• Thứ Bảy, 12/08/2006 02:12 (GMT+7)

  Lưu trữ miễn phí

  Bạn cần gửi cho bạn bè, khách hàng... một hay nhiều tập tin có dung lượng lớn và không thể gửi kèm trong e-mail? Hãy thử sử dụng dịch vụ lưu trữ miễn phí ở Spread-IT.

   

  Truy cập www.spread-it.com

  Nhấn nút Browse... để chọn tập tin cần lưu lên Spread-IT

  Nhập mật khẩu vào khung Password to delete your file (bắt buộc)

  Điền thông tin mô tả tập tin vào khung Description (bắt buộc)

  Nhập địa chỉ e-mail vào khung Your email address (bắt buộc)

  Nhập địa chỉ người nhận trong khung Recipient’s email (không bắt buộc, chỉ nhập khi muốn gửi liên kết cho người nhận tải về)

  Nhập tên người nhận vào khung Recipient’s names (không bắt buộc)

  Nhập tên bạn vào khung Your name (không bắt buộc)

  Nhấn nút Upload để tải tập tin lên Spread-IT

   

  Sau khi tải thành công, website sẽ thông báo địa chỉ tải tập tin ở dòng Get your file at, đồng thời gửi e-mail cho chính bạn và người nhận (nếu có nhập địa chỉ e-mail)có địa chỉ để tải tập tin.

   

  Bạn có thể tải tập tin có dung lượng lên đến 500MB, nhưng sau 14 ngày tập tin của bạn sẽ bị xóa đi.

   

  Ngoài ra, bạn có thể thử các website http://megaupload.com, http://rapidshare.dehttp://www.yousendit.com.

  ID: O0608_1