• Thứ Tư, 15/07/2009 15:05 (GMT+7)

  Mã hóa bút nhớ

  Nếu bạn có nhiều bút nhớ (USB drive hay Flash drive) và lo ngại thất lạc chúng hay có ai đó cố tính đánh cắp chúng, hãy nghĩ đến chuyện bảo mật chúng. Vấn đề đặt ra ở đây không phải là những tiện ích, phần mềm mà bạn cài trên đó, bởi hầu hết đều là những tiện ích tải về miễn phí, mà chính là dữ liệu. Cách tốt nhất là mã hóa chúng để không phải ai cũng có thể truy xuất chúng. Bạn có thể sử dụng tiện ích miễn phí TrueCrypt (find.pcworld.com/61859) để tạo ra một vùng được mã hóa trên ổ đĩa di động của mình. Điều này cũng giống như việc mua một bút nhớ đã mã hóa, tuy nhiên giá sẽ rẻ hơn.

  Tiện ích TrueCrypt hỗ trợ thuật toán mã hóa dạng băm Whirlpool - một tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ dữ liệu.

  Sau khi tải về và cài đặt TrueCrypt, khởi chạy tiện ích này và chọn Create Volume. Để nguyên tùy chọn đầu tiên Create an encrypted file container và nhấn chuột Next. Chọn Standard TrueCrypt volume, và nhấn chuột Next. Chuyển đến thư mục gốc của bút nhớ, rồi điền vào tên của một tập tin lưu trữ. Bạn có thể hình dung, tập tin lưu trữ này sẽ chứa tất cả khoản mục/tập tin đã được mã hóa. Nhấn chuột Save.

  Tiếp đến, nhấn Next. Bạn có thể để nguyên tuỳ chọn thuật toán mã hóa AES hay chọn một thuật toán khác nếu muốn, sau đó chọn Next một lần nữa. Bước tiếp theo là bạn nhập vào dung lượng cho phân vùng mà bạn muốn dùng để mã hóa các khoản mục. Nhấn Next. Nhập vào một mật khẩu, chọn Next. Thực hiện theo nhắc nhở cuối cùng, rồi nhấn chọn Format.

  Mở TrueCrypt để vào khu vực đã mã hóa vào. Chọn Select File, tìm thư mục chứa các tập tin mã hóa, nhấn Open. Đánh dấu chọn ổ đĩa không sử dụng, nhấn Mount. Nhập vào mật khẩu. Ngay lập tức, Windows sẽ hiển thị vùng đĩa đã được mã hóa. Hãy đảm bảo rằng bạn đã nhấn Dismount in TrueCrypt trước khi rút bút nhớ ra khỏi máy tính.

  Xuân Cường
  PC World Mỹ 5/2009

  ID: A0906_138