• Thứ Năm, 08/01/2004 16:41 (GMT+7)

  Sáu thủ thuật Windows không thể thiếu

   

  Tạo Những Ghi Chú Riêng Cho Mình
  Có nhiều tiện ích thuộc phần mềm chia sẻ cho phép bạn dán chú thích ảo lên màn hình của mình; nhưng có một cách đơn giản hơn vừa có thể đưa thêm chú thích vào vừa tận dụng được sự hỗ trợ của Windows đối với những tên tập tin dài.


  Hình 1. Tìm biểu tượng (hầu như) không nhìn thấy từ tập tin shell 32.dll để dùng cho các chú thích.

  Muốn dùng kỹ thuật chú thích có sẵn này, bạn mở Explorer (hoặc một cửa sổ folder bất kỳ nào đó) và chọn View.Folder Options hoặc Tools.Folder Options, tùy theo phiên bản Windows đang dùng. Nhấn nhãn File Types, chọn New hoặc New Type. Trong Windows 2000, Me, hoặc XP, bạn gõ stky đối với file Extension, và nhấn OK. Với đuôi tập tin “stky” đã chọn trong danh sách “Registered File types”, nhấn Advanced. Gõ Sticky Note vào hộp nằm cạnh nút Change Icon. Trong Win 98, gõ stky vào hộp văn bản “Associated extension”, và gõ Sticky Note vào hộp “Description of type”. Còn trong các phiên bản Windows khác, nhấn New, gõ open vào hộp văn bản Action, và nhập Notepad.exe vào hộp “Application used to perform action”. Nhấn OK, chọn nút Change Icon và chọn một biểu tượng để biểu diễn cho chú thích mới của bạn.
  Windows có cung cấp những biểu tượng tinh xảo (nếu muốn tự tạo biểu tượng, bạn có thể dùng phần mềm chia sẻ IconEdit Pro có ở địa chỉ find.pcworld.com/23241). Để lấy biểu tượng, bạn phải bảo đảm tập tin shell32.dll được liệt kê trong hộp “File name” (trong Windows XP là hộp “Look for icons in this file”). Đối với hầu hết các phiên bản của Windows bạn duyệt qua danh sách các biểu tượng từ trên xuống cho đến khi gặp biểu tượng nằm ở hàng thứ ba của cột thứ tám (hình 1). Các biểu tượng không nhìn thấy của Windows XP nằm ở các hàng thứ hai, thứ ba, và thứ tư của cột mười ba (và hàng thứ nhất của cột mười bốn). Chọn lấy một biểu tượng và nhấn OK hoặc Close nhiều lần để đóng hết tất cả các hộp thoại.

  Để bổ sung loại tập tin Sticky Note vào trình đơn New, chọn Start.Run, gõ regedit, và nhấn <Enter>. Nhấn dấu cộng nằm cạnh “HKEY_CLASSES_ROOT”, nhấn phải khóa (biểu tượng folder) có tên .stky, và chọn New.Key. Gõ ShellNew và nhấn <Enter>. Chọn biểu tượng ShellNew trong khung bên trái, nhấn phải vào trong khung bên phải, và chọn New.StringValue. Gõ NullFile, nhấn  <Enter>, và thoát ra khỏi Registry Editor.
  Phải bảo đảm hệ thống được thiết lập ẩn giấu các đuôi tập tin thuộc loại đã biết: Trong hộp thoại Folder Options, bạn nhấn nhãn View và xác nhận tùy chọn “Hide file extensions for known file types” đã được đánh dấu (trong Windows XP, tùy chọn này xuất hiện dưới dạng “Hide extension for known file types”).


  Hình 2. Chú thích nhanh chỉ cần hai động tác nhấn chuột và một thay đổi nhỏ ở Registry.

  Muốn bổ sung thêm một chú thích vào desktop hoặc vào một cửa sổ folder bất kỳ nào đó, bạn nhấn phải lên nó, chọn New.Sticky Note, gõ chú thích của bạn vào, và nhấn <Enter> (hình 2), bạn không thể dùng dấu hai chấm, dấu hỏi, hoặc những ký tự bị cấm trong tên tập tin. Nếu khung chú thích không đủ rộng, nhấn phải chuột trên desktop, chọn Properties, và nhấn nhãn Appearance. Trong Windows XP, nhấn Advanced. Trong các phiên bản Windows khác, chọn Icon Spacing (Horizontal) từ danh sách Item. Tăng giá trị của Size và nhấn OK. Lưu ý là nếu văn bản chú thích quá hai dòng thì sẽ bị thu gọn lại – dấu tỉnh lược (…) sẽ chỉ về điều  đó – nhưng bạn vẫn có thể xem hết chú thích bằng cách chọn nó. Để tạo một chú thích dài hơn 255 ký tự, nhấn đúp chú thích đó và bổ sung phần thông tin phụ thêm vào Notepad. Muốn di chuyển chú thích, chỉ cần kéo vùng biểu tượng bên trên văn bản.

  Khởi Động Nhanh
  Cách nhanh nhất để mở folder và ứng dụng là cài đặt một hệ thống ưu tiên cho các mảng đa khởi động. Bạn có thể chia các ứng dụng – cũng như các shortcut khác – thành ba cấp ưu tiên tùy theo chúng được sử dụng thường xuyên như thế nào: bàn phím, Quick Launch, và menu tùy biến.
  Khởi động bằng bàn phím: bạn gán phím tắt (shortcut) cho các tập tin và các ứng dụng nào mà bạn thường chạy nhiều lần mỗi ngày, như trình kiểm soát dung lượng chẳng hạn. Chỉ cần nhấn phải shortcut ứng dụng trong menu Start hoặc trên desktop và chọn Properties. Phải làm  sao cho nhãn Shortcut nằm ở mặt trước. Nhấn trong hộp “Shotcut Key” và nhấn các phím tắt  cần thiết. Windows yêu cầu Shortcut của bạn phải dùng ít nhất hai phím sửa đổi (<Ctrl>), <Shift>, hoặc <Alt>, trừ trường hợp bạn nhấn một phím chức năng hoặc một phím trên phần phím số. Nhấn OK và phím tắt mới của bạn hoàn tất. Nếu về sau muốn thay đổi, bạn chỉ việc quay lại hộp thoại này, nhấn vào hộp “Shortcut Key”, và nhấn <Backspace>. Sau đó nhấn OK và khởi động lại Windows.
  Mở Quick Launch: Với các mục ưu tiên cấp hai, bạn có thể truy cập thông qua thanh Quick Launch (nếu không tìm thấy nó, bạn nhấn phải thanh Taskbar, chọn Toolbar, và kiểm tra lại để bảo đảm Quick Launch đã được chọn). Kéo biểu tượng trình ứng dụng, folder, hoặc tài liệu bất kỳ vào toolbar để tạo một biểu tượng nhỏ dùng cho việc khởi động. Bạn nên hạn chế  Quick Launch trong khoảng sáu đến tám biểu tượng, để khỏi lộn xộn và phân biệt các biểu tượng dễ dàng hơn. Giữ Quick Launch nhỏ còn để dành chỗ nhiều hơn trên taskbar cho các khoản mục khác.
  Trình đơn tùy biến: Để quản lý các mục ưu tiên cấp ba, bạn có thể tạo các trình đơn con tùy biến bên ngoài trình đơn Start. Đầu tiên tạo một folder con bên trong folder Start Menu. Nhấn phải Start, chọn Open hoặc Explore, và chọn File.New.Folder. Sau đó bổ sung số lượng vừa phải các shortcut vào từng folder con mà bạn vừa tạo. Những shortcut này sẽ xuất hiện trong một trình đơn khi folder con mới của trình đơn Start được điểm sáng. Nếu trình đơn chứa quá 20 biểu tượng, bạn nên chia folder thành hai folder riêng.

  Các Shortcut Trình Đơn Tìm Kiếm
  Nhiều khi các tập tin cần tìm đều nằm ở một trong hai folder, nhưng bạn vẫn phải gõ đường dẫn đến folder đó vào hộp thoại Search mỗi lần cần tìm, hoặc phải mở folder đó và bắt đầu tìm kiếm. Tiện ích FindX trong gói phần mềm PowerToys miễn phí của Microsoft cho phép bổ sung thêm shortcut vào menu Search, cài đặt cho Search mở ứng với các thông số mà bạn đã thiết lập. Chẳng may FindX lại không có trong các phiên bản mới nhất của PowerToys, mặc dù nó vẫn hoạt động được với mọi phiên bản của Windows. Bạn có thể tải PowerToys xuống từ find pcworld.com/23402. Nhấn đúp tập tin .exe để giải nén các file chứa trong nó vào folder hiện hành. Nhấn phải tập tin FindX.inf và chọn Install. Find sẽ tạo một folder ẩn có tên là Find trong folder Start Menu. Muốn mở folder Start Menu, bạn nhấn phải nút Start và chọn Open. Nếu không nhìn thấy folder Find, bạn chọn View.Folder Options hoặc Tools.Folder Options, nhấn nhãn View, và đánh dấu chọn tùy chọn để hiển thị các tập tin ẩn.


  Hình 3. Để quản lý riêng những cửa sổ nào mình muốn, bạn nhấn<Ctrl> đồng thời nhấn lên các thẻ của chúng để  chon rồi dùng menu thích hợp.

  Thực hiện một tìm kiếm bằng các thông số mà bạn xác định thường xuyên nhất, rồi sau đó chọn File.Save Search. Tùy phiên bản Windows đang dùng, bạn có thể cất tập tin này trực tiếp trong folder Find của Start Menu. Nếu không, bạn cất nó vào desktop; sau đó mở Explorer và kéo tập  tin này với các thông số tìm kiếm mà bạn vừa xác định từ folder Desktop đến folder Start Menu/Find. Có thể phải khởi động lại Windows bạn mới thấy được những thay đổi trong trình đơn Find hoặc Search của mình. Từ đây về sau, bạn có thể chọn cách tìm kiếm đã được cất giữ của mình từ trình đơn Start.Find hoặc Start .Search, cho phép bạn thực hiện một tìm kiếm tương tự một cách nhanh chóng.

  Quản Lý Nhiều Cửa Sổ
  Nhiều lúc bạn có thể có vài ba cửa sổ mở nhưng chỉ muốn xem hai cửa sổ cạnh nhau trong số đó. Cũng có khi bạn chỉ muốn đóng vài ứng dụng trong nhiều ứng dụng đang mở của mình.
  Cách nhanh nhất để thực hiện các yêu cầu này cũng như các công việc khác trong trường hợp nhiều cửa sổ là nhấn <Ctrl> đồng thời nhấp các thẻ trên taskbar tương ứng với các cửa sổ mà bạn muốn xếp chen nhau, thu nhỏ nhất, hoặc đóng lại, rồi sau đó nhấn phải một trong thẻ đã được đã ấn xuống và chọn trình đơn mà bạn muốn (hình 3).

  Truy Cập Dễ Dàng Vào Desktop
  Có 1001 cách tiếp cận nhanh các biểu tượng trên desktop. Nhưng hai con đường nhanh chóng dẫn đến các biểu tượng desktop được ưa thích là bàn phím và chuột.
  Dùng bàn phím: Nhấn <Windows>-D để thu hẹp đến mức nhỏ nhất tất cả các cửa sổ mở (kể cả một số không thu nhỏ một cách bình thường, như các hộp thoại những tính chất của Control Panel). Nếu đổi ý, bạn ấn lại <Windows> -D để tạm ngưng hiệu ứng đó, trong khi bạn chưa phục hồi hoặc khởi động bất kỳ  cửa sổ nào khác ở thời gian quá độ này.

  Dùng menu: Trong Windows XP, có thể bạn cần phải bỏ tính năng khóa  đối với taskbar. Nhấn phải chuột trên taskbar và kiểm tra để bảo đảm Lock the taskbar đã được bỏ chọn. Trong  tất cả các phiên bản khác của Windows, nhấn phải chuột trên taskbar và chọn Toolbars.Desktop. Để tạo cho Toolbar của Desktop một trình đơn có kích thước hết sức tiết kiệm, bạn nhấn phải từ Desktop và chọn View.Small hoặc View.Small Icon. Nhấn phải nó lần nữa và bỏ chọn đối với Show Text để ẩn giấu các nhãn biểu tượng của nó.
  Bạn kéo “Desktop” cho đến khi toolbar đó được định vị đúng ở nơi mà bạn muốn (chẳng hạn ở bên trái của toolbar Quick Launch). Kéo các vạch phân chia cho đến khi không thấy được biểu tượng nào nữa mà chỉ còn thấy “Desktop >>”. Bất kỳ lúc nào cần đến một khoản mục desktop, bạn chỉ cần nhấn lên ký hiệu lớn gấp đôi (>>), bạn sẽ nhìn thấy menu cho biết những gì có trên desktop của bạn (hình 4).
  Bạn có thể đưa các shortcut cho bất kỳ folder nào mà bạn hay dùng vào trên trình đơn xuất hiện từ taskbar đó. Bạn chỉ cần nhấn phải taskbar, và chọn Toolbar.New Toolbar, rồi chọn folder đó và nhấn OK (xem phần kế tiếp để biết một cách cất giữ shortcut folder khác).

  Các Folder Trong Menu Start
  Bạn có thể may mắn tìm được tập tin mà bạn muốn mở trên menu Start. Documents. Tuy nhiên số lượng shortcut bị hạn chế trong menu này cũng có thể làm bạn thất vọng.
  Bạn có thể tạo shortcut cho folder chứa công việc của mình vào trình đơn Start. Nhấn <Windows>-E để chạy Explorer, hướng đến folder bạn chọn, và kéo rồi thả nó vào nút menu Start. Thế là xong! về sau, khi nhấn Start bạn sẽ nhìn thấy folder của mình trong đó. Nhấn nó để hiển thị các nội dung của folder. Nếu không muốn hiển thị nội dung của folder ở dạng menu nhiều tầng.
  Nếu muốn đưa một shortcut folder vào menu Start mà không muốn thấy nó dưới dạng menu nhiều tầng, bạn chỉ cần mở folder Start Menu, nhấn phải chuột bên trong folder, và chọn New.Shortcut. Gõ explorer.exe, tiếp theo là một khoảng trống, rồi đến đường dẫn đến folder. Nhấn Next, đặt tên cho shortcut, và nhấn Finish.ÿ

  Minh Xuân
  PC World Mỹ 6-2002

  ID: A0206_92