• Thứ Sáu, 09/11/2007 10:07 (GMT+7)

  “Chữa bệnh” từ xa

  Với những người dùng thích "chọc ngoáy" máy tính, việc tải về và cài đặt bất cứ thứ gì từ Internet dễ làm máy tính "đổ bệnh". Việc chuẩn đoán nguyên nhân để tìm cách khắc phục sẽ khó khăn hơn nếu không có điều kiện thao tác trực tiếp trên máy tính. May thay, một số tiện ích (miễn phí lẫn có phí) chẳng hạn như UltraVNC (find.pcworld.com/58191) giúp bạn khắc phục sự cố từ xa. Lưu ý: phải đảm bảo máy tính đang hoạt động và vẫn đăng nhập vào HĐH được. Bạn có thể cài đặt và sử dụng phần mềm UltraVNC bằng nhiều cách khác nhau. Cách đơn giản nhất để giản lược các thao tác (nếu người dùng không rành máy tính) là thiết lập mọi thứ trên máy tính của mình (máy khách) và gửi 1 applet nhỏ đến máy máy tính hỏng (máy chủ) qua email. Người dùng chỉ việc kích hoạt applet, kết nối sẽ tự động thiết lập.

  Tải về và cài đặt phần mềm UltraVNC trên máy khách. Chọn Start. Programs. UltraVNC. UltraVNC Viewer. Run UltraVNC Viewer (Listen Mode) để khởi chạy tiện ích (biểu tượng kết nối nằm ở khay hệ thống). Nếu sử dụng kết nối Internet qua router, kiểm tra và mở port này (mặc định UltraVNC sử dụng port 5500 để thiết lập kết nối giữa các máy tính).

  Xác định địa chỉ IP máy khách

  Bước tiếp theo, bạn cần cài đặt thông số kết nối. Tải về tập tin custom.zip tại find.pcworld.com/58193 và giải nén. Mở tập tin helpdesk.txt, tìm đến các dòng [HOST], thay thế địa chỉ IP có sẵn (192.168.1.102) bằng địa chỉ IP máy bạn. Nếu sử dụng routerless, truy cập website www.whatismyipaddress.com và xem thông tin hiển thị bên dưới. Trong trường hợp máy tính sử dụng IP động (dynamic IP address), sử dụng tiện ích miễn phí DynDNS tại find.pcworld.com/58194 nếu cần tạo địa chỉ IP tĩnh. Bạn phải chạy lại tiện ích của dịch vụ để cập nhật mỗi khi địa chỉ IP thay đổi. Nếu không sử dụng DynDNS, bạn có thể chỉnh sửa và đóng gói lại tập tin helpdesk.txt mỗi khi thay đổi.

  Gửi applet cho máy chủ

  Lưu tập tin helpdesk.txt vào thư mục nén custom.zip. Trong giao diện web của UltraVNC SC (find.pcworld.com/58195), đăng nhập với tài khoản "foo", mật khẩu "foobar". Chọn Browse, cung cấp đường dẫn đến tập tin custom.zip và nhấn Upload. Tải về tập tin đã đóng gói custom.exe ở cửa sổ tiếp theo. Máy chủ sẽ sử dụng tập tin này để thiết lập kết nối đến máy khác. Gửi tập tin custom.exe qua email (nhớ đổi tên hoặc nén lại) hoặc đưa nó lên bất kỳ website lưu trữ trực tuyến nào, cung cấp đường dẫn cho người dùng tải về. Chạy tập tin này trên máy chủ bằng một vài thao tác đơn giản để thiết lập kết nối. Ở máy khách xuất hiện hộp thoại cho biết đang có 1 kết nối tới. Chấp nhận kết nối và giao diện màn hình máy chủ sẽ hiển thị, sẵn sàng để bạn khắc phục xự cố.

  Đông Quân
  PC World Mỹ 10/2007

  ID: A0710_152