• Thứ Năm, 19/03/2009 07:29 (GMT+7)

  Trao đổi tập tin qua FXP

  Giao thức FXP cho phép truyền thẳng tập tin giữa hai máy chủ FTP không qua máy tính người dùng. Phần lớn người dùng mạng không biết về giao thức này, đồng thời lỗi bảo mật đã hạn chế sự phổ biến của nó, nhưng trong một số trường hợp FXP có thể có ích.

  NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

  Thông thường khi muốn sao chép một tập tin X từ máy chủ (FTP) A đến máy chủ (FTP) B thì đầu tiên cần lấy tập tin từ A xuống máy tính người dùng, sau đó tải tập tin này lên B (hình 1). Nhược điểm của cách thức này là sử dụng băng thông không có hiệu quả nên kết quả là sự tốn kém về thời gian cũng như tiền của, đặc biệt trong trường hợp tập tin có kích thước lớn.

  Hình 2 là sơ đồ làm việc khi sử dụng FXP (File eXchange Protocol), có thể thấy ngay những nhược điểm nói trên đã được khắc phục. Tập tin được chuyển trực tiếp từ máy chủ FTP thứ nhất đến máy chủ FTP thứ hai không qua máy tính người dùng. Máy tính người dùng chỉ đóng vai trò "nhạc trưởng", tức là đưa ra các chỉ dẫn tới hai máy chủ để chúng thực hiện. Để sử dụng được FXP cả hai máy chủ FTP phải hỗ trợ chế độ "PASV" và cho phép thực hiện câu lệnh "PORT" - thông báo tới máy chủ địa chỉ IP và cổng để truyền tải dữ liệu. Việc sử dụng câu lệnh "PORT" đã sinh ra lỗi bảo mật FTP bounce nhắc đến ở trên, cho phép hacker có thể sử dụng máy chủ FTP làm trung gian để gửi "lệnh" tới những máy khác. Bằng cách này hacker có thể truy cập tới những cổng mà bình thường không thể truy cập một cách trực tiếp.

  Hình 1. Trao đổi tập tin qua giao thức FTP thông thường

  ỨNG DỤNG

  FXP có ích nếu bạn cần lấy xuống (hoặc đưa lên) tập tin có kích thước lớn từ một máy chủ FTP nằm ngoài công ty với tốc độ mạng giới hạn. Thông thường mỗi công ty có một máy chủ FTP nội bộ cho phép nhân viên truy cập. Tốc độ truyền tải từ máy tính của bạn đến máy chủ FTP của công ty là tốc độ của mạng nội bộ, đủ nhanh. Tốc độ truyền tải giữa hai máy chủ FTP – máy của công ty và máy chủ FTP nằm ngoài công ty thông thường cũng đủ nhanh. Do đó thay vì lấy trực tiếp tập tin xuống, bạn có thể sử dụng FXP để đưa tập tin từ máy chủ ngoài công ty đến máy chủ FTP nội bộ trong thời gian vài giây (phút) chứ không phải vài giờ, rồi từ đó sao chép về máy của mình.

  Tất nhiên bạn cần có một phần mềm ứng dụng tương ứng. Sự lựa chọn không phải quá ít, người dùng có thể sử dụng phần mềm mã nguồn mở như FireFTP (mở rộng của Firefox) hay những phần mềm khác.

  Hình 2. Trao đổi tập tin qua giao thức FXP

  Phan Vĩnh Thịnh
  Email: phanvinhthinh@gmail.com

  -----------------------------------------------

  Tài liệu tham khảo:
  1. http://vi.wikipedia.org/wiki/FTP – Giao thức truyền tập tin FTP.
  2.
  http://en.wikipedia.org/wiki/File_eXchange_Protocol – Giao thức trao đổi tập tin FXP.
  3.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_FTP_client_software#Protocol_support – Giao thức hỗ trợ của các client FTP.
  4.
  http://fireftp.mozdev.org/ – Mở rộng FireFTP của Firefox, một client hỗ trợ FXP.

  ID: A0902_98