• Thứ Sáu, 21/01/2005 16:46 (GMT+7)

  Tăng tốc PHP với Turck MMCache


  Turck MMCache là chương trình mã nguồn mở, dùng để tăng tốc thực thi, tối ưu, mã hoá và hỗ trợ bộ nhớ đệm động cho PHP.

  Turck MMCache lưu lại vào bộ nhớ đệm những đoạn mã PHP đã được dịch, để không bị dịch trùng lắp khi phải sử dụng lại những đoạn mã PHP này. Turck MMCache chứa mã PHP đã dịch ở bộ nhớ dùng chung và thực thi trực tiếp từ đó, nhờ thế gia tăng tốc độ thực thi chương trình.

  Lưu ý, nếu bạn đã cài ionCube Loader, nó sẽ làm chương trình này không chạy được. Từ version 2.3.10, Turck MMCache có chứa bộ mã hóa PHP và loader PHP. Bạn có thể mã hóa PHP bằng cách dùng file encoder.php để phổ biến mà không cần cung cấp mã nguồn. Những file PHP được mã hóa bằng Turck MMCache có thể chạy trên bất kỳ site nào có hỗ trợ PHP với Turck MMCache 2.3.10 hoặc là mới hơn. Từ version 2.3.15, Turck MMCache tương thích với Zend Optimizer's loader. Zend Optimizer phải được cài sau Turck MMCache trong php.ini. Nếu bạn không dùng Zend Encoder thì không cần phải cài Zend Optimizer.

  Turck MMCache hiện đã vượt qua Zend Accelerator và tất cả chương trình tăng tốc PHP khác trong các thử nghiệm về tốc độ, kể cả các sản phẩm thương mại. Xem kết quả benchmark củaTurck MMCache tại trang web http://turck-mmcache.sourceforge.net/#bench.

  Cài đặt:

  1) Login vào SSH với quyền root.

  2) Chạy các lệnh sau:

  cd /

  mkdir mmcache

  cd mmcache

  wget
  http://unc.dl.sourceforge.net/sourceforge/turck-mmcache/turck-mmcache-2.4.6.tar.gz

  tar xvzf turck-mmcache-2.4.6.tar.gz

  cd turck-mmcache-2.4.6 export PHP_PREFIX="/usr"

  make install

  3) Chỉnh sửa file php.ini - /etc/php.ini or /usr/local/lib/php.ini

  * Cài như là Zend extension:

  zend_extension="/mmcache/turck-mmcache-2.4.6/modules/mmcache.so"

  mmcache.shm_size="16"

  mmcache.cache_dir="/tmp/mmcache"

  mmcache.enable="1"

  mmcache.optimizer="1"

  mmcache.check_mtime="1"

  mmcache.debug="0"

  mmcache.filter=""

  mmcache.shm_max="0"

  mmcache.shm_ttl="0"

  mmcache.shm_prune_period="0"

  mmcache.shm_only="0"

  mmcache.compress="1"

  * Cài PHP extension:

  extension="/mmcache/turck-mmcache-2.4.6/modules/mmcache.so" mmcache.shm_size="16"

  mmcache.cache_dir="/tmp/mmcache"

  mmcache.enable="1"

  mmcache.optimizer="1"

  mmcache.check_mtime="1"

  mmcache.debug="0"

  mmcache.filter=""

  mmcache.shm_max="0"

  mmcache.shm_ttl="0"

  mmcache.shm_prune_period="0"

  mmcache.shm_only="0"

  mmcache.compress="1"

  4) Tạo cache bằng lệnh sau:

  mkdir /tmp/mmcache

  chmod 0777 /tmp/mmcache

  5) Khởi động lại Apache

  service httpd restart

  Chép file mmcache.php trong thư mục mmcache sang thư mục khác dùng để làm việc trên Internet, và chạy nó.

  Nguyễn Quốc Hân
  nguyenquochan@vnpro.org

  ID: A0501_122