• Thứ Sáu, 09/01/2004 10:33 (GMT+7)

  Tính cước internet bằng bảng tính Excel

  Bài viết này giới thiệu đến bạn một công cụ đơn giản nhưng có thể quản lý hiệu quả cước sử dụng internet: Microsoft Excel. Ở đây chúng ta thực hiện tính cước với loại thẻ internet trả trước VNN 1260-P có mức cước truy cập cố định (không phân biệt thời gian vào mạng là ban ngày hay ban đêm), bảng cước như sau: 
   (Các loại thẻ 50.000 đồng và 30.000 đồng thường dùng làm khuyến mãi, không bán nên chúng ta không tính ở đây)
  Ngoài cước internet bạn còn phải tính tiền cước điện thoại phải trả cho lượng thời gian truy cập  để tìm ra tổng chi phí cho việc sử dụng internet hàng tháng. Cước điện thoại của bưu điện hiện nay phân ra làm 3 mức như sau:

  Ta sẽ sử dụng một hàm tự tạo (user defined function) trong Excel để đỡ phải làm thủ công việc tính cước. Trong Excel, chọn Tools–>Macro–>Visual Basic Editor để mở cửa số Visual Basic Editor, chọn tiếp Insert–>Module và gõ vào đoạn mã dưới đây.


          Function CuocDT(sophut)

  If sophut >= 0 And sophut <= 200 Then

      tmp = sophut * 120    ‘ Muc 1

  ElseIf sophut > 200 And sophut <= 1000 Then

      tmp = (200 * 120) + (sophut - 200) * 80  ‘Muc 2

  ElseIf sophut > 1000 Then

      tmp = 24000 + 64000 + (sophut - 1000) * 40 ‘Muc 3

  Else

      MsgBox “Khong nhap so am!”

      tmp = 0  ‘Neu ban nhap so am ham se cho ket qua la 0

  End If

  CuocDT = tmp + tmp * 0.1  ‘Them 10% thue VAT

  End Function

   

  Cách sử dụng: ví dụ với thời gian truy cập internet 930 phút, ta có bảng cước ở hình sau:

  Hình dưới đây là công thức chi tiết của bảng tính trên:

  Lưu ý là ở đây có tính cả cước thuê bao điện thoại 29.700 đồng (đã có thuế VAT).

  Bạn có thể áp dụng công cụ trên cho các loại hình truy cập khác.

  Chúc bạn thành công.

   

  Ngô Đức Hưng

  hungn3d@pmail.vnn.vn

  ID: A0210_84