• Thứ Hai, 21/12/2009 12:25 (GMT+7)

  Tự tạo bộ cài đặt chuyên nghiệp

  Một phần mềm thường cần nhiều loại tập tin khác nhau và được phân bố trong nhiều thư mục riêng, khi thiếu một tập tin nào đó hay đơn giản là sai đường dẫn đến nó có thể làm vô hiệu hoạt động của phần mềm. Việc chia sẻ với bạn bè bằng cách chép "nguyên xi" toàn bộ thư mục chứa dữ liệu sang máy họ thì khá lạc hậu, tốn thời gian và không hiệu quả. Inno Setup (INS, tải miễn phí http://www.jrsoftware.org) giúp bạn tạo bộ cài đặt tự động một cách rất chuyên nghiệp.

  Ghii chú. Đánh dấu tùy chọn Download and Install ISTool khi cài đặt để đơn giản hóa các thao tác khi sử dụng chương trình.

  Cách tạo bộ cài đặt

  Đầu tiên, bạn vào File, chọn New (phím tắt: Ctrl + N), nhấn Next. Ở cửa sổ hiện ra sau đó, bạn nhập vào các thông tin sau: Application name (tên của phần mềm), Application name including version (tên phần mềm kèm theo số phiên bản hiện tại), Application publisher (tên tác giả), Application website (trang chủ của phần mềm). Trong đó, chỉ bắt buộc bạn phải điền thông tin tin vào 2 trường Application name và Application name including version. Nhấn Next.

  Ở cửa sổ này, tại mục Application destination base folder, bạn lựa chọn nơi mặc định được chọn để cài đặt phần mềm vào là thư mục Program (Program Files folder), hay bạn chọn Custom, rồi tự chọn nơi tùy ý. Nhập tên của thư mục sẽ tạo khi cài phần mềm vào ở ô Application folder name. Để chủ động hơn khi cài đặt bạn nên đánh dấu vào tùy chọn Allow user to change the application folder (cho phép người dùng tùy chọn nơi cài đặt). Còn The application doesn’t need a folder là tùy chọn để các tập tin cài đặt bung ra trực tiếp tại nơi lưu trữ đã chọn mà không cần thư mục riêng cho chương trình (bạn không nên lựa chọn mục này). Nhấn Next.

  Tiếp theo, bạn nhấn vào Add file(s)… hay Add folder… để thêm các tập tin, thư mục tạo nên sản phẩm của bạn vào trình cài đặt. Sau khi thêm vào xong, bạn chọn tiếp từng dữ liệu, nhấn vào Edit để đổi nơi cài đặt đã tạo khi nãy (các tập tin hệ thống như *.dll, *.ocx,… bạn nên chọn nơi lưu là C:\Windows\System32). Bạn cũng nên để lựa chọn mặc định Allow user to start the application after Setup had finished để ứng dụng được mở ngay sau khi cài đặt xong, và hiển nhiên để chức năng này có tác dụng thì bạn cần chỉ đường dẫn đến tập tin thực thi *.exe của phần mềm ở ô Application main executable file. Xong, nhấn Next. (Hình 1)

  Bây giờ, đến cửa sổ thiết lập cho các biểu tượng cho phần mềm của bạn sau khi cài, gồm:

  - Allow user to change the Start Menu folder name (cho phép người dùng thay đổi tên thư mục lưu trữ chương trình trên thanh Start)

  - Allow user to disable Start Menu folder creation (cho phép người dùng vô hiệu hóa việc tạo thư mục cho chương trình trên thanh Start)

  - Create an Internet shortcut in Start Menu folder (tạo một tập tin để truy cập nhanh vào đường dẫn của trang chủ sản phẩm)

  - Create an Unstall icon in the Start Menu folder (tạo một biểu tượng của chức năng xóa phần mềm vào thư mục của nó trên thanh Start)

  - Allow user to create a desktop icon (cho phép người dùng tùy chọn việc tạo một biểu tượng cho tập tin thực thi trên màn hình)

  - Allow user to create a Quick Launch icon (cho phép người dùng tùy chọn việc tạo một biểu tượng cho tập tin thực thi trên thanh Quick Launch).

  Bạn hãy nhập tên mặc định cho thư mục sẽ tạo trên thanh Start ờ ô Application Start Menu folder name. Nhấn Next.

  Bạn tiếp tục nhấn vào Browse ở 3 mục sau đây, rồi chỉ đường dẫn đến tập tin *.txt hay *.rft để thêm thông tin vào quá trình cài đặt, gồm: License file (thông tin sở hữu), Information file shown before installation (thông tin hiển thị trước khi cài đặt) và Information file shown after installation (thông tin hiển thị sau khi cài đặt), nhấn Next. Sau đó, bạn đánh dấu vào những gói ngôn ngữ cho trình cài đặt mà chương trình hỗ trợ (nên chọn English), bạn có thể nhấn vào Select all để chọn tất cả. Nhấn Next.

  Đến cửa sổ thiết lập phần vỏ cho tập tin cài đặt, bạn chọn nơi lưu thành phẩm ở ô Custom compiler output folder, nhập tên cho tập tin cài đặt ở Compiler output base file name, còn ở mục Custom Setup icon file thì bạn nhấn Browse để chọn một tập tin *.ico làm biểu tượng cho tập tin cài đặt. Đặc biệt, bạn còn có thể nhập mật mã bảo vệ trình cài đặt vào ô Setup password (không cần thiết phải nhập). Xong bạn nhấn Next 2 lần. (Hình 2)

  Bây giờ, bạn đã được đưa trở lại giao diện chính của ISTool. Tại đây, bạn vẫn có thể thêm các dữ liệu vào bộ cài đặt bằng cách nhấn chuột vào một nhóm bên trái giao diện, rồi nhấn chuột phải bên vùng trống bên phải và chọn New Items… (hay phím tắt là Insert). Sau đó, bạn nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ để đóng gói tất cả những dữ liệu và các thiết lập trong một tập tin cài đặt duy nhất. Khi có thông báo Setup compiled successfully. Test setup now? xuất hiện thì bạn nhấn Yes để chạy, kiểm tra thử tập tin tạo thành, hoặc chọn No để quay lại giao diện chính. (Hình 3)

  Như vậy là xong, từ nay bạn có thể chia sẻ những sản phẩm phần mềm, ứng dụng với bạn bè chỉ với một tập tin duy nhất.

  Phạm Lý Thành
  Email: phamlythanh@gmail.com

  ID: A0911_102