• Thứ Sáu, 19/09/2014 09:39 (GMT+7)

    Những dự án năng lượng độc đáo nhất thế giới

    Bùi Lê Duy
    Từ hệ thống khi hydro cho đến năng lượng mặt trời và cả năng lượng... củi, có rất nhiều dự án năng lượng độc đáo trên khắp địa cầu.

    Nguồn: Theo Computerworld