• Thứ Tư, 18/02/2004 07:31 (GMT+7)

  Mã Hóa File “Base 64” Bằng Base64 Encoding Library 2.04

  Mã Hóa File “Base 64” Bằng Base64 Encoding Library 2.04
  Trong PC World VN 4/2002 T.105, phần trả lời thư bạn đọc có hướng dẫn phương pháp lập trình mã hóa “Base 64” một file để gửi kèm trong email bằng Visual Basic. Qua Internet, tôi tìm thấy một freeware ActiveX giúp đơn giản hóa quá trình lập trình, nay xin chia sẻ cùng các bạn.
  Trước hết, hãy truy cập vào web site http://sevillaonline.com/ActiveX/Base64.htm, sau đó tải về và giải nén thư viện động Base64.dll vào thư mục hệ thống của Windows (windows\ system). Bạn cũng có thể liên hệ với tôi qua email datasoft@hcm.vnn.vn để được cung cấp thư viện này.
  Trước khi tham chiếu (reference) đến thư viện này, bạn cần đăng ký nó với Windows bằng dòng lệnh:

  regsrv32.exe Base64.dll;

  Khi muốn gỡ bỏ ra khỏi hệ thống của Windows thì gõ lệnh:

  regsrv32.exe  /u Base64.dll 

  Sau đó xóa file Base64.dll khỏi thư mục system của Windows.
  Trong dự án Visual Basic của bạn, chọn Project | References... và  bổ sung thư viện này vào. Để truy xuất các method của thư viện, bạn cần khai báo biến và gán giá trị cho biến như ví dụ sau:

  Dim B64 as Base64
  Set B64 = New Base64

  Thủ tục dưới đây cho ra chuỗi ASCII-7 bit từ một file bất kỳ:

  Private Sub Command1_Click()
      Dim B64 As Base64
      Dim strFile As String
      Dim strBase64 As String

      Set B64 = New Base64
      strFile = “C:\Test.TXT”
      strBase64 = B64.EncodeFromFile(strFile)   
      MsgBox strBase64
  End Sub

  Thủ tục trên đã được tôi thử nghiệm thành công bằng cách đính kèm chuỗi kết quả strBase64 vào mô đun gửi mail (được lập trình bằng Visual Basic). Kết quả cho thấy chuỗi strBase64 xuất hiện trong chương trình đọc mail (outlook) như một tập tin đính kèm.
  Ngoài ra, Base64 Encoding Library version 2.04 còn có 7 phương pháp khác hỗ trợ mã hóa (encode) và giải  mã (decode) một tập tin, chuỗi hoặc mảng.
  Tác giả của Base64 Encoding Library 2.04 cam kết cho phép sử dụng thư viện Base64 Encoding (kể cả các thành phần ActiveX khác trên  web site) hoàn toàn miễn phí, cho dù bạn cần ứng dụng và phát triển chúng vào mục đích thương mại. Tuy nhiên, nếu muốn có mã  nguồn (source code) của một trong số các freeware ActiveX của tác giả này, bạn phải mua với giá 200 USD cho mỗi ActiveX.
  Chúc các bạn thành công.

  Huỳnh Thanh Long
  Chủ tịch HĐTV Công Ty Datasoft
  358 Đào Duy Anh, P.9, !.Phú Nhuận

  ID: A0206_84