• Thứ Năm, 07/10/2010 11:15 (GMT+7)

    Google Street View: Vòng quanh thế giới trong 80 giây

    PHT
    Dịch vụ Street View của Google cuối cùng cũng đã vươn tới Nam Cực. Bây giờ thì chúng ta đã có đủ bản đồ của cả 7 lục địa. Hãy làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới trên Google Earth xem sao.

    Nguồn: ITworld, 5/10/2010