• Thứ Tư, 07/01/2004 17:24 (GMT+7)

  Các thủ thuật với Outlook Express

  Dùng Chung Hộp Thư Cho Nhiều Hệ Điều Hành

  Bạn đang sử dụng Outlook Express để nhận và gửi email hàng ngày? Và máy của bạn đang dùng 2 hệ điều hành Win9x, Windows NT 4.x hoặc Win 2000? 

  Tất nhiên, bạn có thể vào Windows 9x hay Windows 2000 để nhận và gửi email,  nhưng lúc này hộp email của bạn sẽ nằm ở hai nơi. Lúc vào Win 9x thì chỉ thấy được một số email bạn đã nhận và gửi tại đây, còn những mail ở Win 2000, bạn sẽ không thấy được. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách làm để bất kỳ hệ điều hành nào, cũng có thể thấy tất cả mail của bạn.

  Bạn hãy làm các thao tác sau:

  1. Tạo một thư mục dùng để chứa hộp thư, ở đây tôi sẽ chọn nó nằm ở l D:\ltoutlook.

  2. Tìm thư mục hiện đang chứa hộp thư của bạn bằng cách thực thi chương l trình Outlook Express, thi hành lệnh Tools/Options/Maintenance, khung hội thoại Options hiện ra như sau:

  - Nhấn nút Store Folder, một cửa sổ Store Location hiện ra như sau:

  Trên đây là thư mục chứa các tập tin dùng lưu giữ email của bạn. Hãy dùng explorer, vào thư mục này để chép tất cả các file trong đây vào d:\ltoutlook

  Trong khung trao đổi Store Location, dùng nút change để trỏ tới thư mục l D:\ltoutlook. Sau khi thực hiện xong, khung trao đổi Store Location giờ sẽ là: D:\ltoutlook.

  - Bây giờ hãy nhấn OK, tắt Outlook rồi khởi động máy lại, vào hệ điều hành khác, sau đó cũng làm các thao tác tương tự trên để cho 2 Outlook Express đều trỏ đến một thư mục lưu trữ hộp thư (d:\ltoutlook).

  - Xin nói thêm một số lưu ý:

  Phiên bản Outlook express ở 2 hệ điều hành nên cùng version hoặc là l phải từ 5.x trở lên.

  Bạn nên dùng lệnh File/Import trong Outlook express để tạo trong thư mục l d:\ltoutlook tất cả các mail của tất cả các hệ điều hành.

  Lê Tuấn

  ltuan@tma.com.vn
  ID: A0204_93