• Thứ Năm, 25/12/2003 10:23 (GMT+7)

  Tạo đĩa CD khởi động

  Nhiều chương trình khuyên người dùng nên tạo đĩa mềm khởi động dùng trong trường hợp  khẩn cấp. Có cách nào để tạo đĩa CD khởi động không?

  Có thể thực hiện điều này nhưng hướng dẫn dưới đây có thể không làm việc được với mọi loại đĩa khởi động. Nếu PC không thể khởi động từ CD thì hãy quên thủ thuật này đi.

  Muốn biết có thực hiện được hay không, vào chương trình thiết lập CMOS. Với hầu hết máy tính, nhấn  Delete hoặc F2 ngay sau khi bật máy nhưng trước khi nạp Windows. Tìm trình tự khởi động trong các menu con khác nhau. Sau đó xem có tùy chọn khởi động từ CD hay không.

  Muốn tạo đĩa CD khởi động, bạn cần có một đĩa CD-R hoặc CD-RW và phần mềm ghi đĩa, chẳng hạn như Easy CD Creator của Roxio/Adaptec.

  Trước hết, tạo nhiều đĩa khởi động khác nhau, sau đó, chuyển dữ liệu của từng đĩa vào từng folder riêng biệt trên đĩa cứng. Có nhiều phần mềm cho phép tạo đĩa khởi động trên đĩa cứng, chẳng hạn như Norton AntiVirus của Symantec.

  Chắc chắn bạn sẽ cần một đĩa khởi động Windows. Chọn  Start.Settings.Control Panel rồi nhấn đúp chuột vào hình tượng Add/Remove Programs. Nhấn mục Startup Disk, chọn Create Disk rồi thực hiện theo những hướng dẫn còn lại. Quá trình này là một ngoại lệ - sao chép file vào đĩa mềm chứ không phải vào đĩa cứng.

  Khi các chương trình đã có trên đĩa cứng, hãy kiểm tra chúng. Đưa đĩa khởi động Windows vào ổ đĩa mềm và chọn Start.Shut down.Restart. Tại dấu nhắc DOS, dùng lệnh Change Directory (cd) để vào folder chương trình (ví dụ, gõ cd c:\nav để vào folder c:\nav và nhấn Enter). Sau đó, gõ autoexec và nhấn Enter để nạp chương trình khởi động.

  Khi đĩa đã làm việc ổn định mới tạo CD. Trở lại Windows, đưa một đĩa CD-R hoặc CD-RW trắng vào ổ. Nếu thao tác này không tự động nạp Easy CD Creator thì hãy nạp nó. Dùng tùy chọn để tạo một Data CD chứ đừng  chọn tạo DirectCD.

  Khi Easy CD Creator mở ra, chọn File.New CD Project.Bootable CD (hình 1). Khi được yêu cầu đĩa mềm khởi động thì đưa đĩa  khởi động Windows vào. Sau đó, kéo folder chứa các file khởi động đĩa từ khung trên của cửa sổ CD Creator (Explorer) vào khung bên dưới (CD Layout). Cuối cùng, nhấn hình tượng Create CD.

  Khi khởi động từ đĩa CD này, bạn sẽ ở dấu nhắc DOS của một ổ đĩa ảo A: hoạt động như một đĩa  khởi động Windows thông thường. Những file khác vẫn nằm trên CD-ROM và tên của ổ đĩa bây giờ  là một ký tự sau tên của ổ CD trước đây (ví dụ, nếu ổ CD thường là D: thì bây giờ sẽ là E:).  Để chuyển qua ổ CD, gõ ký tự của ổ tiếp theo là dấu hai chấm “:” và nhấn Enter.  Dùng lệnh dir (directory) để xem có những folder nào; dùng lệnh cd để vào một folder thích hợp. Khi đã ở trong 1 folder, gõ autoexec và nhấn Enter.

  Chuyển những thiết lập của Outlook Express qua một PC mới

  Có cách nào đơn giản để chuyển cài đặt của Outlook Express như thư, địa chỉ, quy tắt (rules), chữ ký… qua một máy PC khác?

  Dường như Microsoft chẳng muốn làm cho việc chuyển những thiết lập từ máy PC này sang PC khác dễ dàng hơn. Outlook Express có 4 phần riêng biệt mà bạn có thể muốn chuyển và bạn nên làm theo thứ tự dưới đây.

  Tài khoản. Vào máy cũ, mở Outlook Express, chọn Tools.Accounts và dưới mục Mail, chọn tài khoản bạn muốn chuyển. Bấm nút Export, lưu file vào đĩa mềm hoặc đĩa mạng và chuyển qua máy mới. Chọn Tools.Accounts trên máy mới, bấm nút Import và nhấn đúp vào file bạn vừa xuất ra.

  Sổ địa chỉ. Giống như tài khoản, sổ địa chỉ (Address Book) cũng có chức năng Export/Import ngay trên menu File. Nhưng tính năng này hoạt động không được tốt lắm. Nếu tổ chức sổ địa chỉ thành những nhóm (Group) thì chức năng import sẽ xoá sạch những nhóm đó.

  Thay vì dùng export/import, hãy chép file address book từ máy cũ sang máy mới. Outlook Express lưu address book ở đâu và đặt tên là gì khác nhau đối với từng máy. Muốn tìm, nhấn Start.Search.For Files or Folders (hoặc Find.Files or Folders) rồi nhập *.wab trong hộp ‘Search for files or folders named’ (or Named). Nếu tìm được một file duy nhất thì đó là file bạn cần. Nếu tìm được nhiều file, bạn phải lọc cho ra file address book. File đúng có tên như tên của bạn. Nhấn đúp vào file này để xem nội dung nếu muốn.

  Sau khi đã tìm trên cả hai máy, chép file .wab vào ổ đĩa mạng hay đĩa tháo lắp trên máy cũ rồi chuyển nó vào máy tính mới. Đặt tên file trùng với file .wab ở máy tính mới và trong cùng folder để nó thay thế file .wab mà Outlook Express trên máy tính mới đang dùng.

  Quy tắc (rules), chữ ký và những thông số khác. Đây là phần khó nhất. Vào máy tính cũ, chọn Start.Run, gõ  regedit, và nhấn Enter. Vào khung bên trái của Registry Editor như trong Windows Explorer tìm HKEY_CURRENT_USER\Identities. Nhấn dấu cộng vào kế bên Identities để xem một trong những “keys”, mỗi chỉ danh là một chuỗi nhiều ký tự và chữ số trong khung. Nếu chỉ có một key thì đó chính là key bạn cần. Nếu có nhiều key, chọn một key và xem nội dung trong khung bên phải. Chỉ danh của khoá này giúp bạn phân biệt được khóa nào là bạn cần.

  Trong khóa phụ của khóa chính, vào và điểm sáng Software\ Microsoft\Outlook Express. Chọn Registry.Export Registry File. Lưu file và chuyển nó vào một folder tạm trên máy tính mới.

  Đóng Outlook Express rồi mở 3 ứng dụng trên desktop của máy tính mới: WordPad (Start.Programs. Accessories. WordPad), Registry Editor (Start.Run. gõ regedit, nhấn OK), và Windows Explorer. Nhớ rằng Explorer hiển thị folder chứa file .reg mà bạn vừa export.

  Vào Registry Editor, đến HKEY_CURRENT_USER\Identities và nhấn khóa chỉ danh trong khung bên trái. Vào khung phải, nhấn đúp chuột vào giá trị UserID để mở khung hội thoại Edit String. Điểm sáng trường ‘Value data’, nhấn Ctrl-C để chép chuỗi chỉ danh. Nhấn Esc để đóng khung hội thoại này (hình 2). Đóng Registry Editor.

  Vào Explorer, kéo và thả file .reg vào menu trong cửa sổ WordPad chứ không phải ở vùng soạn thảo. Thao tác này sẽ nạp file này trong WordPad. Trên đầu file, bạn sẽ thấy dòng ‘[HKEY_CURRENT_USER\ Identities\’ trước số chỉ danh của máy cũ. Điểm sáng số này, kể cả dấu ngoặc vuông nhưng ngoại trừ dấu xuyệt \ bên ngoài dấu ngoặc.

  Chọn Edit.Replace. Số chỉ danh vừa điểm sáng giờ sẽ xuất hiện trong trường ‘Find what’ của khung hội thoại Replace. Sau đó, vào trường ‘Replace with’ và nhấn Ctrl-V để dán vào chỉ danh của máy tính mới. Nhấn Replace All rồi File.Save và đóng WordPad. Vào Windows Eplorer, nhấn đúp chuột vào file này và nhấn Yes.

  Hộp thư. Muốn di chuyển Inbox, Sent Items và bất cứ hộp thư nào của bạn, chỉ cần chuyển tất cả các file từ folder trên máy cũ vào folder này trên máy mới. Muốn biết folder này ở đâu, mở Outlook Express, chọn Tools.Options, nhấn mục Maintenance, sau đó nhấn nút Store Folder. Cách này áp dụng trên cả hai máy nhưng nếu chuyển qui tắc, chữ ký và những thông số khác như mô tả trên đây, những file này sẽ được lưu trong cùng folder trên máy mới như trên máy cũ. Thoát Outlook Express trên cả hai máy rồi mới bắt đầu sao chép file.

  Chèn ngày giờ tự động cho những ghi chú

  Notepad khá đơn điệu nhưng nó có thể thực hiện nhiều thủ thuật mà ít ai biết đến. Bạn có thể dùng chương trình này để viết những ghi chú có ngày giờ , ví dụ như ghi chú về những cuộc gọi mà ngày và giờ sẽ được chèn tự động bởi Notepad. Hãy tạo một file bằng Notepad mà dòng đầu tiên chỉ có mỗi một chữ .LOG (có cả dấu chấm và chữ hoa). Bây giờ mỗi khi bạn mở file, Notepad sẽ chèn ngày và giờ vào cuối của file text.ÿ

  Diễm Trang

  PC World Mỹ 1/2002

  ID: A0201_80