• Thứ Ba, 16/12/2003 14:59 (GMT+7)

  Menuet OS - HĐH đa nhiệm trên đĩa mềm 1,44 MB


  Hình 1: Giao diện đồ họa của Menuet


  Hình 2 – Kiến trúc Menuet Các hàm hệ thống được truy cập sử dụng int 0x40 với số hiệu của hàm trong thanh ghi eax. Các tham số khác được ghi trong các thanh ghi khác hoặc trong bảng bộ nhớ.

  Một HĐH thời gian thực (RTOS), đa nhiệm, có giao diện đồ họa, dung lượng chỉ chiếm khoảng một đĩa mềm 1,44 MB và miễn phí – những thông tin thật ấn tượng về HĐH Menuet. Được viết hoàn toàn trên ngôn ngữ assembly x86 32-bit, Menuet chỉ yêu cầu CPU 386 (có thể chạy trên CPU cao hơn), 32 MB RAM và chuột. Menuet có cơ chế bảo vệ bộ nhớ và mã lệnh, có thể chạy ở chế độ 16 triệu màu với độ phân giải 1280 x 1024, hỗ trợ FAT12 và FAT32.
  Theo tác giả của Menuet, HĐH càng phức tạp thì càng có nhiều lỗi. Đó là lý do mà hầu hết các hàm hệ thống (function) của Menuet đều được thực thi như là trong một khối thống nhất chứ không phải từng mô-đun nhỏ riêng biệt (hình 2). Để làm tăng hiệu suất và tính dễ lập trình, Menuet không xây dựng sẵn các lớp giao tiếp giữa ứng dụng và phần cứng. Để chạy các ứng dụng của HĐH khác trên Menuet, cần phải viết lớp giao tiếp bên ngoài HĐH, tương tự như Wine với Win32 API.
  Menuet được cung cấp dưới dạng bản quyền công cộng (GPL-General Public License) và có thể tải miễn phí ở địa chỉ www.menuetos.org. Việc cài đặt được thực hiện ở DOS, MenuetOS cài vừa đủ trên một đĩa mềm 1,44MB, và chạy hoàn toàn từ đĩa mềm. Gói phần mềm này có cung cấp trình biên dịch assembly 32-bit và trình soạn thảo văn bản dùng để phát triển ứng dụng và nhân hệ thống. Ngoài ra còn có các tiện ích như telnet, trình mô phỏng Linux đơn giản, các trình demo...

  Nguyễn Thanh

  ID: A0301_87