• Thứ Sáu, 11/11/2005 11:09 (GMT+7)

  Tạo đĩa cài đặt HĐH Windows XP tích hợp bản sửa lỗi (phần 3)

  Trong hai kỳ trước, chúng ta đã làm quen với những dòng lệnh trong tập tin thực thi. Để thực hiện được những hướng dẫn trong bài viết này đòi hỏi bạn đọc phải có kinh nghiệm, một chút kiến thức về lập trình, nắm được việc sử dụng những dòng lệnh, tham số có liên quan và cả... lòng kiên nhẫn.

  Quy ước trong bài viết:

  - D:\WinXP\Source là thư mục tạm thời được sử dụng để lưu trữ những tập tin, thư mục sẽ được chép lên CD khi hoàn tất quá trình tích hợp. Như vậy, sau khi chép, thư mục Source sẽ là thư mục gốc trên CD.

  - $OEM$ là thư mục “ngang cấp” với I386 chứa các thư mục, tập tin sẽ được Windows Setup “tham chiếu” để bổ sung trong quá trình cài đặt. $1, $$, $Docs, $Progs là thư mục con (sub-folder) của $OEM$ trong đó dữ liệu trong thư mục $1 sẽ được chép vào thư mục gốc của phân vùng cài đặt Windows. Ví dụ: $OEM$\$1\Install\ sẽ được Windows Setup chép lên C:\Install, $$ sẽ được chép vào thư mục Windows, $Docs sẽ được chép vào thư mục Documents and Settings, $Progs sẽ được chép vào thư mục Program Files.

  1. Tích hợp driver

  Sau khi cài đặt HĐH và bổ sung các bản sửa lỗi, việc tiếp theo là cài đặt các trình điều khiển (driver) những thiết bị phần cứng mà Windows XP không hỗ trợ.

  Thật đơn giản để tích hợp driver vào đĩa CD cài đặt Windows. Bạn hãy tạo thư mục Drivers (D:\WinXP\Source\$OEM$\$1\Drivers) và chép các driver cần cài đặt vào thư mục này. Như vậy, Windows Setup sẽ đưa những driver trong thư mục $1 vào thư viện driver của nó trong quá trình cài đặt. Tuy nhiên, để Windows Setup “hiểu” được ý định của bạn, cần bổ sung dòng lệnh sau trong mục [Unattended] trong tập tin Winnt.sif (bỏ qua những dòng lệnh đã có sẵn trong bài viết tháng trước).

  [Unattended]

  OemPreinstall=Yes

  UnattendSwitch=“yes”

  DriverSigningPolicy=Ignore

  OemPnPDriversPath=”Drivers\000_intel_INF;Drivers\001_gigabit_LAN;Drivers\002_monitor”

  Ở đây, tôi bổ sung driver chipset Intel, card mạng Marvell Yukon, card đồ họa NVidia, card âm thanh SigmaTel và modem Conexant. Vì vậy OemPnpDriversPath có dạng sau:

  OemPnpDriversPath=“Drivers\000_Intel_INF;Drivers\001_Network_Marvell;

  Drivers\002_Graphics_NVIDIA;Drivers\004_Sound_SigmaTel;Drivers\009_Modem_Conexant”

  Chú thích:

  - OemPreinstall=Yes giúp Windows Setup “biết” có thư mục $OEM$ trên đĩa cài đặt Windows và thực hiện những điều bạn muốn (trong thư mục $OEM$) khi cài đặt HĐH như việc chép đè các tập tin hệ thống, bổ sung driver của phần cứng...

  - UnattendSwitch=”yes” sẽ yêu cầu Windows Setup bỏ qua màn hình “Welcome to Windows” cũng như bỏ qua màn hình thiết lập “Setting Up Internet Connection” và “Create User Accounts” để tiếp tục cài đặt.

  - Mỗi driver thường được các nhà cung cấp đóng gói theo những cách thức khác nhau; ngoài ra, Windows Setup cũng không đủ “thông minh” để tìm những tập tin .inf trong những thư mục con. Vì vậy, bạn hãy bung nén (unzip) chúng trước khi chép vào thư mục Drivers.

  - Để thuận tiện cho việc quản lý và bổ sung driver mới khi cần thiết, những thư mục chứa driver sẽ được đánh số thứ tự khi đặt tên (đây không phải là điều bắt buộc). Chipset là yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ PC nào, vì vậy để Windows Setup kiểm tra và cài đặt trước các driver khác, bạn hãy “gán” số đầu tiên (000) cho chipset, kế tiếp là card mạng, card đồ họa, card TV (nếu có)...

  - Muốn tạo đĩa CD cài đặt Windows trên những hệ thống có cấu hình phần cứng khác nhau, bạn có thể bổ sung thêm nhiều driver khác nhưng vẫn giữ nguyên số thứ tự nếu cùng chủng loại phần cứng. Ví dụ: 002_Graphics_Intel, 002_Graphics_NVidia, 002_Graphics_ATI...

  - Trên một số mainboard có hỗ trợ SATA, quá trình cài đặt HĐH cần cung cấp driver SATA/RAID. Bạn hãy tích hợp luôn driver SATA/RAID vào đĩa cài đặt của mình. Tham khảo thông tin về cách tích hợp driver SATA/RAID tại http://unattended.msfn.org/intermediate/drivers/raid.htm.

  2. Tự động cài đặt phần mềm

  Để những phần mềm tự động cài đặt sau khi hoàn tất cài đặt HĐH, bạn hãy tạo thư mục Install (D:\WinXP\Source\$OEM$\$1\Install), chép các phần mềm cần cài đặt vào thư mục này cùng tập tin thực thi với những dòng lệnh thích hợp. Bổ sung thêm dòng lệnh trong tập tin Winnt.sif để Windows thực hiện “yêu cầu” của bạn.
  Không như việc tích hợp driver, đây thực sự là vấn đề khá rắc rối và phức tạp, nếu thiếu hoặc sai một tham số, bạn sẽ gặp thông báo lỗi và phần mềm không thể tự động cài đặt. Tham khảo thêm thông tin cấu trúc của tập tin này tại http://unattended.msfn.org/intermediate/methods/batch_commands.htm.

  Trong bài viết này, tôi sẽ thực hiện việc cài đặt tự động những phần mềm như DirectX9.0c, TweakUI, Microsoft AntiSpyware, Symantec Antivirus 9.0, WinRAR, MSN Messenger 7, Acrobat Reader 7, Yahoo Messenger và bộ gõ Unikey.

  Trước tiên, bạn cần bổ sung dòng lệnh sau trong mục [GuiRunOnce] của tập tin Winnt.sif với batch_file.cmd là tên tập tin sẽ “điều khiển” việc cài đặt các phần mềm.

  [GuiRunOnce]

  %systemdrive%\install\batch_file.cmd

  Sao chép các phần mềm cần cài đặt vào thư mục Install trừ Yahoo Messenger và bộ gõ Unikey. Chúng tôi sẽ đề cập đến cách cài đặt hai phần mềm này sau.
  Tạo tập tin thực thi batch_file.cmd với nội dung sau (có thể tải về tại www.pcworld.com.vn).

  @echo off

  setlocal

  SET Install=%systemdrive%\install

  ECHO.

  ECHO Install DirectX9

  start /wait %Install%\DirectX\DX9NTopk.exe /q

  ECHO Install TweakUI

  start /wait %Install%\TweakUI\TweakUI.msi /qn

  ECHO.

  ECHO Starting Installation of Applications...

  ECHO.

  ECHO Install SAVCE 9.0

  start /wait %Install%\SAVCE9\SAVCE9.msi /qn

  ECHO Install MS AntiSpyware

  start /wait %Install%\MSAntiSpyware\MSAntiSpyware.exe /s /v/qn

  ECHO Install WinRAR

  start /wait %Install%\WinRAR\wrar341.exe /s

  ECHO Install Adobe Acrobat Reader

  start /wait %Install%\AcrobatReader7\AcrobatReader.msi /qn

  ECHO Installing MSN Messenger 7.0

  start /wait %Install%\MSNMessenger\MsnMsgs.msi /qn

  ECHO Restarting.

  “C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe” -r -f -t 10 -c “Windows XP will now restart in 10 seconds, please wait...”

  EXIT

  Một số phần mềm có thể hoạt động mà không cần cài đặt như bộ gõ Unikey, bạn chỉ việc sao chép chúng vào thư mục thích hợp, tạo shortcut, thiết lập tùy chọn khởi động cùng Windows... Thực hiện như sau: chép phần mềm Unikey vào $OEM$\$Progs, tạo shortcut của tập tin Unikey.exe trong $OEM$\$Docs\All Users\Desktop để đặt biểu tượng Unikey trên Desktop, tạo shortcut trong $OEM$\$Docs\Start Menu\Programs\Startup nếu bạn muốn Unikey khởi động cùng với Windows.

  Ngoài cách cài đặt từ thư mục Install, bạn có thể cài đặt một số phần mềm từ những thư mục khác, ví dụ Yahoo! Messenger. Bạn hãy chép thư mục Yahoo! cần cài đặt vào $OEM$\$Progs, bổ sung dòng lệnh sau trong tập tin batch_file.cmd với Ymsgr_1750.exe là tên tập tin cài đặt.

  ECHO Install Yahoo Messenger

  “%systemdrive%\Program Files\Yahoo!\Ymsgr_1750.exe” /s

  Một số gợi ý

  Do cách đóng gói nên không phải tất cả các phần mềm đều hỗ trợ việc cài đặt tự động. Vì vậy, hãy đọc kỹ tập tin Readme của mỗi phần mềm xem có hướng dẫn cài đặt ở chế độ này không; nếu không bạn phải đóng gói lại tập tin cài đặt dưới dạng .msi (Windows Installer) hoặc tham khảo thông tin hướng dẫn tại www.appdeploy.com. Nếu có dịp, chúng tôi sẽ đề cập đến cách đóng gói phần mềm trong một bài viết khác.

  Hướng dẫn trên chỉ nhằm giới thiệu với bạn đọc một vài cách thức và tham số được sử dụng ở chế độ cài đặt tự động; có thể chúng chỉ hoạt động tốt với những phần mềm cần cài đặt của chúng tôi. Ví dụ với Adobe Acrobat Reader chúng tôi phải đóng gói tập tin cài đặt thành dạng .msi; nếu không, bạn sẽ gặp thông báo lỗi hoặc phải can thiệp vào quá trình cài đặt.

  Thông qua tập tin thực thi batch_file.cmd, bạn có thể thực hiện việc tinh chỉnh Windows, xóa Wallpapers và Screensavers mặc định, gỡ bỏ những shortcut không cần thiết, thay đổi Registry và cả việc bổ sung License Number của phần mềm thông qua Registry. Tham khảo thông tin về những vấn đề này tại http://unattended.msfn.org/intermediate/intro.htm.

  Ngoài cách sử dụng tập tin cài đặt tự động như trên, bạn có thể tạo tập tin RunOnceEX.cmd để thực thi các chương trình theo kịch bản của mình. Tham khảo thêm thông tin về RunOnceEX.cmd tại http://unattended.msfn.org/intermediate/methods/runonceex.htm.

  Tích hợp quá nhiều thứ sẽ tạo ra thư mục có dung lượng vượt quá khả năng của đĩa CD. Với người dùng thông thường, bạn có thể giữ lại thư mục I386 và lược bỏ tất cả những thư mục, tập tin khác trong đĩa cài đặt gốc trước khi thực hiện việc tích hợp để giảm bớt dung lượng cần ghi lên đĩa CD.

  Tích hợp bản sửa lỗi cho Office 2003
  Chuẩn bị

  Tương tự việc tích hợp bản sửa lỗi của WinXP, chúng ta sẽ “làm việc” với thư mục Office2003 (D:\Office2003) và thư mục Source (D:\Office2003\Source). Các tập tin, thư mục trong Source sẽ được ghi lên đĩa CD khi kết thúc quá trình tích hợp.

  Bản sửa lỗi mới nhất (Service Pack 2) của Office2003; có thể tải về tại http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=57e27a97-2db6-4654-9db6-ec7d5b4dd867&DisplayLang=en#filelist, đổi tên tập tin này thành SP2 (để thao tác dễ dàng) và sao lưu vào thư mục D:\Office2003. Lưu ý: chúng ta chỉ sử dụng bản sửa lỗi đầy đủ (fullfile) của SP2 (khoảng 101MB) để thực hiện việc tích hợp chứ không sử dụng bản client (49,3MB).

  Tạo tập tin thực thi với nội dung sau để thực hiện việc giải nén bản sửa lỗi (tập tin mẫu có thể tải về tại www.pcworld.com.vn). Sao lưu tập tin này với tên Extract_Updates.cmd trong D:\Office2003. Nếu sử dụng WinZip hoặc WinRAR, bạn có thể trực tiếp giải nén các bản sửa lỗi và bỏ qua bước này.

  @echo off

  ECHO.

  ECHO Extracting files....

  ECHO.

  SP2.exe /Q /C /T:D:\Office2003

  ECHO Extraction Completed!

  pause

  EXIT

  Tạo tập tin thực thi khác với nội dung bên dưới để thực hiện việc tích hợp; sao lưu tập tin này với tên Office2003_Slipstreamer.cmd trong D:\Office2003. (Tập tin mẫu có thể tải về tại www.pcworld.com.vn).

  @echo off

  ECHO.

  ECHO Starting the slipstreaming process of Office 2003 Updates

  ECHO.

  ECHO Slipstreaming Office 2003 Service Pack 2

  ECHO Please wait...

  msiexec /p D:\Office2003\MainSP2ff.msp /a D:\Office2003\Source\Pro11.msi SHORTFILENAMES=TRUE /qb

  msiexec /p D:\Office2003\Owc11SP2ff.msp /a D:\Office2003\Source\Owc11.msi SHORTFILENAMES=TRUE /qb

  ECHO.

  ECHO Slipstreaming Completed!

  pause

  EXIT

  Thực hiện

  Trước hết, chúng ta cần tạo thư mục cài đặt của Office 2003 trên đĩa cứng trước khi tích hợp SP2.

  - Đưa đĩa CD cài đặt Office 2003 vào ổ CD-ROM. Chọn Start.Run để mở cửa sổ DOS Prompt; gõ dòng lệnh E:\setup.exe /a (với E: là tên ổ đĩa CD-ROM, /a: tham số, chép các tập tin cài đặt của Office vào một thư mục bạn chỉ định chứ không thực sự cài đặt lên hệ thống của bạn. Tham khảo thêm các tham số khác trong tập tin Setup.htm trong đĩa cài đặt.

  - Thực hiện các bước kết tiếp theo hướng dẫn trên màn hình. Điền những thông tin cần thiết khi cài đặt như tên cơ quan, tổ chức bạn đang làm việc, thư mục chứa điểm cài đặt (D:\Office2003\Source), số đăng ký trong Product Key và chọn Next.

  - Đọc kỹ nội dung EULA (End-User License Agreement) trước khi chấp nhận, chọn Install để bắt đầu quá trình sao chép.

  - Chọn OK khi quá trình này kết thúc, sau khi chép, thư mục của bạn như hình dưới đây.

  Lưu ý: Sau khi chép, bạn sẽ thấy tập tin PRO.msi hoặc PROPLUS.msi trong thư mục cài đặt. Việc tích hợp chỉ thực hiện được nếu trong thư mục cài đặt Office có một trong hai tập tin trên. Setuppro.exe và Proplus.msi là các tập tin của Office 2003 Professional with Fontpage; Setup.exe và Pro.msi là các tập tin của Office 2003 Professional. Vì vậy, hãy thay đổi những dòng lệnh cho phù hợp với bộ Office của bạn.

  Sử dụng tập tin thực thi Extract_Updates.cmd để giải nén SP2 vào thư mục Office2003. Chúng ta chỉ quan tâm đến hai tập tin MainSP2ff.msp và Owc11SP2ff.msp. Nếu không có tiện ích giải nén, chọn Start.Run.Cmd, chuyển đến thư mục chứa SP2 và nhập dòng lệnh “SP2.exe /Q /C /T:D:\Office2003” trong cửa sổ DOS-Prompt để giải nén.

  Sử dụng tập tin Office2003_Slipstreamer.cmd để thực hiện việc tích hợp. Nếu thành công, bạn sẽ không gặp thông báo lỗi trong quá trình tích hợp và dung lượng thư mục Source sẽ thay đổi.

  Sử dụng chương trình ghi đĩa (ví dụ Nero Burning ROM) chép các tập tin, thư mục trong D:\Office2003\Source lên đĩa CD, bạn sẽ có được một đĩa cài đặt Office 2003 tích hợp bản cập nhật mới nhất.

  Một số gợi ý

  Để tích hợp SP2 vào các đĩa cài đặt Fontpage, Visio, Project, OneNote trong bộ Office 2003, thực hiện tương tự theo hướng dẫn trên với hai tập tin của SP2 là MainSP2ff.msp và Owc11SP2ff.msp. Như vậy, bạn sẽ tạo tập tin thực thi với những dòng lệnh sau:

  msiexec /p D:\Frontpage2003\MainSP2ff.msp /a D:\Frontpage2003\Source\FP11.MSI SHORTFILENAMES=TRUE /qb

  msiexec /p D:\Frontpage2003SP1\Owc11SP2ff.msp /a D:\Frontpage2003\Source\OWC11.MSI SHORTFILENAMES=TRUE /qb

  Giải pháp trên chỉ cho phép bạn cài đặt Office một cách thủ công: cần phải can thiệp vào quá trình cài đặt, lựa chọn những thành phần sẽ cần cài đặt... Muốn cài đặt Office một cách tự động theo dạng tùy chọn, sử dụng tiện ích Custom Installation Wizard trong bộ Office 2003 Editions Resource Kit (tải về tại http://www.microsoft.com/office/orkarchive/2003ddl.htm) để thực hiện việc này.

  Nếu bạn muốn tích hợp Office 2003 vào đĩa cài đặt Windows XP, thực hiện tương tự như với Acrobat Reader 7, Yahoo Messenger, WinRAR... Tuy nhiên, bạn sẽ cần đến 2 đĩa CD hoặc sử dụng ổ DVD –RW vì chúng có dung lượng khá lớn (tham khảo thêm thông tin tại http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=8381).
  Hãy thêm những dòng lệnh sau vào tập tin batch_file.cmd được đề cập trong phần 2.

  ECHO.

  ECHO Installing Office 2003 SP2 Professional

  ECHO Please wait...

  start /wait %install%\Office2003\PRO11.msi /qb

  Bạn nên “ghi thử” lên đĩa CD-RW, sử dụng chương trình MS Virtual PC tạo máy ảo, dùng nó kiểm tra lỗi, bổ sung, chỉnh sửa bộ cài đặt của mình cho hoàn chỉnh trước khi ghi ra đĩa CD chính thức để tiết kiệm đĩa.

  Như vậy, chúng ta đã tham khảo cách tạo đĩa cài đặt HĐH Windows XP, Office 2003 tích hợp bản sửa lỗi và những thứ liên quan qua 3 bài viết. Hy vọng những thông tin này có thể giúp bạn đọc tạo được những đĩa CD cài đặt thật độc đáo và hữu ích, mang đậm dấu ấn của mỗi cá nhân.

  Đông Quân
  -----------------------------------------------
  Tài liệu tham khảo:
  http://unattended.msfn.org
  http://www.microsoft.com/office/orkarchive/2003ddl.htm

  ID: A0510_148