• Thứ Hai, 25/12/2006 16:26 (GMT+7)

  Hiển thị ảnh thu nhỏ file .PSD trong cửa sổ Windows Explorer

  PSD (PhotoShop Document) là một định dạng ảnh khá phổ dụng do chương trình Photoshop của hãng Adobe tạo ra. Tuy nhiên, từ phiên bản Photoshop CS, định dạng PSD không thể hiển thị ảnh thu nhỏ (thumbnail) trong Windows Explorer. Điều này gây không ít khó khăn cho người dùng.

  Lý do: các phiên bản trước của Photoshop sử dụng file psicon.dll để tạo ra ảnh thu nhỏ, file này không được cài đặt với Photoshop CS.

  Cách giải quyết:

  - Tải về file “psicon.dll” (dung lượng 136 KB, http://nguyenthaivu.f2g.net hoặc website TGVT), rồi “thả” vào thư mục C:\Program Files\Common Files\Adobe\Shell (nếu thư mục này chưa có, bạn hãy tạo ra).

  - Dùng chương trình Notepad để tạo một file với tên bất kỳ, nhưng phần mở rộng (extension) phải là *.reg với nội dung sau:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs]

  “C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Shell\\psicon.dll”=dword:00000001

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.psd\ShellEx]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.psd\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]

  @=”{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}”

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}]

  @=”Photoshop Icon Handler”

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}\InProcServer32]

  @=”C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Shell\\psicon.dll”

  “ThreadingModel”=”Apartment”

  Sau khi tạo xong, bạn nhấn đúp chuột lên file này (hoặc nhấn phải chuột và chọn lệnh Merge từ menu), khi xuất hiện thông báo hỏi bạn có muốn “add” nội dung này vào I không, bạn hãy nhấn Yes để đồng ý, nhấn tiếp nút OK để xác nhận. Xong, bạn hãy truy cập đến các file ảnh *.PSD trong cửa sổ Windows Explorer để xem điều diệu kỳ.

  Nguyễn Thái Vũ
  Email:
  vuyenthaotuan@gmail.com

  ID: A0612_135