• Thứ Hai, 04/07/2011 14:45 (GMT+7)

  Cách tạo nhóm trên Facebook

  Bạch Đình Vinh
  Không phải người dùng Facebook nào cũng biết cách tổ chức bạn bè trên Facebook thành nhóm.

  Cách chính thức để tổ chức bạn bè trên Facebook của bạn thành nhiều danh sách nhỏ hơi rắc rối một tẹo so với sử dụng Circle Hack. Bạn phải nhấn vào biểu tượng "Friends" ở cột bên trái trên trang chủ Facebook của bạn. Sau đó nhấn vào "Manage Friend List" (Quản lý danh sách bạn bè) rồi sau đó trên trang tiếp theo nhấn vào "Create a List" (Tạo một danh sách). Trong cửa sổ pop-up tiếp theo, bạn bắt đầu nhấn vào tên của bạn bè để thêm họ vào danh sách mới.

  Giả sử bạn muốn giới hạn một bài viết (post) để chỉ những người trong danh sách bạn bè Facebook mới của bạn có thể nhìn thấy, hãy làm theo cách sau. Nhấn vào biểu tượng khóa bên dưới hộp văn bản của News Feed và chọn "Custom" từ menu thả xuống. Trong cửa sổ pop-up tiếp theo bạn có 2 lựa chọn: "Make this visible to" (Hiển thị nội dung này với...) và "Hide this from" (Ẩn nội dung này với...).

  Nếu bạn muốn chia sẻ điều gì đó chỉ với một số người cụ thể của danh sách thì bạn phải chọn "Specific people" (người cụ thể) dưới "Make this visible to" và sau đó gõ vào tên danh sách mới của bạn và nhấn "Save Setting" (Lưu cài đặt). Đây là sự lựa chọn chỉ có tác dụng một lần, nhưng nếu bạn có kế hoạch để chỉ chia sẻ với một danh sách cụ thể hoặc một tập danh sách cụ thể, bạn có thể tích vào hộp kiểm "Make this my default setting" (Sử dụng lựa chọn này làm thiết lập mặc định) ở góc dưới bên trái.

  Một cách khác để quản lý các danh sách bạn bè của bạn là nhấn vào "Account" (Tài khoản) ở góc trên bên phải trong trang chủ Facebook của bạn, chọn "Privacy Settings". Sau đó nhấn vào "Customize settings" và trong cửa sổ tiếp theo, bạn có thể chọn nhiều tùy chọn chia sẻ những thứ như bài đăng (post) lên tường (Wall) của bạn, hình ảnh, địa chỉ e-mail… Hãy nhấn vào menu thả xuống, chọn "Customize" và trong cửa sổ tiếp theo, hãy quyết định những người mà bạn muốn có thể nhìn thấy nội dung này và những người mà bạn muốn ẩn nó đi.

   

  Nguồn: PC World Mỹ, 2/7/2011