• Thứ Hai, 25/12/2006 16:07 (GMT+7)

  Nhúng tập tin động vào PowerPoint

  Khi sử dụng PowerPoint để tạo các slide của giáo án điện tử hoặc bài thuyết trình nào đó, chúng ta có thể làm cho chúng phong phú hơn bằng cách nhúng vào trang web hay tập tin flash có thể tương tác...

  Nhúng trang web

  Tải về thư viện LiveWeb (http://www.uaf.edu/chem/Viewlets/LiveWebInfo/liveweb.zip hoặc http://skp.mvps.org/liveweb.htm).

  Giải nén LiveWeb.zip ta có tập tin LiveWeb.ppa. Chạy PowerPoint, vào menu Tools>Add-Ins, chọn Add New và duyệt đến thư mục chứa tập tin LiveWeb.ppa, chọn tập tin này rồi nhấn OK. Khi xuất hiện hộp thoại cảnh báo macro có thể chứa virus, nhấn Enable Masros, trở về hộp thoại Add-Ins, nhấn Close để hoàn tất.

  Bạn cũng có thể tải về tập tin Lwsetup.exe tại http://skp.mvps.org/liveweb.htm, sau đó chạy tập tin này để cài đặt.

  Chú ý: có thể cần phải thiết lập mức độ bảo vệ bảo mật ở mức trung bình (Medium) để cài add-ins (vào menu Tools>Options, chọn Security nhấn Macro Security để điều chỉnh nếu cần).

  Sau khi cài xong thư viện LiveWeb, ở menu Insert sẽ có thêm mục Web pages. Khi chọn menu này sẽ xuất hiện hộp thoại Liveweb Wizard để bạn nhập tập tin cần nhúng vào. Mặc dù nói là nhúng trang web nhưng thật ra những tập tin nào có plugin hỗ trợ mở bằng trình duyệt Internet Explorer đều có thể đưa vào, và chúng ta cũng có thể sử dụng kịch bản (script hay JavaScript) cho trang web nhúng.

  Bạn có thể tham khảo một ứng dụng của LiveWeb tạo slide thuyết trình có tính tương tác tại trang web http://www.uaf.edu/chem/Viewlets/LiveWebHowTo.htm.

  Nhúng tập tin flash

  Cách 1:
  khi máy tính của bạn cài Macromedia Flash hoặc Flash Player, bạn có thể sử dụng Shockwave Flash Object (mở cửa sổ properties ở mục movie gõ tên tập tin .swf) trong Control Toolbox.

  Cách 2 : sử dụng Swiff Point Player 20

  Tải tập tin SwiffPointPlayer20.exe từ địa chỉ http://www.globfx.com/downloads/swfpoint/. Sau khi cài đặt trên menu Insert sẽ xuất hiện mục Flash Movie dùng để nhúng tập tin Flash vào.

  Hoàng Văn Chung
  Email:
  hoang_van_chung@walla.com

  ID: A0612_132