• Thứ Ba, 16/12/2003 14:16 (GMT+7)

  Unicode với Flash MX

  Việc xử lý các ngôn ngữ như tiếng Việt, Hàn Quốc, Hoa... quả là nhiều nhiêu khê đối với người thiết kế phim Flash. Trong bài viết này tác giả chỉ đề cập đến  cách thức thiết kế với mã Unicode trong Flash MX (version 6.0). Còn Unicode là gì? Flash MX là gì? Những vấn đề này các bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu trên sách, báo và cả trên Internet.

   

  Một trong những tính năng mới của Flash MX là hỗ trợ Unicode.Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa mã ký tự Unicode vào trong phim Flash, đặc biệt hiển thị nội dung văn bản lấy từ một tập tin được tải từ bên ngoài vào. Đương nhiên bạn phải có kiến thức cơ bản về Flash như: các hàm hành động, trường văn bản động (dynamic text field), UI Component, frame (khung hình) và keyframe (khung chủ).

   

  Bước 1: Khởi Tạo Văn Bản

      Trước tiên, bạn mở Notepad hay bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào cho phép lưu dưới dạng UTF-8. Gõ vào dynamic_text= và tiếp theo là nội dung văn bản mà bạn muốn hiển thị. Lưu file dưới dạng UTF-8. Mời bạn theo dõi hình dưới.

      Tạo các tập tin động “dynamic.txt”, “dynamic_de.txt” và “dynamic_jp.txt” cho các ký tự tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nhật.

   

  Bước 2: Khởi Tạo Các Nút

      Kế tiếp, mở Flash MX và kéo thả 3 nút PushButton UI Component vào trong stage.

      Trong hộp thuộc tính bạn thay đổi nhãn cho các nút “Push Button” lần lượt là English, German, và Japanese.

      Chú ý: Lưu tập tin ở dạng có phần mở rộng *.fla trong cùng thư mục với các tập tin văn bản mà bạn đã tạo ra trong bước 1.

  Chọn nút English và thêm hành động sau:

  on (release) {

  _parent.gotoAndStop(5);

  }

  Chọn nút German và thêm hành động sau:

  on (release) {

  _parent.gotoAndStop(10);

  }

  Chọn nút Japanese và thêm hành động sau:

  on (release) {

  _parent.gotoAndStop(15);

  }

   

  Bước 3: Khởi Tạo Một Vùng Văn Bản Động

   

      Sử dụng công cụ Text Tool để tạo một hộp văn bản động trong trang (stage). Xác lập thuộc tính của hộp văn bản như hình bên dưới:

   

  Chú ý:

      • Các biến phải xác lập là dynamic_text (biến được khai báo ở dòng đầu tiên của từng tập tin văn bản).

      • Font xác lập là _sans.

  Bạn có thể xác lập font khác nhưng cần thận trọng. Bạn phải thử nghiệm tất cả các trường hợp có thể cho font ví dụ như chữ hoa toàn bộ, chữ thường toàn bộ... Các font hệ thống (_sans, _serif, v.v...)  là an toàn nhất. Tuy thế, bạn cũng có the cài các font hỗ trợ đầy đủ bộ mã Unicode để làm phong phú thêm cho thiết kế của mình.

   

  Bước 4: Làm Việc Với Các Khung


      Tổng cộng bạn sẽ chèn 15 khung như hình bên dưới.

      Bạn đặt khung chủ tại các khung 5, 10 và 15. Chọn khung chủ tại khung đầu tiên và thêm vào hành động stop().

      Chọn khung 5 và thêm hành động loadVariables như hình bên dưới.

      Chọn khung 10 và thêm vào hành động loadVariables như hình bên dưới.

      Chọn khung 15 và thêm hành động loadVariables như hình bên dưới.

   

  Bước 5: Xuất File

      Xuất sản phẩm ra dạng *.swf để xem với trình Flash 6 player.

      Lưu ý, bạn có thể dùng ít hoặc nhiều khung hơn trong Timeline. Bạn cũng có thể tải đồng thời nhiều biến từ các tập tin văn bản bằng cách phân tách chúng bằng dấu & như đoạn bên dưới:

  myFirstVariable = something&mySecondVariable = more&myThirdVariable = even more

  Còn với tiếng Việt thì sao? Điều này bạn có thể tự trả lời! Thử đi bạn! Chúc bạn thành công.

  Ban biên tập: Các bạn muốn tìm hiểu về các tính năng, tiện ích... và nhiều vấn đề khác của Flash có thể truy cập vào địa chỉ http://oddhammer.com/unicode/tutorial.htm

  Phan Trung Hiền
  hien_elec@yahoo.com

  ID: A0305_96