• Thứ Hai, 04/07/2011 14:28 (GMT+7)

  Ảnh không hiển thị trong Outlook

  Anh Khoa
  Nhiều độc giả đã gửi thắc mắc đến chuyên mục “Làm thế nào” và Cộng Đồng TGVT - www.pcworld.com.vn/forum - hỏi cách chèn văn bản thay thế cho một ảnh đồ họa nhúng trong nội dung Outlook nhưng không thể hiển thị. Sau đây là cách khắc phục tình trạng trên.

  NHỮNG CÂU HỎI NHỎ

  Kể từ khi khả năng hỗ trợ chuẩn HTML được bổ sung vào Microsoft Outlook kể từ phiên bản Outlook 98, người dùng đã có thể dễ dàng nhúng hình ảnh và nội dung số vào e-mail. Tuy nhiên, người gửi thường không quan tâm đến việc liệu người nhận (hay nói chính xác là tiện ích e-mail trên máy tính của người nhận) có thể đọc được chúng hay không.

  Đối với nhiều loại ảnh đồ họa mà bạn có thể nhúng vào một e-mail Outlook, bạn có thề gán văn bản thay thế để hiển thị khi ảnh không thể hiển thị (bất kể là do sự giới hạn về công nghệ hay đó là lựa chọn cắt giảm băng thông của người nhận).

  Hầu hết ảnh đồ họa dạng nhúng cho phép bổ sung văn bản thay thế để chúng có thể được hiển thị ở đúng vị trí của ảnh đồ họa. Về cơ bản, văn bản thay thế sẽ được hiển thị khi tiện ích e-mail trên máy người nhận không dựng lại được ảnh đồ họa.

  Để gán văn bản thay thế cho một ảnh đồ họa trong Ourlook khi tạo nội dung e-mail, bạn nhấn phải chuột vào đối tượng cần bổ sung thông tin hiển thị văn bản và chọn Format hay Properties từ trình đơn ngữ cảnh. Với ảnh đồ họa, nhấn phải chuột lên ảnh đó và chọn Format Picture để mở cửa sổ như Hình 1.  Trong trường hợp đối tượng là một bảng tính Microsoft Excel, tùy chọn nhấn phải chuột để bổ sung văn bản thay thế (giải thích) là Table Properties. Một phiền toái khi làm việc với cửa sổ này là bạn nhận ra sự thiếu vắng của nút OK, Save hay Apply. Tuy nhiên, những thay đổi của bạn đã được lưu lại khi nhấn chọn Close.

  Văn bản thay thế sẽ được chuyển sang dạng mã HTML để chèn vào nội dung e-mail như một thành phần của thẻ (tag) dành cho IMG. Nếu bạn chọn tính năng View Source trên e-mail dạng HTML ở máy người nhận, bạn sẽ thấy thẻ IMG hiển thị phần văn bản thay thế như sau:

  <img width=155 height=22 id="Picture_x0020_1"src="frmReadMail_Attachment.aspx folder=INBOX&uid=545067&partid=4&filename
  =image003.jpg&user=william&mapped= True" alt="Title: Tasker Oddie - Description: c:\Users\william\downloads\web.jpg&#13;&#10;Former Governor of Nevada">

  Hình 2 bên dưới là minh họa cho trường hợp một ảnh đồ họa không được hiển thị và thay vào đó là văn bản giải thích cho hình ảnh thiếu sót đó.

  Tham khảo: WindowsITPro

  Từ khóa: Anh Khoa
  ID: A1106_104