• Thứ Hai, 02/11/2009 07:48 (GMT+7)

  Cài đặt liên cung SQL Server 2005

  Có rất nhiều mô hình kết nối liên cung hay cluster. Bài viết này giới thiệu cách thiết lập liên cung SQL Server 2005 theo mô hình đơn giản nhất - Active/Passive.

  Có rất nhiều mô hình kết nối liên cung hay cluster. Bài viết này giới thiệu cách thiết lập liên cung SQL Server 2005 theo mô hình đơn giản nhất Active/Passive.

  Để cài đặt, bạn cần hai máy có cấu hình phần cứng giống nhau, mỗi máy có hai card mạng. một card mạng nối riêng (private) và một card mạng nối ra ngoài (public). Hình 1 mô tả mô hình sẽ thiết lập.  Các máy chủ SQL Server (node) giao tiếp với nhau thông qua private card, public card dùng để phục vụ truy cập của ứng dụng vào cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, đối với clustering, cơ sở dữ liệu được truy cập thông qua một máy ảo duy nhất ứng với một IP ảo duy nhất cho một vùng cluster (Cluster Zone).

  Liên cung SQL Server 2005 vận hành trên nền liên cung của hệ điều hành. Trước khi cài đặt SQL Server, bạn cần chuẩn bị các thao tác sau:

  1. Cấu hình cho các private card và public card.

  2. Map một Quorum disk - ổ đĩa chứa thông tin về trạng thái của cơ sở dữ liệu - từ SAN về hệ điều hành thông qua giao thức iSCSI. Đối với Quorum disk, không cần dung lượng quá lớn, khoảng 500 - 600 MB là đủ.

  3. Map một Shared disk - ổ đĩa lưu trữ chia sẽ giữa các node - ổ đĩa này sẽ chứa các file lưu trữ vật lý của cơ sở dữ liệu.

  Sau khi thiết lập liên cung trên Window Server 2008, bạn có dịch vụ liên cung (cluster) trên hệ điều hành. Lúc này bạn có thể cài đặt liên cung SQL Server. Khi cài đặt, bạn phải chú ý các bước sau:

  1. Chọn mục “Create a SQL Server failover cluster”.

  2. Khi trình cài đặt yêu cầu cung cấp tên server ảo, bạn cần nhập tên server ảo và IP ảo.

  3. Cluster Group là Shared disk đã đăng ký với dịch vụ cluster. Trong bài này, Quorum disk và Shared disk dùng chung trong một ổ đĩa vật lý, nên SQL Server đưa ra lời cảnh báo. Trong môi trường thật, bạn nên map hai ổ đĩa như đã trình bày như trên.

  4. Chọn node cho cluster

  5. Cung cấp thông tin DomainName, Service Account, bạn nên tạo một service account dành riêng cho cluster.

  Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn có liên cung SQL Server 2005 trên nền Window Server 2008.

  Thao tác cuối cùng rất quan trọng là tùy biến các tham số. Bạn vào mục: Failover Cluster Management -> Storage Witness Disk in Quorum -> Properties. Hệ thống hiển thị hộp thoại tham số về chính sách (Policies) cho cluster. Bạn có thể chỉnh lại các tham số này cho phù hợp.

  Sau khi hoàn tất các bước cài đặt, bạn nên xây dựng các testcase (tình huống kiểm thử) để đảm bảo SQL Server vận hành theo mô hình failover cluster.

  Dương Cẩm Tuấn

  Email: camtuanduong@yahoo.com
  -----------------------------------------------
  Tài liệu tham khảo:
  • SQL Server 2005 Failover Clustering White Paper (http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=818234dc-a17b-4f09-b282-c6830fead499&displayLang=en).
  • How to Guide: SQL Server® 2005 Clustering của tác giả Randy Dyess. (http://www.dell.com/downloads/global/solutions/public/white_papers/sql2005_clustering_wp.pdf).
  • Step-by-Step Guide for Configuring a Two-Node File Server Failover Cluster in Windows Server 2008 của tác giả Jan Keller.
  • Một số bài viết về công nghệ Clustering trên Internet.

  ID: A0910_127