• Thứ Năm, 25/12/2003 10:08 (GMT+7)

  Vào DOS thực từ WinMe

  Trong bài viết “Khởi động DOS trong Windows Me”, số tháng 1/2001, tạp chí Thế Giới Vi Tính có giới thiệu phương pháp khởi động chế độ DOS với hệ điều hành Windows Me. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc “phát hiện” của BS. Dương Minh Hoàng. Đây là giải pháp cải tiến nhằm loại bỏ đi những thao tác chép tập tin thủ công và cho phép khôi phục nhanh chóng lại Windows Me.

  Bước 1: Tạo 2 thư mục: C:\1Bootdos và C:\2Restore. Tôi thêm số 1 và 2 vào trước tên thư mục là để khi sắp xếp danh sách thư mục theo tên, vị trí của 2 thư mục này luôn đứng đầu và kề nhau.

  Bước 2: Chép vào 2 thư mục trên những tập tin sau:

  C:\Windows\command.com;

   C:\Windows\command\edb\io.sys;

   C:\Windows\system\regenv32.exe.

  Bạn có thể chép thêm tập tin Autoexec.bat và Config.sys nếu cần. Những tập tin trong thư mục 2Restore được dùng để khôi phục lại trạng thái ban đầu của Windows Me.

  Bước 3: Chép 3 tập tin:

  C:\Windows\command.com;

  C:\Windows\command\edb\io.sys;

  C:\Windows\system\regenv32.exe

  vào thư mục tạm, thường là C:\Temp. Chép tiện ích WinMeDos.com của Reines cũng vào thư mục tạm. Tham khảo cách thức lấy tiện ích này trong bài viết trước đây.

  Bước 4: Chạy tiện ích WinMeDos.com. Chép 3 tập tin io.sys, command.com, regenv32.exe đè lên các tập tin có trong thư mục 1Bootdos.

  Bước 5: Tham khảo 2 khung nội dung bên dưới để tạo tập tin bootdos.bat trong thư mục 1Bootdos và tập tin restore.bat trong thư mục 2Restore. Tạo shortcut đến tập tin bootdos.bat và restore.bat trên Wndows Me.

  Giờ thì mỗi khi muốn làm việc trên DOS, từ Windows Me bạn nhấn đúp chuột vào shortcut bootdos.bat. Tập tin sẽ thực hiện quá trình tráo đổi các tập tin cần thiết. Khi chọn “Microsoft Windows Millenium Edition” trong lần khởi động kế tiếp, chế độ DOS thực sẽ được khởi động. Nếu muốn chạy Windows Me, bạn có thể đánh lệnh C:\Win.

  Để khôi phục lại trạng thái ban đầu, tức trạng thái khởi động vào thẳng Windows Me khi chọn “Microsoft Windows Millenium Edition”, bạn hãy chạy tập tin restore.bat trong thư mục 2Restore. Tập tin cũng sẽ tự động khôi phục lại những tập tin cần thiết bằng những tập tin chứa trong thư mục 2Restore.

  BS. Dương Minh Hoàng

  ID: A0201_76