• Thứ Bảy, 05/11/2011 10:30 (GMT+7)

  Thay đổi thư mục mặc định cho file OST và PST

  Anh Khoa
  Mặc định, Outlook lưu các tập tin Offline Folders (.ost) và Personal Folders (.pst) trong thư mục %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook folder. Tuy nhiên, bạn dễ dàng thay đổi thiết lập mặc định này để có thể lưu các tập tin kể trên ở bất kỳ thư mục nào.

   

  Trước hết, bạn mở cửa sổ Registry Editor (nhấn Start, gõ vào lệnh regedit và ấn Enter).

  Với Outlook 2003, tìm mục [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook];

  Với Outlook XP là [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook];

  Còn với Outlook 2000 là [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook].

  Sau đó, tạo một biến dạng REG_EXPAND_SZ (Expandable String) mang tên ForcePSTPath và điền vào đường dẫn đến thư mục mà bạn cần lưu các tập tin OST và PST.

  Cuối cùng, bạn khởi động lại Outlook để các thiết lập có hiệu lực. Lưu ý, do đây là một giá trị chuỗi mở rộng nên bạn có thể sử dụng các biến dạng môi trường như %userprofile% để xác định cụ thể đường dẫn. Khi giá trị này không tồn tại thì giá trị mặc định của đường dẫn “%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook” sẽ được sử dụng thay thế.

  Từ khóa: Anh Khoa
  ID: A1110_82