• Thứ Năm, 31/12/2009 11:06 (GMT+7)

  Các nhãn đánh giá nội dung ESRB & Định nghĩa

  Alcohol Reference – Gợi ý thức uống có cồn
  Gợi ý và/hoặc có hình ảnh thức uống có cồn

  Animated Blood – Máu Hoạt hình
  Hình ảnh máu đã đổi màu và/hoặc thể hiện khác thực tế

  Blood – Máu
  Hình ảnh máu

  Blood and Gore – Máu và Đâm chém
  Hình ảnh máu hoặc đâm chém

  Cartoon Violence – Bạo lực Hoạt họa
  Hành động bạo lực trong bối cảnh và nhân vật giống hoạt hình. Bao gồm cả trường hợp nhân vật không bị tổn thương sau hành động bạo lực.

  Comic Mischief – Hài hước
  Mô tả hay trò chuyện thể hiện sự hài hước, tinh quái

  Crude Humor – Hài hước thô tục
  Mô tả hay trò chuyện thể hiện sự thô tục, bất lịch sự, bao gồm cả chuyện cười trong “toa-lét”

  Drug Reference – Gợi ý thuốc cấm
  Gợi ý và/hoặc có hình ảnh các loại thuốc cấm, chất gây nghiện.

  Fantasy Violence – Bạo lực huyễn mộng
  Hành động bạo lực trong thế giới huyễn mộng, với chủ thể (có thể là người hoặc không) trong các tình huống khác biệt so với đời thực

  Intense Violence – Bạo lực căng thẳng
  Mô tả bằng đồ họa hay trông như thực xung đột thực thể. Có thể bao gồm hình ảnh máu, đâm chém, vũ khí như thực cũng như thương tích và chết chóc.

  Language - Ngôn từ bất kính
  Báng bổ từ mức độ nhẹ đến khá.

  Lyrics – Lời ca xấc xược
  Gợi ý báng bổ thánh thần, tình dục, bạo lực, thức uống có cồn, chất gây nghiện trong âm nhạc

  Mature Humor – Hài hước “người lớn”
  Mô tả hay trò chuyện “người lớn”, bao gồm gợi ý tình dục

  Nudity – Khỏa thân
  Hình ảnh hay mô tả khỏa thân kéo dài

  Partial Nudity – Ăn mặc “thiếu vải”
  Mô tả khỏa thân ở mức độ nhẹ

  Real Gambling – Cờ bạc thực sự
  Người chơi có thể cờ bạc, bao gồm cá cược và dùng tiền thật

  Sexual Content – Nội dung tình dục
  Thể hiện kín đáo hành vi tình dục, có thể bao gồm ăn mặc “thiếu vải”

  Sexual Themes – Gợi ý tình dục
  Gợi ý tình dục hay hành vi tình dục

  Sexual Violence – Bạo lực tình dục
  Mô tả hành động hãm hiếp và/hoặc các hành động tình dục bạo lực khác

  Simulated Gambling – Mô phỏng cờ bạc
  Người chơi có thể cờ bạc, mà không cá cược và dùng tiền thật

  Strong Language – Ngôn từ thiếu văn hóa
  Thể hiện ra mặt và thường xuyên ngôn từ báng bổ thánh thần

  Strong Lyrics – Lời ca thiếu văn hóa
  Gợi ý ra mặt và thường xuyên báng bổ thánh thần, tình dục, bạo lực, thức uống có cồn, chất gây nghiện trong âm nhạc

  Strong Sexual Content – Nội dung tình dục mạnh
  Mô tả rõ ràng và thường xuyên hành động tình dục, có thể bao gồm khỏa thân

  Suggestive Themes – Chủ đề kích động
  Gợi ý hay tài liệu kích động nhẹ

  Tobacco Reference – Gợi ý thuốc lá

  Gợi ý và/hoặc có hình ảnh các sản phẩm thuốc lá

  Use of Alcohol – Sử dụng thức uống có cồn

  Tiêu thụ hay sử dụng thức uống có cồn

  Use of Drugs – Sử dụng thuốc cấm

  Tiêu thụ hay sử dụng thuốc cấm, chất gây nghiện

  Use of Tobacco – Sử dụng thuốc lá

  Tiêu thụ hay sử dụng các sản phẩm thuốc lá

  Violence – Bạo lực

  Các cảnh thể hiện mâu thuẫn căng thẳng. Có thể bao gồm hành động chặt, chém không có máu.

  Violent References – Giới thiệu bạo lực

  Gợi ý các hành động bạo lực

  Thuật ngữ “Mild” (nghĩa tiếng Việt là “Nhẹ”) bổ nghĩa “tần số, mức độ căng thẳng hay nghiêm trọng thấp” cho nội dung đánh giá.

  Các trò chơi trực tuyến bao gồm nội dung do người dùng tạo ra (như các bản đồ, các lớp da, quần áo hiển thị bề ngoài) hay khả năng giao tiếp tán gẫu (bằng chữ, âm thanh hay video) sẽ có khuyến cáo “Hành vi tương tác trực tuyến không được ESRB đánh giá”.

  QuânTP