• Thứ Bảy, 05/11/2011 10:30 (GMT+7)

  Kích hoạt màn hình chờ trong Windows 7

  Anh Khoa
  Không giống Windows XP và Vista, Windows 7 không chạy một trình bảo vệ màn hình (screen saver) nào trên màn hình đăng nhập Windows khi bạn để máy tính ở chế độ chờ (idle).

  Không quá khó để kích hoạt lại tính năng này. Trước tiên, bạn cần tìm một screen saver có khả năng hoạt động mà không cần đến sự hỗ trợ của Direct3D, có nghĩa là bạn không thể sử dụng bất kỳ screen saver tích hợp nào của Windows 7 hay screen saver của hãng thứ 3 mà chúng đòi hỏi phải cài đặt Direct3D. Do đó, tốt hơn hết là bạn chọn screen saver từ Windows XP hay Vista (ví dụ với Vista, bạn có thể tìm thấy tại đường dẫn \Windows\System32\logon.scr), sau đó chép vào thư mục tương ứng trong Windows 7.

  Bước kế tiếp, bạn sử dụng bất kỳ trình soạn văn bản nào (như NotePad) để soạn đoạn thông số sau:

  HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop
  “ScreenSaveActive”=”1”
  “ScreenSaveIsSecure”=”1”
  “ScreenSaveTimeOut”=”20”
  “Scrnsave.exe”=”C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\logon.scr”

  Đặt tên cho tập tin này là screensaver.reg, sau cùng, bạn nhấn đúp chuột lên tập tin này để cập nhật các thiết lập mới này vào Windows Registry.

  Từ khóa: Anh Khoa
  ID: A1110_80