• Thứ Ba, 01/03/2011 10:30 (GMT+7)

  Mở tập tin với OpenOffice

  Minh Xuân
  Xin hỏi cách để các tập tin OpenOffice luôn được mở bằng bộ ứng dụng văn phòng MS Office?

  Hình 1: Bạn có thể đổi định dạng tập tin được OpenOffice mặc định lưu trữ.
  Tuy được đánh giá là khá tương thích với Microsoft Office nhưng bộ ứng dụng văn phòng miễn phí OpenOffice (find.pcworld.com/56735) chưa thực sự hoàn hảo. Một trong những "điểm trừ" của OpenOffice chính là định dạng tập tin mà bộ ứng dụng này hỗ trợ.

  Khi bạn lưu một tài liệu, OpenOffice mặc định sử dụng định dạng tập tin .odf riêng. Microsoft bổ sung sự hỗ trợ đối với định dạng .odf từ phiên bản Office 2007 SP2. Do đó, nếu bạn chia sẻ tài liệu OpenOffice với người dùng sử dụng phiên bản Office 2007 trở về trước và cả Office 2007 thì họ không thể mở chúng. Một nâng cấp là điều cần thiết.

  Về phần mình, để tạo sự thuận tiện, ví dụ với tài liệu văn bản, bạn cần lưu tài liệu ở định dạng tập tin của Microsoft Word bởi đây là một chuẩn "đa năng" nên mọi ứng dụng xử lý văn bản có thể dễ dàng đọc được. Hiện tại, OpenOffice chưa hỗ trợ lưu tập tin dưới định dạng .docx mới dù có thể đọc chúng.

  Để thay đổi định dạng tài liệu mặc định trong OpenOffice, chọn Tools.Options. Trong khung bên trái, mở rộng mục Load/Save và chọn General. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các tùy chọn Always save as ở cuối hộp thoại, tiếp đến xác định loại tập tin cần lưu mặc định.

  Từ khóa: OpenOffice
  ID: A1001_106