• Thứ Sáu, 26/12/2003 12:26 (GMT+7)

  Cách cài đặt GPRS và MMS cho một số loại ĐTDĐ

   Máy Motorola A388:
  * Cài đặt GPRS:

  Bước 1: Truy cập menu chính sau đó chọn Setup > System Setup > Internet Setup > Connection Setup > Query profile: on > Profile 1.
  Bước 2: Trong phần Profile setup chọn Options Set as Default, sau đó chọn GPRS rồi nhập vào các thông số sau:


  Bước 3: Khi nhập xong nhấn phím OK, sau đó kích vào Done để hoàn thành.
  Bươc 4: Di chuyển đến menu Browser Setup rồi chuyển Proxy Profile 1, sau đó nhập vào các thông số sau:
  Bước 5: Sau khi nhập xong nhấn phím OK, sau đó kích vào Done để hoàn thành.
  Bước 6: Để truy cập chọn Browser > OK.

  Máy Motorola C330/T420/C350

  * Cài đặt GPRS
   Bước 1: Nhấn phím giữa để truy cập Menu chính. Cuộn xuống và kích vào More, sau đó cuộn đến phần Web Sessions, chọn [New Entry], rồi nhập vào các thông số sau:
  Bước 2: Để truy cập di chuyển đến Menu > Web Sessions. 

  Máy Motorola E360
  * Cài đặt GPRS:
  Bước 1: Nhấn phím giữa để truy cập Menu chính. Cuộn xuống và chọn Settings > Select. Bước 2: Cuộn xuống WAP Profile sau đó chọn Set GPRS, đặt là GPRS On.


  Bước 3: Trong mục WAP Profile chọn Set Profile và đặt là Profile 1.
  Bước 4: Chọn Set Default > Edit > Bearer Type > GPRS, rồi nhập vào các thông số sau:
  Bước 5: Chọn Back 2 lần để trở về menu Edit, chọn WAP Setting rồi nhập vào các thông số sau:
  Bước 6: Để  cập truy di chuyển đến Menu > Browser

  Máy Motorola V66/V70/V60/V60I
  * Cài đặt GPRS:

   Bước 1: Để truy cập di chuyển đến Menu > Settings > Browser Setup > [New Entry] nhập các thông số sau:
  Bước 2: Sau khi hoàn thành nhấn phím Done.
  Bước 3: Để truy cập chọn Menu > Browser.

  Máy Panasonic GD68
  * Cài đặt GPRS:
  Bước 1: Truy cập menu chính, kích vào biểu tượng Browser, sau đó chọn Browser Setting.
  Bước2: Kích vào Server Setting > Profile 1 > Edit nhập vào các thông số sau:


   

  Bước 3: Kích vào phím Back 2 lần, chuyển Vinaphone GPRS/Gprs Mobifone rồi chọn Set.
  Bước 4: Để truy cập chọn Start browser.
  * Cài đặt MMS:
  Bước 1: Ở màn hình chính di chuyển đến Messages và chọn  MMS > Server List > [Empty Profile] > Edit.
  Nhập vào các thông số sau:
  Thoát khỏi menu này, di chuyển đến Server List > VinaPhone_MMS/Mobifone MMS > Set.

     Bước 2: Ở menu chính di chuyển đến Messages chọn MMS > Options. Nhập vào các trường những thông số sau:
  Máy Panasonic GD88
   * Cài đặt GPRS:

   Bước 1: Truy cập menu chính sau đó kích vào biểu tượng Browser, chọn Server list > Profile <1> > Edit và nhập vào các thông số sau:
   Bước 2: Vào menu chính, chọn Start Browser để truy cập trang.
  * Cài đặt MMS:
  Bước 1: Ở màn hình chính di chuyển đến Messages, sau đó chọn MMS > Server List > [Empty Profile] > Edit.
  Nhập vào các thông số sau:

  Bước 2: Ở menu chính di chuyển đến Messages, chọn MMS > Options,  nhập vào các trường những thông số sau:


     Máy Siemens M50/ S2128
  * Cài đặt GPRS:


  H13

  Bước1: Nhấn phím phải để truy cập Menu, sau đó cuộn xuống phía dưới và chọn Surf & fun > Internet > Profiles > Profile one > Edit, nhập vào các thông số trong bảng (trang sau).
  Bước 2: Để kích hoạt dịch vụ GPRS trên máy, vào Menu > Setup > Connectivity, sau đó dánh dấu vào mục GPRS bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng GPRS trên màn hình.
  Bước3: Vào Menu > Surf & fun > Internet > Homepage để truy cập.

  Máy Siemens S45/ME45
  * Cài đặt GPRS
  Bước 1: Để truy cập vào Menu > Surf & fun > Internet > Profiles > Profile one > Edit. sau đó nhập vào các thông số sau:

   

  Truy cập Menu > Setup > Connectivity, đánh dấu vào GPRS, khi đã kết nối được thì trên màn hình xuất hiện chữ GPRS.
  Bước 2: Để truy cập vào Menu > Surf & fun > Internet > Homepage.

  Máy Sienmens S57/M55/S55
  * Cài đặt GPRS
  Bước 1: Để truy cập vào Menu > Surf & fun (Giải trí) > Internet > Chế độ (Profiles) > Chế độ 1 (Profile one) > Sửa (Edit) và nhập vào các thông số trong bảng.
  Ở đáy của trang chọn <Trống 1> (Empty) > Sửa (Edit)> Cài đặt GPRS (GPRS settings) > Sửa (Edit), nhập vào các thông số sau:


  Bấm Lưu (Save)
  Để kích hoạt và kiểm tra dịch vụ GPRS, truy cập Menu > Setup > Connectivity, đánh dấu vào mục GPRS, nếu có sóng GPRS màn hình máy sẽ xuất hiện chữ GPRS.
  Bước2: Để truy cập vào Menu > Giải trí (Surf & fun) > Internet > Trang chủ (Homepage).

  * Cài đặt MMS:
  Bước 1:

  - Ở màn hình chính di chuyển tới Setup, sau đó chọn Connectivity > Data services > MMS, WAP > Empty 2  > Options > Rename > Profile name - Vinaphone_MMS/Mobifone MMS.
  - Tiếp theo chọn GPRS settings, và chọn Edit rồi nhập vào các thông số sau:
  - Kích vào Save để lưu lại.
  Bước 2:  Ở màn hình chính di chuyển tới Messages rồi chuyển tới Msg.setup > MMS > Options.  Bước tiếp theo nhập vào các thông số sau:

  Nhật Bình.

   

  ID: A0311_122