• Thứ Năm, 25/12/2003 10:45 (GMT+7)

  Đăng nhập Windows 9x

  Trước khi vào làm việc với Windows, bạn có thể phải qua bước đăng nhập (logon) nghĩa là phải cho hệ thống biết tên người dùng (user name) và mật khẩu (password) đăng ký từ trước. Nhưng nhiều năm qua, mỗi khi thấy hộp thoại đăng nhập mở ra, người dùng thường nhấn Cancel hoặc Esc để bỏ qua và vẫn vào được Windows, áy náy lắm mà lực bất tòng tâm! Thực hiện theo hướng dẫn của bài viết đăng trong PCW số 11-2001 (trang 70), kỳ diệu thay, lần này chỉ có thể nhập đúng User name và Password (nếu có) mới vào được Windows.

  Ở đây, tôi có một số góp ý thêm cho bài báo. Trước hết là vấn đề tự động hoá các thao tác sửa Registry. Theo tôi, đơn giản nhất là tạo 2 tập tin văn bản là DnAT.reg (đăng nhập an toàn) và DnKhAT.reg (đăng nhập không an toàn) với nội dung như sau (chỉ khác nhau ký tự cuối là 1 hay 0):

  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon]

  “MustBeValidated”=dword:00000001

  Để tạo chính xác các tập tin này, chọn nhánh Logon trong Registry, vào thực đơn Registry, chọn Export Registry Files, chọn thư mục lưu (ví dụ C:\RegLuu), gõ tên tập tin .REG cần tạo (chú ý không dài quá 8 ký tự). Tiếp theo, mở Windows Explorer, file mới, bấm phím phải chuột vào, chọn Edit để sửa nội dung. Loại bỏ tất cả các dòng dưới [HKEY_LOCAL_MACHINE\ Network\Logon], chỉ để lại dòng MustBeValidated như trên.

  Bây giờ, mỗi khi cần thiết đặt MustBeValidated bằng 1 hay 0 trên máy bất kỳ, chỉ việc nhấp đúp vào DnAT.reg hoặc DnKhAT.reg mang theo (hệ đưa ra 2 thông báo, chọn Yes và OK).

  Một cách khác, có thể lập trình bằng JavaScript hoặc VBScript của Windows Scripting Host (công cụ thực thi theo bản trình, nhiều tài liệu dịch là “kịch bản”, chỉ được cài lên máy nếu dùng đĩa Win98 đầy đủ). Thư mục Windows\SAMPLES\Wsh chứa các chương trình .JS và .VBS mẫu, trong đó có Registry.js và Registry.vbs hướng dẫn cách sửa Regisry từ một script. Với JavaScript, tập tin DnAT.js phải chứa 2 lệnh sau:

  var WSHShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”);

  WSHShell.RegWrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\ \NETWORK\\LOGON\\MustBeValidated”,1, “REG_DWORD”);

  Thay tham số 1 thành 0 cho DnKhAT.js.

  Nếu máy đích có JavaScript Engine, chỉ việc nhấp đúp vàp tập tin .JS để thực hiện bản trình tương ứng. Dùng Windows Scripting Host phụ thuộc vào máy, nên không chắc chắn bằng kỹ thuật .REG. Điều quan trọng là các tập tin .JS và .VBS không vận hành được trong chế độ MS DOS của Windows, mặc dù tác giả đã thử thực hiện lệnh CSscript.exe <tên tập tin .JS hoặc .VBS> thay cho WSscript.exe <tên tập tin .JS hoặc .VBS>.

  Bây giờ mới đến điều đáng nói nhất. Giả sử bạn quên mật khẩu và không vào được Windows 98 SE bằng Esc hoặc Cancel. Chỉ còn cách khởi động máy vào MS DOS. Nếu giữ được bản lưu System.dat chứa trạng thái HKEY_LOCAL_MACHINE\ Network\Logon trước khi cập nhật MustBeValidated=1, hãy dùng nó thay cho Windows\System.dat. Có thể dùng các tập tin Windows\Sysbckup\ Rb00i.cab, với i=0-5.

  Cách khác: tìm tập tin <tên người dùng>.pwl (chứa mật khẩu của người dùng này), ví dụ ToTuan.pwl trong thư mục Windows, dùng NotePad xoá sạch nội dung bên trong, sau đó khởi động lại Windows dưới tên đó. Gặp thông báo “The Password-List file bị  hỏng, có muốn tạo lại không?”, chọn Yes. Sau khi vào được Windows, mở Control Panel, nhấp đúp vào Passwords để đặt lại mật khẩu (để trắng hộp Old Password).

  Có lẽ hay và “văn minh” hơn cả là vào MS DOS của Windows (khi hệ chuẩn bị khởi động, bấm Shift+F5 để vào thẳng hoặc bấm F8, sau đó chọn Command prompt only) thực  hiện lệnh sau:

  Regedit C:\RegLuu\DnKhAT.reg

  Giả sử C:\RegLuu chứa tập tin DnKhAT.reg. Nội dung tập tin này như sau:

  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon]

  “MustBeValidated”=dword:00000000

  Chú ý đầy đủ 8 số không.

  May mắn là trình Regedit.exe chạy được trong chế độ DOS của Windows. Điều này rất quan trọng và cơ bản  vì có cơ chế sửa Registry mà không cần phải vào Windows, nhưng lại “không may” vì vẫn còn kẽ hở để lách vào hệ điều hành chủ yếu dùng cho gia đình này.

  Tô Tuấn

  E-mail: totuan@tlnet.com.vn

  ĐT: (8) 845 0278

  ID: A0201_70