• Thứ Hai, 16/06/2008 14:33 (GMT+7)

  Nâng cấp tính năng Send To trong Vista

  Làm thế nào để bổ sung một mục mới vào trình đơn Send To của Windows Vista?

   
  Hình 1: Để dễ truy xuất, đặt thư mục SendTo vào trình đơn phụ Accessories trên trình đơn Start.

  Tính năng Send To của tiện ích Windows Explorer có thể xem là một tính năng hữu ích. Bạn nhấn phải chuột lên một tập tin, chọn Send To, rồi sau đó chọn nơi bạn muốn gửi tập tin này đến từ trình đơn phụ vừa có được. Việc bổ sung thêm các tùy chọn của riêng mình vào trình đơn Send To là điều rất dễ thực hiện trong các phiên bản Windows cũ nếu bạn biết thủ thuật: Chọn Start.Run, gõ vào lệnh sendto, rồi ấn <Enter>. Mọi biểu tượng chạy tắt (shortcut) mà bạn đặt vào thư mục kết quả sẽ xuất hiện trên trình đơn phụ Send To.

  Đáng tiếc, thủ thuật này không có tác dụng đối với Vista. Khi cố kéo một đối tượng ra, một thông báo lỗi cho bạn biết rằng việc truy cập vào thư mục C:\Users\youraccountname\SendTo bị từ chối. Lý do: thư mục SendTo ở vị trí này thực tế không phải là một thư mục, mà chỉ là một con trỏ chỉ đến một thư mục khác. Do đó, bạn phải mở một thư mục khác. Bạn nhấn chuột vào nút Start, gõ vào lệnh %appdata%\microsoft\Windows\Sendto, rồi ấn <Enter>.

  Nếu không nhớ được câu lệnh dài dòng này thì bạn hãy thực hiện theo cách sau. Khi thư mục SendTo đã được mở, bạn kéo phải chuột thư mục SendTo trong mục Folder của khung cửa sổ bên trái đến trình đơn phụ All Programs.Accessories của trình đơn Start (Hình 1) và thả biểu tượng này vào một chỗ trống giữa các mục trình đơn. Khi thả lỏng chuột, bạn chọn Create Shortcut Here. Bây giờ, khi gõ SendTo, và ấn <Enter>, thư mục này sẽ xuất hiện.

  Minh Cường
  PC World Mỹ 3/2008

  ID: A0805_161