• Thứ Năm, 25/12/2003 10:26 (GMT+7)

  Truy cập tới nhiều chương trình của Windows hơn

    Trong Windows 2000 tiện ích thêm và gỡ cài đặt chương trình đã vô hiệu hóa không cho gỡ bỏ các phần mềm tiện ích hay giải trí do Microsoft thêm vào khi cài đặt hệ điều hành MS Windows 2000. Ví dụ như sau khi đã cài đặt trò chơi Pinball thì bạn không thể, hay nói đúng hơn là không còn cơ hội gỡ bỏ chương trình này nữa, vì nó không được liệt kê trong danh mục của tiện ích “Add and Remove Programs”. May sao, vẫn có cách giải quyết.

  Trước tiên bạn phải kiểm tra những thành phần gốc được liệt kê trong tiện ích “Add and Remove Programs”̃. Mở Control Panel và nhấn đúp vào Add/Remove Programs.

  Bạn sẽ nhận thấy có rất nhiều thành phần tiện ích không liệt kê (cũng có nghĩa là bạn không thể gỡ bỏ chúng bằng tiện ích này).

  Bây giờ, hãy mở  file tên là “sysoc.inf” thường nằm trong thư mục INF (thư mục con của thư mục mà bạn cài Windows), và xoá tất cả các từ HIDE cùng với dấu phẩy (,) sau nó. (Nhớ tạo bản sao tập tin này trước khi tiến hành việc sửa đổi). Ghi lại những thay đổi này.

  Bây giờ quay trở lại màn hình “Add/Remove Programs” và nhấn chuột vào nút “Add/Remove Windows Components”. Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ, và tất nhiên là bạn có quyền cài đặt hay gỡ bỏ các tiện ích này bất cứ lúc nào bạn muốn.

  Hà Quang Hưng

  Lớp 98X4, Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

  ID: A0201_82