• Thứ Năm, 19/05/2005 08:03 (GMT+7)

  Chiếm quyền kiểm soát


  Trong bài viết kỳ trước, chúng tôi đề cập đến việc quản lý và phân quyền đảm bảo tính riêng tư trên máy tính dùng chung chạy Windows 2000/XP bằng cách sử dụng tính năng bảo mật có sẵn của NTFS (New Technology File System) để ngăn cấm người dùng khác truy cập những tập tin, thư mục riêng tư.

  Tuy nhiên, trong một số trường hợp như khi cài lại HĐH, lắp ổ cứng sang máy khác, cần truy xuất dữ liệu của người dùng đã nghỉ việc... thì có thể Windows không cho phép truy cập tới những thư mục, tập tin đã được bảo mật. Vì vậy, bạn phải lấy lại quyền kiểm soát chúng (take ownership) để có thể truy cập được.

  Làm thế nào để lấy lại quyền truy cập các tập tin, thư mục?

  Trước tiên, bạn phải đăng nhập máy tính với tài khoản thuộc nhóm Administrators. Nếu sử dụng Windows XP Home Edition, bạn phải khởi động máy tính ở chế độ Safe Mode, đăng nhập với quyền Administrator để có thể truy cập tab Security của thư mục.

  Các máy tính ở nhóm không thuộc 'domain', mặc định Windows XP Professional sẽ sử dụng tính năng Simple File Sharing, bạn hãy tắt tính năng này để hiển thị tab Security. (Xem phần 'Để hiển thị tab Security')

  Lấy lại quyền truy cập thư mục

   

               Thiết lập quyền hạn của người dùng

  1. Nhấn chuột phải vào thư mục, chọn Properties.

  2. Chọn tab Security và nhấn OK nếu hộp thoại bảo mật xuất hiện.

  3. Chọn mục Advanced. Trong cửa sổ Advanced, chọn tab Owner.

  4. Trong Name list, chọn tên người dùng đã đăng nhập với quyền Administrator hoặc nhóm Administrators. (Ghi chú: Nếu chọn nhóm Administrators, các tài khoản Administrator đều có thể truy cập vào thư mục này). Đánh dấu mục 'Replace owner on subcontainers and objects' nếu muốn thay đổi có tác dụng với các thư mục con.

  5. Chọn OK, bạn sẽ nhận được thông báo tiếng Anh có nghĩa sau: 'Bạn không được phép truy xuất nội dung của thư mục này. Bạn có muốn thay đổi để lấy lại toàn bộ quyền kiểm soát không? Chọn Yes nếu bạn muốn thay đổi'. Nhấn Yes để chấp nhận.

  6. Chọn OK để xác nhận lại thiết lập được áp dụng cho thư mục.

  Lấy lại quyền truy cập tập tin

              Chọn tài khoản được quyền truy cập

   

  1. Nhấn chuột phải vào tập tin bảo mật, chọn Properties.

  2. Chọn tab Security và nhấn OK nếu hộp thoại về bảo mật xuất hiện.

  3. Chọn mục Advanced. Trong cửa sổ Advanced, chọn Tab Owner.

  4. Trong Name list, chọn tên người dùng đã đăng nhập với quyền Administrator hoặc nhóm Administrators. (Ghi chú: Nếu chọn nhóm Administrators, các tài khoản Administrator đều có thể truy cập vào tập tin này). Chọn OK.

  5. Chọn OK lần nữa để xác nhận.

  6. Nhấn chuột phải vào tập tin bảo mật, chọn Properties.

  7. Chọn tab Security và nhấn vào mục Add.

  8. Nhập tên hoặc nhóm người dùng sẽ được quyền truy cập tập tin trong 'Enter the object names to select (examples) list'. (Ví dụ: Administrators). Chọn OK.

  9. Thiết lập quyền hạn của người dùng trong 'Group or user names'.

  10. Chọn OK để hoàn tất.

  Sau khi thực hiện 'take ownership', bạn đã có toàn quyền truy xuất nội dung thư mục, tập tin đó.

  Đây là một vấn đề nhạy cảm đối với tính riêng tư của dữ liệu cá nhân. Trường hợp máy tính dùng chung, một số người dùng có quyền Administrator, cần phải có quy định, thỏa thuận rõ ràng trong việc chia sẻ hoặc ngăn cấm truy cập các thư mục, tập tin cá nhân. Vì vậy, chỉ nên sử dụng giải pháp này trong trường hợp thật cần thiết. Tránh tối đa các xung đột không đáng có vì đã đưa cho người dùng cả 'mâu' và 'thuẫn' với hai bài viết liên tiếp dường như đối chọi nhau!ÿ

  Đông Quân


  Tài liệu tham khảo
  How to take ownership of a file or folder in Windows XP
  http://support.microsoft.com/?kbid=308421

   

  Để hiển thị tab Security

   
   

  -Start.Settings.ControlPannel.Folder Options.
  - Trong hộp thoại Folder Options, chọn tab View.
  - Bỏ chọn mục Use Simple File Sharing, nhấn OK.

   
  Từ khóa: security, tip_Windows
  ID: A0502_124