• Thứ Sáu, 09/11/2007 11:14 (GMT+7)

  Khai thác hiệu quả Gmail

  Hiện nay, hầu hết mọi người đều có hơn một tài khoản thư điện tử. Nếu một trong số những tài khoản đó là tài khoản Gmail thì bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail như là hộp thư chính và kiểm tra tất cả tài khoản email hỗ trợ chuẩn POP3 khác ngay trong cửa sổ trình duyệt Gmail. Cần chú ý, bạn chỉ có thể kiểm tra các tài khoản POP3, do đó bạn không thể áp dụng giải pháp này cho các tài khoản Windows Live Hotmail, Yahoo Mail cũng như mọi tài khoản các dịch webmail khác. Đồng thời, không phải tất cả máy chủ dịch vụ thư điện tử POP3 đều làm việc được với Gmail vì thế tốt hơn hết là bạn nên tham khảo trước ISP mà mình đang sử dụng về vấn đề này.

   

  Hình 1: Bổ sung tài khoản POP3 vào hộp thư đến của Gmail.

  Để bắt đầu, bạn mở tài khoản Gmail của mình và chọn Settings.Accounts. Trong mục "Get mail from other accounts", bạn nhấn vào liên kết Add another mail account. Sau đó, nhập địa chỉ e-mail của tài khoản mà bạn muốn bổ sung và nhấn vào nút Next step. Ở trang màn hình mới, bạn nhập tài khoản và mật khẩu của hộp thư cần truy xuất, địa chủ máy chủ (Hình 1). Nếu bạn muốn vẫn có thể tiếp xem lại các email trong hộp thư trên những máy tính khác hay thông qua giao diện do ISP cung cấp, hãy đánh dấu tùy chọn Leave a copy of retrieved message on the server.

  Tiếp theo, bạn đánh dấu tùy chọn Always use secure connection (SSL) when retrieving mail để tăng tính bảo mật và an toàn trong quá trình tải email từ máy chủ dịch vụ. Trong một số trường hợp, một tài khoản POP3 có thể không hoạt động đối với một kết nối SSL. Khi gặp tình huống này, bạn phải bỏ chọn đối với mục này.

  Nếu muốn tất cả email nhận được từ tài khoản POP3 này đều có nhãn – như tên tài khoản chẳng hạn – thì bạn hãy đánh dấu tùy chọn Label incoming message. Trong Gmail, nhãn của một email cũng có thể hoạt động như một thư mục (bạn có thể xem tất cả email có cùng nhãn bằng cách nhấn chuột lên nhãn đó). Gmail sẽ tự động tạo nhãn cho địa chỉ của tài khoản mới. Bạn có thể chọn một nhãn khác hoặc tạo một nhãn mới bằng cách chọn mục thích hợp trong danh sách dạng trình đơn thả xuống. Với tùy chọn Archive incoming messages (Skip the Inbox), bạn có thể thiết lập để email từ tài khoản này được tải về và lưu thẳng vào hộp thư Gmail. Đây có thể xem là giải pháp hiệu quả nếu sử dụng Gmail với mục đích chính là kiểm tra tất cả email đến. Sau khi hoàn tất, bạn nhấn nút Add Account.

  Bạn cũng có thể soạn email ngay trong Gmail và yêu cầu hiển thị tên người gửi tương úng với tài khoản vừa bổ sung. Khi có một thông báo xuất hiện và hỏi rằng bạn có muốn tạo một danh sách địa chỉ tài khoản gửi email không, chọn Yes và làm theo các bước hướng dẫn.

  Gmail sẽ kiểm tra các tài khoản của bạn và bất kỳ email nào được gửi đến cho tất cả tài khoản đều được hiển thị trong hộp thư đến của Gmail. Để yêu cầu Gmail ngưng việc kiểm tra các tài khoản email này, bạn chuột Settings.Account và rồi chọn xóa tài khoản tương ứng.

  Xuân Cường
  PC World Mỹ 10/2007

  ID: A0710_149