trở thành mối quan tâm lớn.

  Thông qua khả năng cộng tác chặt chẽ với Microsoft Visual Studio, SQ08 cung cấp các công cụ mới giúp đơn giản hóa việc phát triển giải pháp BI. SQL Server Business Intelligence Development Studio cung cấp công cụ duy nhất bao trùm nhiều kiểu giải pháp BI và cung cấp một môi trường thống nhất cho việc phát triển các giải pháp trích xuất dữ liệu, phân tích và báo cáo. Các trình trợ giúp BI trực quan của Business Intelligence Development Studio giúp cho những nhà phát triển dù ít kinh nghiệm cũng có thể xây dựng các mô hình và dự án Business Intelligence cao cấp.

  Bằng việc nhúng Common Language Runtime trong cơ chế cơ sở dữ liệu, SQ08 hỗ trợ ngôn ngữ khác nhau để phát triển ứng dụng, bao gồm Transact-SQL, Visual Basic và C#, mang lại môi trường linh hoạt cho phép nhà phát triển sử dụng kỹ năng hiện có để phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu hiệu quả.

  Bất kỳ giải pháp BI nào cũng có thành phần quan trọng là báo cáo. Công cụ tạo báo cáo Report Builder đã được cải tiến rất nhiều trong SQ08, cho phép dễ dàng xây dựng các báo cáo đặc biệt với bất kỳ cấu trúc nào. Định dạng phong phú làm cho các tài liệu doanh nghiệp và báo cáo trở lên trực quan và dễ hiểu hơn. Thành phần văn bản của SQL Server 2008 cho phép trộn lẫn các hộp văn bản với nhiều định dạng và hỗ trợ các dạng biểu đồ mới.

  Thêm vào đó, SQ08 còn có các cải tiến cho Reporting Services, cải thiện hiệu suất báo cáo và tăng tính linh hoạt cho việc định dạng và xuất báo cáo. Một trong những cải tiến đó là hỗ trợ cấu trúc bố cục mới các vùng cùng Table và Matrix thành một vùng dữ liệu Tablix mới cho phép tạo báo cáo kết hợp các hàng động và cố định.

  Phát huy tính dễ dùng của SQL Server và tăng năng suất của người quản trị cơ sở dữ liệu, SQ08 cung cấp các công cụ SQL Server Management Studio quản lý hợp nhất Analysis Services, Reporting Services, Integrations Services và nhiều phiên bản SQL Server; Performance Studio giám sát tập trung và báo cáo về việc sử dụng tài nguyên.

  SQ08 còn cho phép mở rộng phạm vi giải pháp Reporting Services đến người dùng bên ngoài doanh nghiệp như khách hàng và nhà cung cấp bằng việc xuất báo cáo một cách an toàn qua Internet.

  MỞ RỘNG PHẠM VI

  Tích hợp với Office, SQ08 cho phép doanh nghiệp trao cho nhân viên của mình quyền khai thác các thông tin doanh nghiệp quan trọng và kịp thời thông qua các công cụ quen thuộc được cài đặt sẵn trên hầu hết máy tính. Sự tích hợp chặt chẽ với Microsoft Office System 2007 và Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 cho phép tiết kiệm thời gian và chi phí nhờ tính tương thích của các công nghệ. Dịch vụ báo cáo Reporting Services 2008 hỗ trợ tạo cả định dạng Microsoft Excel và Microsoft Word; hơn nữa còn có thể chỉnh sửa trong ứng dụng Microsoft Office tương ứng, tạo các tài liệu tùy biến.

  Excel là một công cụ được chọn lựa cho nhiều tác vụ phân tích nghiệp vụ và tài chính. Việc kết hợp Excel với SQL Server Analysis Services cho phép mang toàn bộ sức mạnh của giải pháp OLAP đến người dùng cuối thông qua các view động PivotTable và Microsoft PivotChart trong bảng tính Excel.

  Thư viện SQL Server Data Mining Add-Ins cho Excel 2007 giúp các nhà phân tích và lãnh đạo nắm bắt toàn bộ chu trình của một dự án khai thác dữ liệu, gồm việc chuẩn bị dữ liệu, xây dựng, đánh giá và quản lý các mô hình khai thác, và dự báo kết quả bằng cách dùng dữ liệu bảng tính hay dữ liệu bên ngoài truy cập thông qua cơ sở dữ liệu dịch vụ phân tích Analysis Services.

  SQL Server 2008 còn tích hợp chặt chẽ với SharePoint Services, giúp dễ dàng xuất và quản lý tập trung các báo cáo trong một site SharePoint hay dễ dàng xây dựng các view tùy biến của báo cáo liên quan.

  Thêm vào đó, Microsoft Office PerformancePoint Server còn có một giao diện tập trung cho việc phân tích dữ liệu, xây dựng trên SQL Server Analysis Services, cho phép doanh nghiệp kiểm tra, phân tích và lên kế hoạch công việc, cũng như tạo sự liên kết và thông suốt thông tin trong toàn doanh nghiệp.

  KẾT LUẬN
   

  Theo đánh giá mới nhất của Gartner (Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 2008), Microsoft đã bất ngờ vượt qua hai tên tuổi hàng đầu lâu nay trong lĩnh vực BI là Business Objects và Cognos, đứng đầu về tính khả thi trên sản phẩm và giá.

  Với cơ sở hạ tầng mạnh, linh hoạt và có thể mở rộng, tích hợp chặt chẽ với Microsoft Office, giải pháp BI trong SQ08 hứa hẹn sẽ tạo một cú huých trên thị trường BI.

  Nguyễn Lê
  Nguồn:
  www.microsoft.com/bi

  ID: A0803_94