• Thứ Sáu, 01/10/2004 10:55 (GMT+7)

  Khi Windows XP hoặc 2000 không khởi động

  Windows XP trên máy tính của tôi không chạy. Phải giải quyết như thế nào?
  Trường hợp Windows XP (hoặc 2000) từ chối khởi động, bạn nhấn ngay trước khi màn hình đăng nhập Windows xuất hiện (có thể thử vài lần để chọn đúng thời điểm). Trong menu vừa xuất hiện, bạn chọn Last Known Good Configuration để phục hồi Registry trước đây.
  Nếu Windows vẫn chưa chịu hoạt động trở lại, bạn khởi động lại và nhấn một lần nữa, nhưng lần này thì chọn Safe mode, rồi chọn Start.All Programs.Accessories .System Tools.System Restore. Làm theo các hướng dẫn và chọn lấy một bản sao lưu thích hợp.

  Nếu biện pháp đó không tác dụng, hoặc thậm chí không vào được cả menu này, bạn dùng đĩa mềm khởi động khẩn cấp. Khi sector khởi động của đĩa cứng hoặc các tập tin khởi động của Windows bị hỏng, đĩa mềm này sẽ khắc phục trục trặc đó và khởi động vào Windows. Nếu không có sẵn đĩa mềm khởi động khẩn cấp, bạn có thể dùng một đĩa mềm khởi động tạo trên PC khác đang chạy Windows XP hay 2000, nhưng không bảo đảm chắc chắn đĩa đó sẽ khởi động được máy của bạn.
  Để tạo một đĩa như vậy, bạn đưa đĩa trống vào ổ đĩa A:, chọn Start.All Programs.Accessories.Command Prompt, gõ format a:, nhấn . Khi được hỏi có muốn format đĩa khác không, bạn gõ n và nhấn . Gõ các dòng lệnh sau đây, và nhấn mỗi khi gõ xong một dòng.

  xcopy c:\boot.ini a: /h

  xcopy c:\ntdetect.com a: /h

  xcopy c:\ntldr a: /h

  Đến đây bạn gõ exit và nhấn để đóng cửa sổ đó lại. Rút đĩa mềm ra và ghi nhãn cho nó là 'Đĩa khởi động'. Đưa đĩa cấp cứu này vào ổ đĩa mềm trên máy không hoạt động của bạn và khởi động. Windows sẽ chạy mà không bị trục trặc. Bạn có thể để luôn đĩa mềm này trong ổ, nhưng để khắc phục trục trặc một cách thật sự, bạn cho chạy Command Prompt như trình bày ở trên, gõ xcopy a:*.* c:\ /h và nhấn .

  Nếu đĩa mềm khởi động khẩn cấp không hoạt động, bạn thử dùng Recovery Console, một trình tiện ích Windows cung cấp dòng lệnh kiểu DOS và nhờ đó bạn có thể chạy một số chương trình sửa chữa. Tuy nhiên, cách này hơi rắc rối nếu bạn chưa quen với các dòng lệnh, hơn nữa bạn có thể phá hỏng dữ liệu của mình, cho nên phải rất cẩn thận.

  Nếu có đĩa CD-ROM Windows, bạn có thể dùng Recovery Console bằng cách khởi động từ CD này và nhấn một phím bất kỳ khi được báo 'Press any key to boot from CD'. Trong màn hình 'Welcome to Setup' bạn nhấn r để Repair (sửa chữa).

  Trường hợp không có CD-ROM Windows, bạn hãy thử tìm tiện ích Recovery Console trong các CD được cung cấp kèm theo PC. Tuy nhiên cũng có thể không có. Tiện ích Recovery Console giấu mặt trong một chương trình miễn phí của Microsoft có tên gọi Setup Disk for Floppy Boot Install. Bạn đến find.pcworld.com/37967 để tải xuống tập tin thiết lập đĩa làm việc với XP Professional, và đến find.pcworld.com/37316 để lấy về phiên bản làm việc với XP Home và cũng làm việc được với Windows 2000, Me cũng như 98.

  Khi chạy tập tin này, nó sẽ đặt chương trình cài đặt XP, cùng với Recovery Console, lên sáu đĩa mềm. Để vào Recovery Console, bạn khởi động bằng đĩa mềm thứ nhất, và sau đó tráo đổi các đĩa theo hướng dẫn cho đến khi xuất hiện màn hình 'Welcome to Setup'. Nhấn r để mở Recovery Console.

  Trong bảng trình bày các lệnh hữu ích nhất của Recovery Console. Để biết chi tiết về lệnh, bạn gõ lệnh đó, một bước cách tiếp theo, và cuối cùng là /?, ví dụ như chkdsk /?. (Một số lệnh yêu cầu phải có đĩa CD Windows).ÿ

  Bùi Xuân Toại
  PC World Mỹ 11/2003

   

   

  ID: A0311_134