• Thứ Năm, 17/09/2009 14:34 (GMT+7)

  Port Forwarding - Chuyển tiếp cổng

  Port Forwarding là quá trình chuyển tiếp một port cụ thể từ mạng này đến mạng khác. Kỹ thuật chuyển tiếp này cho phép người dùng bên ngoài có thể truy cập vào mạng bên trong bằng cách sử dụng port đó từ bên ngoài thông qua bộ định tuyến (đã mở NAT -Network Address Translation).

  Về cơ bản, Port Forwarding cho phép máy tính bên ngoài kết nối đến máy tính bên trong mạng nội bộ. Thông thường, router/server mở sẵn một số port, chẳng hạn port 21 cho dịch vụ chia sẻ tập tin qua FTP, port 80 cho các máy chủ dịch vụ web (web server)... Để quản lý Port Forwarding, các HĐH như Mac và BSD (Berkeley Software Distribution) sẽ được cài đặt sẵn cách dịch vụ tương ứng trong nhân (kernel), tường lửa ip (ipfirewall - ipfw), còn Linux cũng sẽ thêm iptable để hỗ trợ Port Forwarding.

  Một vài ứng dụng Port Forwarding

  Port Forwarding được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là các văn phòng, trường học và gia đình có nhiều máy tính kết nối Internet. Chẳng hạn, trong mạng nội bộ tại nhà, cơ bản sẽ có đường DSL hay cable modem nối đến router. Các máy tính sẽ kết nối đến router này thông qua cáp hay không dây (Wi-Fi). Trong trường hợp này, router sẽ giống như "nhà ngoại giao" cho tất cả các máy tính kết nối đến nó thông qua mạng Internet. Ngoài mạng Internet, các máy tính được "che" bởi router. Lúc này, máy tính cần có Port Forwarding để gửi các yêu cầu đến router, sau đó, router mới chuyển tiếp các yêu cầu đến đúng địa chỉ thông qua Internet.

  Port Forwarding cũng được sử dụng phổ biến trong các hệ điều hành Unix, trong đó port 1024 chỉ người quản trị cao nhất (root admin) mới có quyền truy cập. Khi chạy với quyền user, người dùng thường chuyển đến port thấp hay cao hơn port 1024. Chẳng hạn, các admin thường hay chuyển hướng lưu lượng truy cập từ cổng 80 (cổng bị giới hạn) vào một cổng an toàn hơn như 8080. Điều này được thực hiện thông qua một hoặc cả hai giao thức TCP và UDP.

  Tóm lại:

  Với Port Porwarding, bạn có thể đứng bên ngoài mạng để truy cập vào máy tính trong mạng nội bộ để chia sẻ tài nguyên (dữ liệu, chơi game...) cho nhau.

  Hiện nay trên thị trường có rất nhiều router của các hãng khác nhau. Mỗi loại đều có giao diện, cách quản lý và cấu hình Port Forwarding khác nhau. Do vậy, trước khi thiết lập cấu hình cho router cũng như Port Forwarding, bạn cần tham khảo tài liệu đính kèm sản phẩm hoặc truy cập trang http://portforward.com. Trang web này có rất nhiều thông tin hữu ích và luôn cập nhật những router mới nhất từ các hãng lớn.

  Thiết lập Port Forwarding

  Song Minh

  ID: O0909_7