• Thứ Bảy, 08/11/2008 06:48 (GMT+7)

  Chuyển máy ảo tức thời với Hyper-V

  Tính năng có sẵn trong Windows Server 2008 Enterprise và Datacenter cho phép chuyển nhanh máy ảo từ một máy chủ vật lý này sang một máy chủ khác mà không hề bị gián đoạn hoạt động.

  Tính năng có sẵn trong Windows Server 2008 Enterprise và DataCenter cho phép chuyển nhanh máy ảo từ một máy chủ vật lý này sang một máy chủ khác mà không hề bị gián đoạn hoạt động.
  Để sử dụng tính năng này với Windows Server Hyper-V, bạn cần phải nối liên cung các máy chủ (cluster). Do vậy bạn phải dùng Windows Server 2008 (WS2008) Enterprise hay Data Center (WS2008 Standard không có khả năng cluster).

  Ở đây chúng ta xét tình huống đơn giản với 2 máy chủ vật lý (gọi là "nút") và máy ảo (máy khách) chạy trên 1 trong 2 máy chủ này. Mạng chung được dùng để nối các nút và các máy ảo với các thiết bị trong hệ thống mạng như máy in, máy trạm khác. Mạng riêng được dùng kết nối các nút.
  Tại mỗi thời điểm, chỉ 1 trong 2 nút chạy máy ảo, mô hình này gọi là active/passive cluster. Nút còn lại dự phòng sẽ đảm nhận vai trò chạy máy ảo khi nút thứ nhất bị sự cố. Bạn cũng có thể áp dụng qui trình này khi cần bảo trì nút thứ nhất.

  Yêu cầu hệ thống

  Phần mềm: WS2008 Enterprise với quyền sử dụng 4 máy ảo đi kèm hay DataCenter có Hyper-V với quyền sử dụng máy ảo không hạn chế; dịch vụ Domain Name System (DNS), Windows Internet Name System (WINS). Các nút trong cluster phải thuộc cùng Active Directory domain, tốt nhất là có cùng vai trò trong domain.

  Phần cứng: Nền tảng 64-bit và hỗ trợ công nghệ ảo hóa dựa trên phần cứng như Intel Virtualization Technology (Intel VT) hay AMD-V. Hai nút trong cluster phải có phần cứng tương đồng. Cluster được cài đặt trên mạng lưu trữ (SAN - Storage Area Network).

  Mạng: mỗi nút cần ít nhất 2 card mạng và phải được kết nối với 2 mạng độc lập hay nhiều hơn.

  Lưu trữ: ổ đĩa ngoài phải được kết nối đến tất cả các nút. Không gian lưu trữ của cluster phải được kết nối vật lý với bus dữ liệu dùng chung.

  Yêu cầu khác: các nút của cluster phải thuộc cùng một nhánh mạng (subnet) về mặt luận lý.


  Thiết lập cluster


  Trước tiên cài đặt WS2008 Enterprise hay DataCenter cho các nút, thiết lập cùng domain. Bạn phải đăng nhập cục bộ với tài khoản quản trị. Mặc định, dịch vụ cluster và Hyper-V được cài cùng với WS2008.

  Sau khi cài WS2008 Hyper-V, bạn có thể quản lý thông qua Microsoft Management Console (MMC) theo cùng cách thức như các chức năng (role) server khác. Chọn Hyper-V Manager từ mục Administrative Tools ở menu Start để khởi chạy Hyper-V MMC. Bạn có thể quản lý trên hệ thống cục bộ hoặc trên các máy chủ khác. Từ Hyper-V MMC, bạn có thể dễ dàng tạo các máy ảo, thay đổi thiết lập cho máy ảo và máy chủ, ngưng hay khởi chạy các máy ảo.

  Bước kế tiếp, bạn có thể dùng trình trợ giúp để cài đặt và cấu hình liên cung máy chủ. Lưu ý bạn phải kết nối cả 2 nút với vùng lưu trữ dùng chung để có thể chuyển đổi qua lại khi có sự cố.

  Với 2 card mạng, 1 dùng cho việc nối mạng riêng giữa 2 nút và 1 dùng cho cả mạng riêng và mạng chung. Cấu hình card nối mạng chung dùng địa chỉ IP tĩnh hay DHCP. Dùng lệnh ping để kiểm tra xem các mạng riêng và mạng chung đã kết nối tốt chưa (ping địa chỉ IP của tất cả các nút).

  Bạn cần phải cấu hình các ổ đĩa định dùng cho cluster trước khi cấu hình cluster vì cần có vùng lưu trữ dùng chung để tạo cluster. Sau khi cấu hình xong, bạn có 2 máy chủ chạy WS2008 được kết nối với nhau thông qua cả mạng chung và mạng riêng. Mỗi máy chủ đều có thể truy cập thiết bị lưu trữ dùng chung. Giờ thì bạn có thể tạo liên cung nối 2 máy chủ này.

  Bạn có thể dùng New Server Cluster Wizard. Sau khi cấu hình cho nút thứ nhất, kiểm tra cấu hình với Cluster Administrator, sau đó cấu hình cho nút thứ 2 dùng Add Node Wizard, vậy là bạn đã có cluster đơn giản gồm 2 nút để chạy các máy ảo.

  Máy ảo luôn sẵn sàng

  Bạn có thể tạo máy ảo dễ dàng với New Virtual Machine Wizard. Trình trợ giúp này cho phép bạn khai báo tên và vị trí đặt máy ảo, dung lượng bộ nhớ và thông số mạng. Máy ảo sẽ nằm ở ổ đĩa dùng chung và có thể chạy trên bất kỳ nút nào trong cluster.

  Sau khi tạo máy ảo, tiếp theo chúng ta tạo cluster để chạy máy ảo trên đó. Dùng trình trợ giúp trong Cluster Management, trình này cho phép bạn chọn dịch vụ hay ứng dụng từ một danh sách có sẵn mà bạn muốn thiết lập có tính sẵn sàng cao.

  Trình trợ giúp sẽ quét tìm các file cấu hình (VMC) và các máy ảo hiện có, trạng thái của chúng và các máy chủ chứa chúng. Bạn có thể chọn 1 hay nhiều máy ảo từ danh sách hiển thị.

  Phần lớn công việc đều được trình trợ giúp thực hiện tự động. Khi trình trợ giúp hoàn tất việc cấu hình, bạn sẽ có một cluster chạy các máy ảo đã được nối liên cung.  Chống lỗi

  Khi máy ảo hoạt động, bạn có thể di dời nó một cách nhanh chóng giữa các máy chủ. Trình Hyper-V Manager cho phép bạn thực hiện việc này.

  Khởi chạy Failover Cluster Management console. Ở đây bạn có thể nhìn thấy các máy ảo chạy trên các nút riêng lẻ. Chọn một máy ảo để xem thông tin của nó.

  Nhấn phải lên tên máy ảo, menu Actions xuất hiện. Giờ bạn có thể di chuyển máy ảo này đến một nút khác.

  Khi lệnh thực thi, máy ảo chuyển sang trạng thái treo (Pending) trước khi được di dời. Sau vài giây, máy ảo xuất hiện ở nút đến và trở lại trạng thái hoạt động (Online). Quá trình di dời hoàn tất.


  Kết luận

  Bạn có thể tận dụng WS2008 Hyper-V và tính năng nối liên cung trong WS2008 Enterprise hay DataCenter để cung cấp tính sẵn sàng cao và khả năng hồi phục sau sự cố cho các ứng dụng server của mình. Tính năng này cho phép bạn di dời nhanh chóng và dễ dàng các máy ảo giữa các máy chủ với thời gian gián đoạn tối thiểu.

  Hyper-V được cung cấp như là thành phần của WS2008, có mọi thứ cần thiết để hỗ trợ việc ảo hóa. Bạn có thể xem thêm thông tin về Hyper-V trong bài viết trên TGVT A tháng 1/2008 (ID: A0801_ 100).

  P. Nguyễn
  Nguồn: Microsoft

  ID: A0810_132