• Thứ Tư, 14/04/2010 10:00 (GMT+7)

  Mạng đa HĐH

  Đức Thịnh
  Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập để máy tính HĐH Windows 7 chia sẻ máy in và tập tin với máy sử dụng HĐH Windows XP, Vista và cả Mac.

  Tính năng Homegroups mới của Windows 7 giúp đơn giản hóa việc chia sẻ các máy in và tập tin trên một mạng, bằng cách cho phép bạn kết nối đến các tập tin và máy in với một nhóm mật khẩu (chỉ các máy tính dùng Windows 7). Bài viết sẽ hướng dẫn cách thiết lập để máy tính Windows 7 có thể làm việc tốt với các máy sử dụng HĐH Mac, XP và Vista trên cùng một mạng.

  Windows 7 chia sẻ máy in

  Windows có thể chia sẻ máy in với các máy tính khác trên mạng, vì vậy bất cứ ai trong gia đình hay văn phòng cũng có thể kết nối miễn là máy in hoặc các máy tính của bạn đang được bật. Sau đây là cách thiết lập chia sẻ trong Windows 7.


  Hình 1: Nên đặt tên máy in ngắn và không có khoảng trắng. Đánh dấu chọn hộp thoại thứ 2 để giảm tải khi chia sẻ.

  Đầu tiên, bạn mở Devices and Printers từ trình đơn Start, nhấn đúp vào máy in. Sau đó, bạn chọn Customize your printer, chọn thẻ Sharing trong cửa sổ sau đó và tiếp tục chọn Share this printer.

  Trừ khi bạn đang kết nối đến một cụm các máy tính giống nhau, nếu không bạn nên bỏ qua tùy chọn để tải về các trình điều khiển máy in bổ sung trên hệ thống chủ. Bạn chỉ cần tốn một ít thời gian để cấu hình mọi thứ cho mỗi máy trạm (client). Nếu hệ thống là dạng "hỗn hợp": Vista 32-bit và 64-bit, 7, XP, thì bạn cần phải lập kế hoạch ngay từ đầu, phê duyệt các tùy chọn (Options) và thuộc tính (Properties).

  Chia sẻ máy in từ XP/Vista

  Nếu bạn đang kết nối máy tính Windows 7 với máy in trên hệ thống XP hay Vista thì đây là cách cấu hình trên các HĐH đó. Trong Windows Vista, mở bảng điều khiển (control panel) Printers, nhấn phải chuột trên máy in của bạn. Chọn Sharing.Change sharing options, nhấn Continue và chọn Share this printer và nhấn OK. Trên XP, mở bảng điều khiển Printers and Faxes và nhấn phải chuột vào máy in, chọn Share this printer và nhấn OK.

  Cài đặt máy in trên Windows 7

  Đây là cách chia sẻ máy in với máy tính Windows 7, dù máy in này được kết nối đến một máy tính Windows 7, Vista hay XP.

  Trong Windows 7, mở Devices and Printers từ trình đơn Start, chọn Add a printer. Nhấn vào tùy chọn thứ hai để thêm máy in mạng, chọn máy in trong danh sách. Nhấn Next, và chờ cho trình điều khiển máy in được xác định. Nếu bạn muốn máy in này là máy in mặc định, hãy thực hiện các lựa chọn cần thiết, sau đó nhấn Finish.

  Windows 7 không thể tự động tìm ra trình điều khiển máy in cho một số máy in cũ, chẳng hạn Epson Stylus Photo R1800. Nếu gặp vấn đề tương tự, bạn có thể tải trình điều khiển từ trang web của hãng, sau đó cài đặt vào máy khi được yêu cầu. Nếu không được, bạn hãy thử cài đặt trình điều khiển máy in trước khi kết nối đến máy in mạng.

  XP/Vista kết nối đến máy in của Windows 7

  Hình 2: Chọn nút nhấn thứ 2 để thêm máy in theo trình tự tự động

  Sau khi cài đặt máy in trên hệ thống Windows 7, bạn vẫn có thể kết nối từ XP hay Vista.

  Trên XP, mở bảng điều khiển Printers and Faxes. Chọn File.Add Printer và nhấn Next. Nhấn vào nút để thêm máy in mạng và nhấn Next. Nhấn nút Connect to this printer và gõ tên đường dẫn đến máy in mạng.

  Chẳng hạn, máy tính có tên gọi là "SLOTH", máy in được kết nối trực tiếp với máy tính có tên là "EPSON_R1800" thì đường dẫn sẽ là \\SLOTH\EPSON_R1800 (Nếu bạn không chắc chắn đường dẫn của mình, hãy mở cửa sổ mới trên máy tính Windows 7, mở Network ở bên trái. Tìm tên máy tính của bạn và xác định vị trí máy in để nhận dạng tên máy tính và máy in.) Trên hệ thống Windows XP, nhấn Next.

  Nhập vào tên và mật khẩu (username và password) cho máy tính Windows 7. Nếu muốn kết nối tự động trong những lần sau, bạn nhấn chọn Remember my password, nhấn OK và sau đó nhấn Yes trên hộp cảnh báo. Nếu trình điều khiển máy in không tự động tải về, bạn có thể cài đặt theo cách thủ công như đã đề cập ở phần trên.

  Bạn có thể tùy chọn máy in này là máy in mặc định hoặc không, kích Next và nhấn Finish. Lúc này, khi cần in tài liệu, bạn chỉ cần chọn máy in mạng bằng tên máy in.

  Trong Vista, bạn mở bảng điều khiển Printers, nhấp đúp vào Add Printer, chọn tùy chọn thứ hai để thêm máy in mạng, nhấn Next. Vista sẽ tìm máy in, bạn chọn máy in và nhấn Next.


  Hình 3: OS X giấu trình đơn Advanced, vì thế bạn cần chuyển nó vào thanh công cụ để sử dụng về sau.

  Nếu thấy xuất hiện hộp thoại thông báo rằng bạn thiếu trình điều khiển máy in thì nhấn OK và chỉ đến đường dẫn các tập tin trình điều khiển. Nếu vẫn gặp các rắc rối, bạn có thể cài đặt trình điều khiển máy in trước khi thiết lập máy in trong mạng. Cách khác, chọn xem bạn có muốn thiết lập máy in mới là máy in mặc định không, sau đó kích Next và Finish.

  Windows 7 chia sẻ máy in Mac

  Mac OS X có thể chia sẻ máy in trên Windows như các PC sử dụng Windows ở trên. Trước đây, chúng ta gặp một chút vấn đề kết nối ở Mac phiên bản 10.6.2 với giao thức SMB mặc định trong một vài kiến trúc mạng mới của Windows 7, nhưng giờ đây bạn có thể sử dụng chuẩn LPD (Line Printer Daemon) để chia sẻ máy in.

  Trên máy tính Windows 7, vào Programs, và chọn Turn Windows features on or off. Nhấp đúp Print and Document Services, kích hoạt LPD Print Service và nhấn OK.

  Trên OS X Mac, mở Print & Fax. Nhấn + (dấu cộng) để thêm máy in mới. Nhấn chuột phải vào thanh công cụ và chọn Customize Toolbar. Kéo nút Advanced trong thanh công cụ và chọn Done. Nhấn Advanced và chọn kiểu LDB/LPR Host or Printer. Nhập vào đường dẫn với tên máy tính và máy in. Nếu máy tính Windows 7 có tên "SLOTH" và máy in là "EPSON_R1800" thì đường dẫn sẽ là "lpd://SLOTH/EPSON_R1800". Khi trình đơn tùy chọn xuất hiện, nhấn vào Select Printer Software và chọn máy in của bạn trong danh sách. Nhấn OK và Add.

  Chia sẻ máy in của máy Mac với Windows 7

  Windows 7 cũng có thể kết nối với một máy in Mac OS X thông qua mạng. Trên Mac, mở Sharing và chọn Printer Sharing. Chọn máy in của bạn.

  Hình 4: Chọn mục chia sẻ và dùng "Share with" để đưa lên mạng. Sau đó chọn một Homegroup cho phép chỉ đọc hoặc đọc và chỉnh sửa.

  Trên máy tính Windows 7, chọn Start.Devices and Printers, nhấp Add a printer. Kế tiếp, bạn chọn The printer that I want isn't listed. Nhập tên đường dẫn đến máy Mac và máy in. Chẳng hạn, bạn có máy Mac tên "Felix" và máy in tên "Epson Stylus Photo R1800" thì bạn cần phải nhập đường dẫn \\Felix\Epson Stylus Photo R1800" và nhấn Next. Thực hiện theo các nhắc nhở để kết thúc quá trình cài đặt giống như cài đặt máy in mạng đã được kết nối với hệ thống Windows.

  Windows 7 chia sẻ và kết nối các tập tin

  Windows 7 cho phép bạn chia sẻ các tập tin thông qua việc kết hợp các thư mục chung của nó và lựa chọn thủ công. Nếu bạn muốn chia sẻ các tập tin với bất cứ ai trên mạng, chỉ cần chuyển chúng đến thư mục chung bên trong các thư viện ở ô bên trái của cửa sổ.

  Bạn cũng có thể chia sẻ các tập tin hay thư mục ở bất kỳ vị trí lưu trữ nào. Bắt đầu bằng cách chọn một mục nào đó để chia sẻ, chọn trình đơn Share with ở phía trên cửa sổ. Chọn Homegroup (Read) để cho phép mọi người có thể mở nhưng không thay đổi được các tập tin. Chọn Homegroup (Read/Write) nếu bạn muốn cho phép mọi người có thể mở và chỉnh sửa tập tin.

  Chọn Specific people nếu bạn muốn hạn chế truy cập đối với một số tài khoản người dùng nào đó. Nếu chưa có trước, bạn cần tạo tài khoản đăng nhập và mật khẩu mới cho những người có thể truy cập vào các tập tin này. Để hoàn thành công việc này, đầu tiên, bạn mở bảng điều khiển User Accounts and Family Safety, sau đó chọn Add or remove user accounts. Nhấn vào Manage another account, và chọn Create a new account.

  Bạn làm theo các hướng dẫn để tạo Standard user (không có mật khẩu). Chọn tài khoản và kích Create a password. Để thêm một tài khoản mới vào danh sách chia sẻ, bạn chọn Share with.Specific people, nhấp vào mũi tên sổ xuống và thêm tài khoản mới vào danh sách.

  Tiếp đến, thử kết nối đến các tập tin được chia sẻ trên hệ thống khác. Nếu máy tính của bạn đang nằm trong cùng Homegroup với máy tính Windows 7 khác, chỉ cần mở một cửa sổ mới và quan sát trong vùng Homegroup ở phía trái. Chọn máy tính và duyệt đến thư viện chia sẻ bên trong (xem chi tiết trong bài viết find.pcworld.com/64321).

  Nếu máy tính khác không được kết nối thông qua HomeGroup của Windows 7 thì bạn có thể tìm bằng cách thông qua tùy chọn Network ở vị trí thấp hơn một chút trong ô bên trái.

  Vista và XP chia sẻ tập tin và thư mục


  Hình 5: Nhấn chọn "Share this folder on the network" và sau đó gõ tên thư mục chia sẻ.

  Sau đây là cách thiết lập cho Windows XP và Vista có thể chia sẻ tập tin và thư mục với Windows 7. Trong XP, bạn có thể chia sẻ các tập tin trong mạng bằng cách kéo chúng vào thư mục Shared Documents. Hoặc kích hoạt tính năng chia sẻ tập tin bằng cách thủ công ở các vị trí lưu trữ khác nhau của tập tin: nhấn phải vào tập tin hay thư mục mà bạn muốn chia sẻ, chọn Sharing and Security và nhấn chọn Share this folder on the network. Để cho phép người khác thêm vào hoặc thay đổi nội dung tập tin, bạn chọn Allow network users to change my files. Nhấn OK. Để tắt chức năng chia sẻ, bạn mở trình đơn tương tự và hủy chọn.

  Trong Windows Vista, bạn cũng có thể copy các tập tin vào thư mục Public để chia sẻ với bất kỳ ai trong mạng của mình. Để chia sẻ các mục có lựa chọn, nhấn phải chuột vào tên tập tin hay thư mục đó và chọn Share. Chọn tài khoản người dùng được truy cập từ trình đơn cuộn xuống, sau đó nhấn Share.

  Để khôi phục các tập tin ở các host của hệ thống Windows 7, bạn sử dụng trình duyệt Network trong XP hay Vista.

  Chia sẻ tập tin giữa Mac OS X và Windows 7

  HĐH Mac có thể chia sẻ hay hạn chế các tập tin với Windows 7, mặc dù vậy bạn cần phải thực hiện một số thao tác khác. Cách thực hiện như sau:

  Bạn mở Network, tìm và chọn kết nối mạng trên ô bên trái, nhấn Advanced và chọn thẻ WINS, nhập vào tên nhóm làm việc của máy tính Windows 7 và nhấn OK.Apply; Tiếp tục chọn Sharing và nhấn chọn File Sharing, nhấn vào Options và chọn Share files and folders using SMB (Windows). Để chia sẻ thêm, bạn nhấn vào + bên dưới hộp Shared Folders.

  Trên hệ thống máy tính Windows 7, nếu Mac không xuất hiện trong vùng Network, bạn có thể gõ tên máy Mac vào cửa sổ duyệt tập tin của Windows. Chẳng hạn, nếu máy Mac của bạn có tên “Felix”, hãy gõ \\Felix. Nhập username và password để kết nối đến các tập tin.

  Bạn cũng có thể duyệt các tập tin mà Windows 7 chia sẻ trong OS X. Trên Mac, vào Finder, chọn Go.Connect to Server, và nhập vào đường dẫn tập tin SMB của máy tính từ xa. Chẳng hạn, máy tính Windows 7 có tên “SLOTH”, khi đó bạn cần nhập smb://SLOTH. Nhập vào tên và mật khẩu đăng nhập để kết nối.

  Đức Thịnh
  PC World Mỹ 3/2010

  ID: A1003_95