• Thứ Ba, 16/12/2003 15:03 (GMT+7)

  Cài đặt ứng dụng cũ trên Win XP

  Windows XP cho người dùng một môi trường làm việc với sự kết hợp giữa tính ổn định, tin cậy của WinNT và tính mềm dẻo, dễ sử dụng của Windows 9x/Me. Với cấu hình tối thiểu CPU 233 MHz, 64 MB RAM, có lẽ ít ai phân vân khi phải lựa chọn ở lại với Windows 9x hay nâng cấp lên XP. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ nhiều phần mềm truyền thống như AutoCAD 2000 lại không thể cài đặt hay chạy trên nền XP. Bạn có thể cài đặt AutoCAD 2002 để sử dụng, nhưng quả thực nếu chạy được AutoCAD 2000 trên XP thì vẫn hay hơn vì nó nhỏ gọn, chạy nhanh mà vẫn đủ các tính năng cần thiết.
  Thực chất, Microsoft đã cung cấp cho người dùng một công cụ rất hữu ích trong tình huống này. Đó là tiện ích Program Compatibility.  Khi bạn chạy Setup để cài một ứng dụng cũ, Windows XP hiển thị một thông báo “chết người” - bạn chỉ có một cách bấm OK để “từ biệt” ý định cài đặt.
  Hãy theo các bước sau để giải quyết vấn đề.
  Nhấn Start•All programs•Acce-ssories•Program Compatibility hoặc Start•Help and Support, chọn Fixing a problem•Application and software problems•Getting older programs to run on Windows XP•Run software that worked with previous versions.

  Trong hộp thoại Program Compatibility Wizard, chọn I want to locate the program manually rồi nhấn Next.
  Trong hộp thoại kế tiếp, nhấn Browse để chỉ định file chương trình cần thực thi:
  Trong hộp thoại kế tiếp, chọn Microsoft Windows 2000:
  Trong các hộp thoại kế tiếp, bỏ qua các thông số vì chúng chỉ thực sự dùng cho các chương trình trò chơi. Cuối cùng, bạn sẽ gặp màn hình quen thuộc khi cài AutoCAD 2000.
  Sau khi cài đặt, AutoCAD 2000 chạy trên XP ổn định như nó đã từng chạy trên Windows 9x/Me hay Windows 2000.

  Nguyễn Văn Dự
  ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

  ID: A0301_89