• Thứ Hai, 27/08/2018 14:09 (GMT+7)

  Cuộc thi Tìm hiểu Kaspersky 2018: Danh sách bạn đọc trúng thưởng

  BBT
  Sáng 17/8, Tạp chí Thế Giới Vi Tính phối hợp cùng công ty Nam Trường Sơn tổ chức lễ quay số để chọn ra các bạn đọc may mắn khi tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Kaspersky Lab 2018. Sau đây là danh sách bạn đọc trúng thưởng.

  Từ ngày mai 20/8, BTC sẽ bắt đầu liên lạc với những người trúng giải và buổi trao thưởng dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8/2018

  Giải 1:

  • fb.com/1706657152789102_1707461152708702  |  Trần Huỳnh Bảo Uyên

   

  Giải 2:

  • fb.com/1706657152789102_296547410895949    |  Nick Justin Baxter
  • fb.com/1706657152789102_1096176030537036  |  Jane Nguyễn
  • fb.com/1706657152789102_513760949055125    |  Đỗ Hồng Quân
  • fb.com/1706657152789102_493392584408064    |  Nguyễn Văn Thanh
  • fb.com/1706657152789102_697001737315680    |  Hang Pham Thu
  • fb.com/1706657152789102_246990252604265    |  Nguyễn Hữu Thắng
  • fb.com/1706657152789102_221090708602394    |  Tuyết Hồng
  • fb.com/1706657152789102_2041480409203496  |  Thanh Pham
  • fb.com/1706657152789102_138347143754944    |  Mia Cindy
  • fb.com/1706657152789102_1111025915712324  |  Đặng Thị Tuyết Hồng

  Giải 3:

  • fb.com/1706657152789102_138349723754686    |  Duy Dương Nguyễn
  • fb.com/1706657152789102_228629824506600    |  Trần Thị Trang
  • fb.com/1706657152789102_1031569913684490  |   An Võ
  • fb.com/1706657152789102_315544402346556    |  Trương Thị Thu Thuỳ
  • fb.com/1706657152789102_2124839147557990  |   Quế Dung
  • fb.com/1706657152789102_1706933216094829  |  Đã hủy phần trả lời
  • fb.com/1706657152789102_228749624453290    |  Trung Nguyen
  • fb.com/1706657152789102_221116231933175    |  Nguyễn Thị Thu Hà
  • fb.com/1706657152789102_1096135547207751  |   Vicky Trần
  • fb.com/1706657152789102_2197972197146982  |   Trân Hoa Man
  • fb.com/1706657152789102_1914759521900781  |   Hoàng Thị Hoàng Anh
  • fb.com/1706657152789102_1769709226398395  |   Nguyễn Thị Kim Ánh
  • fb.com/1706657152789102_674916856187265    |   Ba Tôm
  • fb.com/1706657152789102_1217490498393186  |   Ami LiPid
  • fb.com/1706657152789102_221087668602698    |  Văn Hân
  • fb.com/1706657152789102_221099535268178    |  Trang Nguyễn
  • fb.com/1706657152789102_296549420895748    |  Nguyễn Trường Giang
  • fb.com/1706657152789102_1868161563491197  |  Dua Dong Doi
  • fb.com/1706657152789102_2080130175572626  |  Nguyễn Trung Hiếu
  • fb.com/1706657152789102_1217474138394822  |  Asiannh Lịch Lãm

  Giải Khuyến khích

  • fb.com/1706657152789102_1706803606107790   |  Huy Lee
  • fb.com/1706657152789102_1706933216094829   |  Đã hủy phần trả lời
  • fb.com/1706657152789102_1707085682746249   |  Trân Pucca
  • fb.com/1706657152789102_1707147552740062   |  Thiên Nhi
  • fb.com/1706657152789102_1707160922738725   |  Nguyễn Đức Hiếu
  • fb.com/1706657152789102_1707250762729741   |  Kiên Ngoan Khôi
  • fb.com/1706657152789102_1707409662713851   |  Kim Ngân
  • fb.com/1706657152789102_1707461152708702   | Trần Huỳnh Bảo Uyên
  • fb.com/1706657152789102_1707483852706432   |  Ngân Kim
  • fb.com/1706657152789102_1707521529369331   |  Thị Mai Lan Trần
  • fb.com/1706657152789102_1707594606028690   |  Xanh Như Đào
  • fb.com/1706657152789102_1707597376028413   |  Thảo Quyên
  • fb.com/1706657152789102_1707598079361676   |  Nguyễn Thị Lạc
  • fb.com/1706657152789102_1707604962694321   |  Thái Ngọc Lê
  • fb.com/1706657152789102_1707615406026610   |  Thảo Hiền
  • fb.com/1706657152789102_1707647752690042   |  Thanh Ngọc 
  • fb.com/1706657152789102_1707652859356198   |  Lý Gia Hân
  • fb.com/1706657152789102_1707677949353689   |  Nguyễn Hà Kiều Phượng
  • fb.com/1706657152789102_1707681856019965   |  Ngọc Lan
  • fb.com/1706657152789102_1707686872686130   |  Le Vang
  • fb.com/1706657152789102_1708729092581908   |  Trương Hoàng Nguyên
  • fb.com/1706657152789102_1708854152569402   |  Duyen Le
  • fb.com/1706657152789102_1710696019051882   |  Linh Phạm
  • fb.com/1706657152789102_1710701029051381   |  Phạm Mai Hoa
  • fb.com/1706657152789102_1710701385718012   |  ThuyLinh Pham
  • fb.com/1706657152789102_1710701729051311   |  Thúy Bùi
  • fb.com/1706657152789102_1710702069051277   |  Mơ Mộng
  • fb.com/1706657152789102_1710969139024570   |  Le Tran
  • fb.com/1706657152789102_1710994015688749   |  Tùng Đan
  • fb.com/1706657152789102_1711693858952098   |  Hà Vũ Minh Quân
  • fb.com/1706657152789102_1712138448907639   |  Phong Luu
  • fb.com/1706657152789102_1712386085549542   |  Hoàng Thủy Cúc 
  • fb.com/1706657152789102_1714145662040251   |  Đạt Nguyễn
  • fb.com/1706657152789102_1714537215334429   |  Ngô Thành Bảo
  • fb.com/1706657152789102_1714754555312695   |  Nguyễn Hà
  • fb.com/1706657152789102_1714848851969932   |  Thị Tuyết Nhung Nguyễn
  • fb.com/1706657152789102_1856236507824258   |  Hue Nguyen 
  • fb.com/1706657152789102_230143607629023     |  Nguyễn Hoàng Nhựt
  • fb.com/1706657152789102_476276142785787     |  Phạm Thị Bình
  • fb.com/1706657152789102_478644529246775     |  Le Thu
  • fb.com/1706657152789102_859839517541079     |   Lương Huyền Quyên
  • fb.com/1706657152789102_270466847052360     |   Ngần Nguyễn
  • fb.com/1706657152789102_277975706286228     |   Dền Nguyễn
  • fb.com/1706657152789102_661057354258576     |   Đỗ Thị Thùy 
  • fb.com/1706657152789102_1920344861591450   |   Anh Quan
  • fb.com/1706657152789102_1323704677760997   |  Ngô Kiều Oanh
  • fb.com/1706657152789102_316014575637460     |   Hoàng Minh Sơn
  • fb.com/1706657152789102_2170686873211645   |   Nguyễn Nhung
  • fb.com/1706657152789102_486215618493000     |  Thom Bibi 
  • fb.com/1706657152789102_226772754631753     |  Phuong Thao
  • fb.com/1706657152789102_1530479933764520   |   Nguyễn Thiêm
  • fb.com/1706657152789102_274314993324640     |  Trịnh Thị Hằng
  • fb.com/1706657152789102_440092946492215     |  Toan Tran
  • fb.com/1706657152789102_2035319090054532   | Trịnh Thi Diễm My
  • fb.com/1706657152789102_254434735334514     |  Anh Thao
  • fb.com/1706657152789102_2093910817596346   |  Tran Nghia
  • fb.com/1706657152789102_1096135547207751   |   Vicky Trần
  • fb.com/1706657152789102_2094021950918566   |   Mít Tơ Trần
  • fb.com/1706657152789102_1096176030537036   |   Jane Nguyễn
  • fb.com/1706657152789102_2094045880916173   |   July Trần
  • fb.com/1706657152789102_2094056230915138   |   Daisy Nguyen
  • fb.com/1706657152789102_2094067477580680   |   Dinh Ngoc
  • fb.com/1706657152789102_1096214193866553   |   Magnolia Nguyễn 
  • fb.com/1706657152789102_1096218070532832   |   Tran Van
  • fb.com/1706657152789102_202281110439158     |   Ha Phuong
  • fb.com/1706657152789102_385963038594993     |   Be Nguyen
  • fb.com/1706657152789102_2594760254081628   |   Hong Le
  • fb.com/1706657152789102_2169552359930410   |    Nghia Erudite
  • fb.com/1706657152789102_232079187615304     |    Vang Hoa
  • fb.com/1706657152789102_232191917406352     |   Mai Phạm
  • fb.com/1706657152789102_232195764072634     |  Hồng Loan
  • fb.com/1706657152789102_285109965386665     |   Thanh Nhat Duong
  • fb.com/1706657152789102_444854422648067     |   Nguyễn Thương
  • fb.com/1706657152789102_214510236061770     |  Hoài Trang
  • fb.com/1706657152789102_214511462728314     |  Lan Chinh
  • fb.com/1706657152789102_697001737315680     |  Hang Pham Thu
  • fb.com/1706657152789102_241884543300497     |  Rồi Sẽ Tốt
  • fb.com/1706657152789102_419744298519362     |  Trần Công Tử
  • fb.com/1706657152789102_419753505185108     |  Hung Bao
  • fb.com/1706657152789102_419760895184369     |  Vu Nguyen
  • fb.com/1706657152789102_419801998513592     |  Nguyễn Hồng Sơn
  • fb.com/1706657152789102_241982893290662     |   Nobita Trần
  • fb.com/1706657152789102_419819965178462     |  Hoang Hai
  • fb.com/1706657152789102_459197687888870     |  Lê Văn Thành
  • fb.com/1706657152789102_1997264693916955   |  Đỗ Thu Hằng
  • fb.com/1706657152789102_178509636353391     |  Phạm Nhật
  • fb.com/1706657152789102_178530623017959     |  Hoa Bảo
  • fb.com/1706657152789102_891631651039643     |  July Đinh
  • fb.com/1706657152789102_221896291796870     |  Kháng Duy Ngô
  • fb.com/1706657152789102_221921945127638     |  Luong Hanh
  • fb.com/1706657152789102_256525561613649     |  Trà Mộc Lê
  • fb.com/1706657152789102_284815982078511     |  Lê Thị Diệu Hiền
  • fb.com/1706657152789102_241276373157412     |  Heng Lam Thi
  • fb.com/1706657152789102_284840935409349     |  Trần Thu Hà
  • fb.com/1706657152789102_284850298741746     |  Duong Duong
  • fb.com/1706657152789102_241324913152558     |  Quỳnh Hương Nguyễn
  • fb.com/1706657152789102_644250835943385     |  Trần Bảo Bình
  • fb.com/1706657152789102_1104747756342706   |  Hien Nguyen
  • fb.com/1706657152789102_855471527977183     |  Phạm Xuân Võ
  • fb.com/1706657152789102_674843072861310     | Mai Hoa