• Thứ Hai, 20/02/2006 15:52 (GMT+7)

  Tạo nhanh nhiều thư mục từ trình đơn ngữ cảnh

  Trong bài viết "Kiểm soát hiệu quả tập tin và thư mục" (ID: A0506_138), chúng tôi đã hướng dẫn cách đặt lệnh có chức năng tạo thư mục mới từ trình đơn ngữ cảnh. Tuy nhiên, với mỗi lần thao tác, chúng ta chỉ tạo được duy nhất một thư mục và đây cũng chính là hạn chế của phần mềm miễn phí BxNewFolder được giới thiệu trong bài viết "Khắc phục bất thường khi mở thư mục" (ID: A0508_135).

  Để tạo nhiều thư mực cùng một lúc, bao gồm cả thư mục con đòi hỏi bạn phải tạo một tập tin thực thi (batch) đơn giản và thực hiện một "tinh chỉnh" nhỏ với Windows. Để tạo tập tin thực thi này, bạn mở Notepad hoặc bất kỳ trình biên tập văn bản nào và nhập vào nội dung sau:

  @echo off

  set /p name="Type folder name(s)"

  md %1\%named%

  Sau đó, lưu và đặt tên cho tập tin này là make_dir.cmd chẳng hạn.

   
  Hình 1: Tạo nhiều thư mục cùng lúc từ trình đơn ngữ cảnh.
  Để bổ sung tập tin thực thi này vào trình đơn ngữ cảnh, bạn mở một cửa sổ thư mục bất kỳ hoặc tiện ích Explorer (mở nhanh bằng cách sử dụng tổ hợp phím ÿ - E), rồi chọn Tools.Folder Options.File Types. Cuộn qua danh sách bên dưới mục Registered file types và chọn mục File Folder. Tiếp đến, nhấn Advanced để mở hộp thoại Edit File Type và sau đó chọn New. Đối với mục Action, bạn nhập vào tên lệnh muốn xuất hiện trong trình đơn ngữ cảnh, như Make Many Folders chẳng hạn. Đối với mục Application used to perform action, bạn nhập vào đường dẫn đến tập tin thực thi vừa tạo ở trên, tiếp theo sau là một kí tự khoảng trắng và cuối cùng là "%1" (ví dụ như e:\apps\batch\ make_dir.cmd "%1" ). Sau đó, nhấn OK hai lần rồi đến Close để quay về cửa sổ Explorer.

  Nếu vô tình nhập sai tên trong hộp thoại New Action, bạn cần sử dụng tiện ích Registry Editor để khắc phục. Để an toàn, bạn nên thực hiện sao lưu Registry (tham khảo lại bài viết "Chăm sóc và bảo dưỡng Windows Registry", ID: A0205_90). Sau khi đã sao lưu Registry, bạn chọn Start.Run, gõ vào lệnh regedit và ấn . Trong khung cây bên trái, nhấn đúp vào HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell. Tiếp đến, chọn thư mục có tên trùng với tên lệnh mà bạn vừa bổ sung vào trình đơn ngữ cảnh, sau đó nhấn đúp chuột lên biểu tượng Default trong cửa sổ bên phải để mở hộp thoại Edit String và thực hiện chỉnh lại tên theo ý muốn. Để xóa lệnh này, đóng hộp thoại lại, nhấn phải chuột lên thư mục đó trong khung bên trái, chọn Delete và nhấn Yes để xác nhận mọi thay đổi. Bạn cũng có thể tham khảo bài viết "Loại bỏ chức năng không cần thiết trong menu ngữ cảnh" (ID: A0501_126) để biết thêm nhiều thông tin.

  Hình 2: Chỉ 2 nhấn chuột và ít phút nhập liệu, bạn có được những thư mục mong muốn.

   
  Sau khi tạo lệnh này trong Windows XP, sẽ có trường hợp xảy ra những hành xử "bất thường" trong quá trình bạn thực hiện nhấn đúp chuột lên một thư mục. Tuy nhiên, lỗi này có thể được khắc phục dễ dàng bằng cách chỉnh lại Windows Registry. Về vấn đề này, các hướng dẫn cần thiết đã được trình bày trong bài viết "Khắc phục bất thường khi mở thư mục" (ID: A0508_135).

  Từ đây trở về sau, khi muốn tạo một hay nhiều thư mục (kể cả thư mục con), bạn chỉ cần nhấn phải chuột lên thư mục bất kỳ và chọn Make Many Folders (hoặc một tên nào đó do bạn đặt; Hình 1). Một cửa sổ dòng lệnh sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn nhập vào tên những thư mục cần tạo mới. Lưu ý, hãy nhập vào tên từng thư mục và cách nhau bằng khoảng trắng. Nếu bạn muốn tên thư mục có kèm khoảng trắng (tên gồm 2 từ trở lên), hãy đặt chúng vào giữa hai dấu nháy (ví dụ như "Thế Giới Vi Tính"). Ngoài ra, để tạo thư mục này nằm trong một thư mục khác, bạn thêm vào một dấu xuyệt ngược (\) giữa tên hai thư mục. Ví dụ, nhập vào 01-Jan\Draft 01-Jan\Final 02-Feb\Draft 02-Feb\Final 03-Mar\Draft 03-Mar\Final để tạo ra các thư mục có cấu trúc như trong Hình 2.

  Bên cạnh việc tạo lệnh trên trình đơn ngữ cảnh, bạn còn có thể tận dụng một cách khác để tạo nhanh hàng loạt thư mục. Rất đơn giản, chỉ cần nhấn phải chuột lên một thư mục mà bạn muốn tạo mới các thư mục bên trong đó, rồi ấn phím W rồi đến F. Lặp lại các bước này và Windows sẽ tự động đặt tên các thư mục mới theo số thứ tự tăng dần (Hình 3). Sau đó, bạn có thể đổi tên các thư mục này lại theo ý mình.

  Mở chương trình theo ý riêng

   
  Hình 3: Tạo nhanh nhiều thư mục bằng cách nhấn phải chuột lên một thư mục và sử dụng các phím tắt.
  Làm cách nào để loại bỏ các chương trình không cần thiết ra khỏi danh sách xuất hiện khi chọn Open With.Choose Program từ trình ngữ cảnh?

  Trước hết, cần lưu ý rằng Windows cho phép dễ dàng bổ sung một chương trình vào danh sách được liệt kê trong trình đơn Open With. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấn phải chuột lên một tập tin, chọn Open With.Choose Program và xác định chương trình trong danh sách, sau đó nhấn OK. Về sau, lựa chọn của bạn sẽ tiếp tục xuất hiện trên trình đơn Open With mỗi khi bạn nhấn phải chuột lên một tập tin có định dạng như tập tin này.

  Để loại bỏ tên của một chương trình ra khỏi danh sách Open With, bạn cần chỉnh sửa lại Windows Registry. Khi đã hoàn tất việc sao lưu Registry, bạn chọn Start.Run, gõ vào lệnh Regedit và ấn . Trong cửa sổ tiện ích Registry Editor, bạn chuyển đến mục HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\FileExts ở khung cây thư mục bên trái.

  Hình 4: Thay đổi nội dung của trình đơn Open With bằng cách chỉnh sửa Windows Registry
   
  Nếu cần, bạn có thể nhấn chuột lên dấu cộng (+) bên cạnh khóa FileExts để mở ra các nhánh bên dưới. Tiếp đến, nhấn vào dấu cộng tương ứng với từ khóa đại diện cho phần mở rộng tập tin mà bạn cần thay đổi và chọn khóa OpenWithList.

  Trong khung bên phải, bạn chọn biểu tượng tương ứng với chương trình mà mình muốn loại bỏ khỏi trình đơn ngữ cảnh. (Lưu ý: bạn sẽ không thấy tên của chương trình này mà chỉ là tên tập tin thực thi). Nhấn phải chuột lên biểu tượng đó, chọn Delete (hoặc chỉ cần ấn ), cuối cùng nhấn Yes (Hình 4). Từ đây về sau, khi bạn nhấn phải chuột lên một tập tin nào đó và chọn Open With, chỉ những chương trình mà bạn đã định sẵn mới được xuất hiện.

  Bùi Xuân Toại
  PC World Mỹ 2/2006

  ID: A0602_121