• Thứ Hai, 13/04/2009 06:00 (GMT+7)

  Thay đổi cách hiển thị thư mục trong Vista

  Windows Vista tự hào rằng luôn biết được chính xác nội dung trong thư mục, tuy nhiên vài người dùng cho biết nhiều lần gặp phải tình huống khi mở một thư mục bất kỳ thì thườngVista tưởng đó là thư mục chứa hình ảnh nên hiển thị các cột thông số liên quan đến tên (Name), ngày chụp (Date taken), thẻ đánh dấu (Tag), kích thước (Size) và đánh giá (Rating). Ví dụ trong hình 1 được minh hoạ bên dưới cho thấy một phân vùng (trong trường hợp này không phải là một thư mục) chứa các thành phần Microsoft Virtual Machines và Virtual Hard Drives của tiện ích Microsoft Virtual PC nhưng lại được Vista cho là hình ảnh.

  Bạn cần biết rằng cách thức Vista xác định dạng hiển thị cho một thư mục phụ thuộc vào dạng hiển thị của thư mục cấp trên (hay còn gọi là thư mục cha). Nếu dạng hiển thị cho một thư mục không được chỉ định, Vista sẽ tiến hành "đọc" đường dẫn của thư mục đó để xác định xem có dạng hiển thị nào của (các) thư mục cha được đặt giá trị "Inherit" hay không và đó cũng là lý do có tùy chọn Also apply this template to all subfolders works. Nếu vẫn không tìm thấy giá trị này, Vista sẽ kiểm tra thông số AllFolders mà chúng ta sẽ thiết lập ở phần dưới. Nếu khóa AllFolders đã tồn tại trong Registry của hệ thống và chỉ định một định dạng hiển thị mẫu (template) thì mẫu đó sẽ được tự động gán. Nếu không có mẫu nào được chỉ định và giá trị AllFolders không tồn tại, Vista sẽ tùy hứng lấy một dạng hiển thị nào đó.

  Cách nhanh nhất để có được dạng hiển thị mà mình mong muốn là bạn điều chỉnh thông số trong hộp thoại Properties của thư mục (hay phân vùng đĩa trong trường hợp này), và từ thẻ Customize, bạn thay đổi phạm vi áp dụng mẫu hiển thị thành All Items. Nếu bạn có các thư mục con và cũng muốn áp dụng thiết lập này, đánh dấu chọn mục Also apply this template to all subfolders.

  Bạn cũng có thể cung cấp cho Vista một mẫu hiển thị mặc định để sử dụng cho các thư mục mới. Cách thực hiện như sau:

  1. Mở tiện ích Registry Editor.

  2. Tìm và chuyển đến mục HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags.

  3. Từ trình đơn, chọn Edit.New.Key.

  4. Đặt tên cho khóa mới là AllFolders (và giữ cho khóa này được chọn).

  5. Từ trình đơn, chọn Edit.New.Key.

  6. Đặt tên cho khóa mới là Shell (và giữ cho khóa này được chọn).

  7. Vẫn từ trình đơn, nhấn chọn Edit.New.String Value.

  8. Đặt tên cho biến mới là FolderType, nhấn phải chuột lên đó và chọn Modify. Nhập vào giá trị NotSpecified ở mục Value data.

  9. Đóng tiện ích Registry Editor.


  Các thiết lập trên sẽ làm cho mọi thư mục mà bạn chưa thiết lập một mẫu định dạng (thông qua thao tác nhấn phải chuột và chọn Properties.Customize) được hiển thị mà không cần gán sẵn một mẫu định dạng nào.

  Còn nếu muốn khôi phục lại tất cả thư mục mà bạn đã tuỳ biến trước đây, thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Mở tiện ích Registry Editor.

  2. Tìm và chuyển đến mục HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell.

  3. Mở khóa Shell và xóa khóa phụ Bags.

  4. Đóng tiện ích Registry Editor (để có được kết quả tốt hơn, bạn đóng tất cả cửa sổ Windows Explorer hay thoát khỏi Windows rồi sau đó đăng nhập lại). Lưu ý, bạn sẽ áp đặt lại các thay đổi AllFolders ở trên sau khi xóa khóa Bags.

  Mặc định, Vista sẽ lưu thiết lập của 10.000 thư mục gồm 5.000 thư mục cục bộ (trên máy) và 5000 thư mục mạng. Nếu bạn muốn Vista nhớ nhiều thiết lập của thư mục hơn, hãy thay đổi những giá trị Registry sau.

  1. Mở tiện ích Registry Editor.

  2. Tìm và di chuyển đến mục HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\.

  3. Nhấn đúp chuột vào biến BagMRU Size và đặt giá trị Base cho mục Decimal.

  4. Tiếp đến, trong trường Value data, nhập vào số lượng thư mục mà bạn muốn Windows lưu nhớ các thông số thiết lập.

  5. Tìm và di chuyển đến mục HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\.

  6. Lặp lại từ bước 3 đến bước 4.

  7. Đóng tiện ích Registry Editor.

  Lưu ý, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\ là khóa dành cho các thư mục cục bộ, còn khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\ áp dụng cho các thư mục mạng.

  Anh Khoa

  Từ khóa: Anh Khoa
  ID: A0903_106