• Thứ Sáu, 09/01/2004 11:18 (GMT+7)

  Sửa lỗi in ấn phông chữ Việt Unicode

   

  Trang web dùng phông Việt Unicode có thể tạo thuận lợi cho người dùng khi duyệt web nhưng lại là nguyên nhân khiến cho nhiều máy in in ra mã; ngoại trừ một số máy hỗ trợ tốt Unicode.

  Để khắc phục lỗi, bạn phải cài đặt bộ phông Unicode cho hệ điều hành Windows 95/98; từ Windows 98 SE trở về sau thì không cần.

  I. Với máy in HP LaserJet 1100:

  • Vào Start•Settings•Printers, và chọn máy in

  • Chọn Printer•Properties:

  • Properties•Details•Spool Settings...

   

  • Thiết lập “Spool data format: RAW”

   II. Với các máy in HP khác


  Hộp hội thoại hiển thị khi in với “máy in” FinePrint. Mục Printer ở bên dưới hiển thị tên máy in thật mà FinePrint sẽ xuất ra. Để in, bạn nhấp OK hay Print

  • HP LaserJet 2100 PS series: thiết lập “send font as bitmap”.

  • HP Laser Models HP-III, HP-4M, HP-5Si: thiết lập “Print Text as Graphics: ON”.

  • HP Laser Model HP-5M: Thiết lập “Graphic Mode: HP-GL/2”, “Laser III compatible: Enabled”.

  • HP Laser Model HP-8000, HP-4MP: Thiết lập “Details Font Settings: Send True type as bitmap”.

  III. Các máy in khác

  1. Bạn có thể thử chế độ RAW, nếu chế độ này tồn tại.

  2. Nạp phông cho máy in (máy in thường sử dụng các phông chữ sẵn có để in, có thể phông Times New Roman trong máy in không có các ký tự đặc biệt của tiếng Việt).

  • Yêu cầu máy in tải về phông True Type cho mỗi lần in: vào Start•Settings•Printers, chọn máy in, vào Properties•Fonts và chọn “Always use True Type Fonts”.

  • Với máy in laser postscript: chọn “download soft font” hay “download outline font”

  3. Tải về phiên bản driver mới nhất cho máy in.


  IV. Sử dụng phần mềm

  Một giải pháp khác: dùng phần mềm tiện ích FinePrint.  Phần mềm này có thể tải về ở địa chỉ http://www.fineprint.com, có phiên bản cho Windows 95/98/ME và Windows NT/2000.

  Phạm Quang Tuyến

  Trung Tâm Kỹ Thuật- TTXVN

  Quang_tuyen@yahoo.com

  ID: A0211_102