• Thứ Hai, 07/06/2004 09:57 (GMT+7)

  PC không thấy nhau

  Tôi đã gắn hai máy tính của mình vào modem cáp thông qua một router. Cả hai PC đều truy cập Internet rất tốt, nhưng chúng lại không nhìn thấy nhau?

  Việc giải quyết trục trặc đối với một mạng nhỏ đôi lúc rất khó chịu. Tuy nhiên, bạn có thể biết chắc trường hợp này không phải do hư hỏng phần cứng - việc truy cập thành công Internet đã chứng tỏ như vậy. Bước đầu tiên là thẩm tra lại từng tùy chọn về cấu trúc mạng cũng như về cách chia sẻ tập tin và máy in trong hệ thống. Chúng ta cũng phải bảo đảm cả hai máy tính đều dùng giao thức TCP/IP và chúng cùng thuộc một workgroup, chỉ được liệt kê dưới hai tên khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn đối với từng phiên bản Windows.


  Kiểm tra sự hiện diện của TCP/IP trong Local Area Connection

  Windows 98 và ME: Nhấn phải Network Neigborhood (trong 98) hoặc My Network Places (trong Me) và chọn Properties. Trên nhãn Configuration phải bảo đảm tuỳ chọn Primary Network Logon được thiết lập ở Client for Microsoft Networks. Nhấn File and Print Sharing và phải bảo đảm cả hai tùy chọn này đã được đánh dấu chọn. Bạn hãy kiểm tra bảng danh sách thành phần mạng để biết giao thức nào đã được cài đặt, đồng thời bảo đảm đã có mục TCP/IP ứng với card mạng của mình. Sau đó nhìn kiểm tra phần Identification để bảo đảm tên của máy tính là duy nhất trong khi tên workgroup thì trùng nhau ở cả hai hệ thống đã nối mạng.

  Windows 2000 và XP. Chọn Start. Settings.Network and Dial-up Connections (trong 2000) hoặc nhấn phải My Network Places và chọn Properties (trong XP). Nhấn phải Local Area Connection và chọn Properties. Bảo đảm dòng Client for Microsoft Networks được liệt kê đầu tiên bên dưới Components checked are used for connection (trong 2000), hoặc This connection uses the following items (trong XP). Nếu không có dòng này ở đó, bạn chọn Install.Client. Client for Microsoft Networks. Dòng thứ hai trong danh sách này phải là File and Printer Sharing for Microsoft Networks.

  Đến đây bạn cuộn xuống để bảo đảm đã có mục TCP/IP ứng với card mạng của mình (xem hình). Để kiểm tra workgroup và tên máy tính, bạn quay về cửa sổ thuộc tính mạng và chọn Advanced. Network Identification. Bảo đảm từng 'Full computer name' của máy tính không trùng lặp. Nếu phải đổi tên, bạn nhấn Properties (2000) hoặc Charge (XP) rồi nhập tên mới vào hộp văn bản.

  Tất cả phiên bản: Mỗi máy tính trên mạng còn phải có một địa chỉ IP riêng. Để xem IP của hệ thống trong Windows 98/Me, bạn chọn Start.Run, gõ winipcfg, và nhấn <Enter>, trong hộp thoại hiện ra, chọn card mạng của mình. Trong Windows 2000 và XP, bạn nhấn Start.Run, gõ cmd /k ipconfig, và nhấn <Enter>. Nếu hai máy tính trong mạng có cùng IP, thì router của bạn có vấn đề; xem lại tài liệu của nó để giải quyết tranh chấp.

  Phải bảo đảm có ít nhất một thư mục hoặc máy in trên mỗi hệ thống được thiết lập để dùng chung. Muốn vậy, bạn mở Windows Explorer và chuyển đến thư mục hoặc máy in muốn dùng chung. Nếu biểu tượng của thư mục hoặc máy in đó không có bàn tay nhỏ bên dưới, bạn nhấn phải lên biểu tượng và chọn Sharing and Security (XP) hoặc Sharing (2000). Trong hộp thoại kết quả, nhấn Share This Folder và đánh dấu chọn lên các tùy chọn thích hợp.

  Cuối cùng, có thể firewall cài sẵn trong router xung đột với thông số mạng; xem tài liệu của router để tìm cách khắc phục.ÿ

  Minh Xuân
  PC World Mỹ 5/2004

  ID: A0405_124